Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αποκάλυψη του Documento για τη σύμβαση – σκάνδαλο της Πολιτικής Προστασίας

Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την αποκάλυψη του Documento για τη σύμβαση – σκάνδαλο της Πολιτικής Προστασίας

Το σκάνδαλο για την κρυφή σύμβαση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για έργα αντιπυρικής προστασίας στο Σέιχ Σου που αποκάλυψε το Documento φέρνουν στη Βουλή 51 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων -με πρωτοβουλία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου- στους υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Στυλιανίδη αντίστοιχα.

Κατά τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι αδιαφανείς και υπέρογκες αναθέσεις για έργα καθαρισμού δασών αποτελούν μείζον πολιτικό θέμα, καθώς τη φετινή χρονιά που η Ελλάδα βίωσε τη βιβλική καταστροφή των Δασικών Πυρκαγιών, η Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας παρότι «αναρμόδια» (και κατά δήλωση του πρώην Υφυπουργού κ. Χαρδαλιά) προχώρησε σε αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων για καθαρισμό σε 18 περιοχές στην Αττική και στο Σέιχ Σου, με επιλεκτική χρήση άρθρων του νόμου 4662/2020, περί κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης, με αδιαφάνεια και ανεξήγητες ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Διαβάστε επίσης: Άφωνος ο Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας μετά την αποκάλυψη του Documento για σύμβαση – σκάνδαλο στο Σέιχ Σου

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εργασίες που διενεργήθηκαν στο περιαστικό δάσος του Σειχ Σου όπου το κόστος επταπλασιάστηκε (!) σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση που υπογράφηκε από τη δασική υπηρεσία για την ίδια περιοχή» αναφέρουν με αφορμή το δημοσίευμα του Documento και προσθέτουν πως «εκτός από το υπέρμετρο κόστος της σύμβασης πολλά ερωτηματικά προκαλεί και η ίδια η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, καθώς αυτή έγινε χωρίς δημοσιότητα ενώ προηγήθηκε η υπογραφή της σύμβασης της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης».

Κατά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έντονο προβληματισμό προκαλεί και η άγνοια του ΥΠΕΝ για τους καθαρισμούς που διενεργούνταν στο Σειχ Σου τον Αύγουστο από το συνεργείο της Πολιτικής Προστασίας, καθώς σε σχετική απάντηση κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στις εργασίες αυτές.

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για τις περιοχές αυτές, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την υπογραφή τους, οι μελέτες στις οποίες στηρίχτηκαν καθώς και οι υπηρεσίες που της ενέκριναν και διενέργησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους κατά την υλοποίηση των έργων καθαρισμού.

Διαβάστε επίσης: Οσμή σκανδάλου στο Σέιχ Σου – Είναι πολλά τα λεφτά γενικέ…

Επισημαίνουν δε ότι η χρηματοδότηση των δημοσίων έργων οφείλει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η επίκληση των έκτακτων περιστάσεων είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιείται για σπατάλη δεκάδων εκατομμυρίων, ενώ υπενθυμίζουν ότι είχαν διαπιστώσει έγκαιρα τη μη υλοποίηση δράσεων πρόληψης και τον κίνδυνο από τη σώρευση καύσιμης ύλης στα δάση και για το λόγο αυτό έχουν υποβάλει 5 ερωτήσεις για το σύνολο των δασικών εκτάσεων της χώρας, 2 επίκαιρες ερωτήσεις για τη μη προετοιμασία και ετοιμότητα της χώρας για την αντιπυρική περίοδο και 4 ερωτήσεις ειδικά για το Σειχ Σου, χωρίς όμως να εισακουστούν από την κυβέρνηση.

Κατόπιν τούτου, ερωτούν τους υπουργούς:

1. Ποιες εργασίες και έργα καθαρισμού στο Σειχ Σου υλοποιήθηκαν κατά το 2021, ποια η συνολική έκταση διενέργειας αυτών, με βάση ποιες τεχνικές μελέτες εκτελέστηκαν τα έργα και με ποιες πράξεις παραλήφθηκαν οι μελέτες και τα έργα και από ποιες υπηρεσίες και ποιοι υπέγραψαν τις απαραίτητες επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών;

2. Ποιες και πόσες συμβάσεις έχουν συναφθεί με Αναδόχους για εργασίες καθαρισμύ δασών και αλσυλίων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το 2021 στην Αττική και στο Σέιχ Σου αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ποιο το ύψος των συμβάσεων και με ποια στοιχεία και διαδικασίες έγινε η τελική επιμέτρηση και η παραλαβή των έργων και εργασιών; Με ποιο τρόπο διενεργήθηκε η διαδικασία σε όλες τις ανωτέρω συμβάσεις και έργα για την ανάδειξη αναδόχου, αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ ως όφειλαν και είναι όλες οι αντίστοιχες θεσμικές πράξεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

3. Για ποιο λόγο παρουσιάζεται τέτοια διάσταση ανάμεσα στο ύψος του προϋπολογισμού ανά στρέμμα των εργασιών όπως υπολογίστηκαν από τους υπαλλήλους του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης στη σχετική μελέτη και στο ύψος του προϋπολογισμού ανά στρέμμα που ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας στις 12.6.2021 και υλοποιήθηκε στο περιαστικό Δάσος του Σέιχ Σου;

4. Ήταν ενήμερες οι δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτές τις επεμβάσεις; Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες των αρμόδιων δασικών υπαλλήλων και υπήρξε επίβλεψη από το Δασαρχείο ως όφειλε ως μόνος αρμόδιος φορέας σύμφωνα με τη δασική πολιτική;

5. Προηγήθηκε η υπογραφή της σύμβασης της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό του Σέιχ Σου της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας; Ποια μέτρα θα λάβετε για αυτή την παράβαση εφόσον έχει αποδειχθεί ότι το έργο προετοιμάστηκε και υπογράφηκε σύμβαση προ της κήρυξης και άρα χωρίς την απαραίτητη νομιμοποίηση; Ποιες παραβιάσεις του θεσμικού πλαισίου έχουν λάβει χώρα και τι μέτρα αποκατάστασης της νομιμότητας θα λάβετε και πως θα αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους της παραβίασης που αφορά και σε μεγάλο ύψος δημόσιων πόρων;

6. Στην περίπτωση των έργων της Αττικής για τις εργασίες και τα έργα καθαρισμού στις 18 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, κατά το αρ. 26 του Ν.4662/2020, πότε έγιναν οι θεσμικές πράξεις που προηγούνται της σύμβασης (εκπόνηση μελέτης, έγκριση μελέτης, σύνταξη διακήρυξης, διαδικασίες πρόσκλησης αναδόχων), πόσες συμβάσεις έχουν συναφθεί με Αναδόχους, τι εμβαδόν εκτάσεων αφορούν και ποιο το ύψος τους; Με ποιο τρόπο διενεργήθηκε η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου στις ως άνω συμβάσεις;

7. Ήταν ενήμερες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτές τις επεμβάσεις στις 18 περιοχές της Αττικής; Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν ληφθεί υπόψη οι οδηγίες των αρμόδιων δασικών υπαλλήλων; Πότε υπογράφηκε η κάθε σύμβαση και πότε έγινε η κήρυξη σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης για κάθε περιοχή; Για όλα τα ανωτέρω έργα ποιες πληρωμές μελετών και έργων έχουν γίνει, ποια η τελική επιμέτρηση ανά έργο και ποιο το ύψος των δημόσιων πόρων που έχουν καταβληθεί;

8. Ποιος φορέας και ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών;

Ως προς την Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, ζητούν:

1. Οι τεχνικές εκθέσεις και οι μελέτες στις οποίες βασίστηκαν οι αναθέσεις των έργων και των εργασιών για την περιοχή του Περιαστικού Δάσους του Σειχ Σου και των 18 περιοχών της Αττικής, οι εντολές εκπόνησης των μελετών και των διακηρύξεων, οι εγκρίσεις και οι θεωρήσεις των μελετών καθώς και οι θεσμικές πράξεις που νομιμοποιούν τους εντέλλοντες και υπογράφοντες τα ανωτέρω.

2. Οι υπογεγραμμένες συμβάσεις/συμφωνητικά που έχουν συναφθεί για τις 18 περιοχές της Αττικής και το Σέιχ Σου, τα πρακτικά επιτροπών διαγωνισμού, οι τυχόν εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ΄άρθρο 32 και 32Α του ν.4412/2016 και οι αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για την υπογραφή των συμβάσεων για την υλοποίηση των ως άνω εργασιών καθώς και οι θεσμικές πράξεις που νομιμοποιούν τους εντέλλοντες και υπογράφοντες τα ανωτέρω.

3. Οι αποφάσεις για το Σέιχ Σου και για τις 18 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, κατά το αρ. 26 του Ν.4662/2020, καθώς και οι σχετικές εντολές της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας ή του αρμόδιου Υφυπουργού για την έναρξη εργασιών στις αντίστοιχες συμβάσεις έργων και εργασιών.

Μυστικά & Documento

12/09/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter