Στη Βουλή το σκάνδαλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας που αποκάλυψε το Documento

Στη Βουλή το σκάνδαλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας που αποκάλυψε το Documento

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών, αναφορικά με τις αλλαγές στον κανονισμό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ώστε να αυξηθεί το όριο των απευθείας αναθέσεων, με αποτέλεσμα τελικά να ευνοηθούν τρεις εταιρίες, κατέθεσαν στη Βουλή 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βασιζόμενοι στις σχετικές αποκαλύψεις του Documento από τον περασμένο Νοέμβριο αναφορικά με παράνομες μεθοδεύσεις και σκανδαλώδεις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, οι οποίες αύξησαν ιλιγγιωδώς τα χρηματικά ποσά που μπορεί να διαθέσει ένας φορέας της γενικής κυβέρνησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, οι 34 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτουν τους εποπτεύοντες υπουργούς Άδωνη Γεωργιάδη και Χρήστο Σταϊκούρα προ των ευθυνών τους ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις αλλαγές οι οποίες προκρίθηκαν με τη διπλή ψήφο της προέδρου της Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνάς Χατζηπέτρου, κι ενώ η μειοψηφία της διοίκησης είχε εκφράσει εύλογες και έντονες διαφωνίες.

 Στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Documento. Συγκεκριμένα η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι «η Ε.Α.Τ. Α.Ε. αποτελεί δημόσιο οργανισμό και συνακολούθως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια της παρ. 1 περ. 1 και 4 του άρθρου 2 του  ν. 4412/2016. Αναφορικά με τον Κανονισμού Προμηθειών της σύμφωνα με το ν.4608/2019 αυτός καταρτίζονταν με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, με το ν.4782 (Α’ 36/09.03.2021) τροποποιήθηκε η ως άνω διάταξη και με μόνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται και εγκρίνεται ο κανονισμός προμηθειών. Έτσι, στις 08.04.2021 με την με αριθ. 225 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Κανονισμό Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 7 του οποίου  για συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς το ΦΠΑ) υπερβαίνει το ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και έως του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ, η Τράπεζα συνάπτει Συμβάσεις με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης έχοντας ως προϋπόθεση της λήψη προηγούμενης Απόφασης του Δ.Σ. Ως προς τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης στο άρθρο 8 γίνεται αναφορά σε διενέργεια σχετικής έρευνας και διαπραγμάτευσης με τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. Κατόπιν, της τροποποίησης του Κανονισμού Προμηθειών, και από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορούμαστε ότι η εταιρεία προέβη, προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016, σε τεχνητή κατάτμηση σύμβασης έργου συνολικού κόστους 385.900 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. για εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία. Έτσι, οι αμοιβές των αναδόχων ανήλθαν: για τοποθέτηση διαχωριστικών και πορτών στα 128.500 ευρώ, για οικοδομικές εργασίες στα 127.900 ευρώ και για ηλεκτρολογικές εργασίες στα 129.500 ευρώ.

 Το σκάνδαλο

Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, το Documento αποκάλυπτε με έγγραφα τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το σκάνδαλο. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου, κλήθηκε μόλις οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της να υλοποιήσει τη μεταστέγαση των γραφείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, στις 30 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας πρόσκληση σχετικά με τη δήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ. Τελικά, τον Φεβρουάριο του 2021 επιλέχθηκε ανάδοχος για τη μίσθωση ακινήτου, στα σημερινά γραφεία της τράπεζας, επί της οδού Μιχαλοκοπούλου 80 στην Αθήνα, στο κτίριο όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη. Αν και άρτιο οικοδομικά, το κτίριο είχε ανάγκη εσωτερικών εργασιών. Επρεπε συγκεκριμένα να διενεργηθούν ηλεκτρολογικές και οικοδομικές εργασίες, αλλά και να τοποθετηθούν χωρίσματα ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος προς χρήση.

Η ανάγκη διενέργειας των παραπάνω εργασιών αντιμετωπίστηκε, όπως αποκαλύπτεται, ως ιδανική ευκαιρία προκειμένου να εξυπηρετηθούν τρεις συγκεκριμένες εταιρείες, για χάρη των οποίων η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προέβη σε παρανομίες παρότι τουλάχιστον τα μισά μέλη της διοίκησης εξέφρασαν διαφωνίες. Ο κανονισμός προμηθειών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο οποίος είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση τον Απρίλιο του 2020, επί διοίκησης δηλαδή της Αθηνάς Χατζηπέτρου, προέβλεπε ότι η τράπεζα μπορεί να συνάψει συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση ωστόσο που η αξία ενός έργου υπερέβαινε το ποσό αυτό και έως του ποσού των 40.000 ευρώ ή των 60.000 ευρώ σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η τράπεζα είχε την υποχρέωση να διενεργεί σχετική έρευνα και να διαπραγματεύεται με τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς. Τα όρια αυτά φαίνεται ότι δεν επέτρεπαν την ανάθεση του έργου, συνολικού κόστους περίπου 480.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, στις εταιρείες που τελικώς ανέλαβαν την υλοποίησή του και πληρώθηκαν γι’ αυτό. Ετσι, ως λύση προκρίθηκε η αύξηση των ορίων που προέβλεπε ο κανονισμός προμηθειών.

Η μεθόδευση ολοκληρώθηκε στις 8 Απριλίου 2021, λίγες ημέρες προτού το έργο κατατμηθεί –επίσης παρανόμως– και δοθεί στις τρεις εταιρείες, όταν η διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ενέκρινε τις αλλαγές. Σύμφωνα με αυτές, η τράπεζα θα μπορούσε πλέον να συνάψει συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ, ενώ μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ ή των 180.000 ευρώ σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις η τράπεζα θα είχε απλώς την υποχρέωση να διενεργεί σχετική έρευνα και να διαπραγματεύεται με τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς. Είναι ενδιαφέρον ότι με τις τροποποιήσεις διαφώνησαν τα τρία από τα έξι μέλη της διοίκησης της τράπεζας και συγκεκριμένα η Χαρά Απαλλαγάκη και οι Δημήτρης Σκάλκος και Αλέξανδρος Κρητικός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Documento, στην επίμαχη συνεδρίαση του ΔΣ οι αντιρρήσεις και οι ενστάσεις των τριών μειοψηφούντων εκφράστηκαν σε έντονο ύφος. Παρά ταύτα, οι αλλαγές εγκρίθηκαν αφού προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας, όπως στην προκειμένη περίπτωση, η ψήφος της προέδρου, δηλαδή της Αθ. Χατζηπέτρου, έχει διπλή βαρύτητα.

Παράνομες οι τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις στον κανονισμό, όπως καταγγέλλεται και όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Documento, είναι παράνομες. Στην προκειμένη περίπτωση το συνολικό κόστος του έργου, δηλαδή οι ηλεκτρολογικές και οικοδομικές εργασίες και η τοποθέτηση διαχωριστικών, έφτανε τις 385.900 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ. Έτσι, προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχώρησε στην κατάτμηση ενός ενιαίου στην πραγματικότητα έργου, παρακάμπτοντας τις διατάξεις του νόμου οι οποίες προβλέπουν ότι για έργα των οποίων η αξία ξεπερνά τις 209.000 ευρώ όχι απλώς δεν μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Στην προκειμένη περίπτωση το έργο είναι μεγαλύτερης αξίας, αλλά η σαλαμοποίησή του στα τρία κατέστησε τις διαδικασίες νομιμοφανείς, σίγουρα όμως όχι νόμιμες. Στην πραγματικότητα, όπως τόνισαν στο Documento πηγές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αποφασίστηκε να γίνει η κατάτμηση ακριβώς επειδή η δαπάνη υπερέβαινε τις 209.000 ευρώ.

Ενδεικτικό άλλωστε της παρανομίας είναι και το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πραγματοποίησε ανοικτούς διαγωνισμούς, ακόμη και για έργο το οποίο θα κόστιζε μόλις 20.000 ευρώ, ενώ περίπου το ίδιο διάστημα προκήρυξε διαγωνισμό για έργο αξίας 125.000 ευρώ, το οποίο τελικά κατακυρώθηκε σε ανάδοχο με αντίτιμο 79.855 ευρώ, χαμηλότερο δηλαδή του αρχικού προϋπολογισμού της τράπεζας.

Τελικά, μόλις 13 ημέρες μετά τις παραπάνω σκανδαλώδεις τροποποιήσεις, συγκεκριμένα στις 21 Απριλίου 2021, οι εργασίες που απαιτούνταν ώστε το κτίριο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να καταστεί λειτουργικό ανατέθηκαν σε τρεις εταιρείες: ΕΒΟΛΟΤ ΑΕ, MS Management ΑΕ και Blue Harpist ΑΕ. Η πρώτη ανέλαβε να τοποθετήσει γυάλινα διαχωριστικά και πόρτες αντί αμοιβής 128.500 ευρώ, η δεύτερη ανέλαβε οικοδομικές εργασίες αντί αμοιβής 127.900 ευρώ και η τρίτη ανέλαβε τις ηλεκτρολογικές εργασίες αντί αμοιβής 129.500 ευρώ, χρήματα τα οποία, όπως πληροφορείται το Documento, έχουν ήδη εισπράξει.

«Δώρα» σε συγκεκριμένους

Το σκάνδαλο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση αν κάποιος αναζητήσει στοιχεία των εταιρειών οι οποίες ανέλαβαν το παρανόμως κατατετμημένο έργο. Κι αυτό διότι οι μεν δύο, δηλαδή η ΕΒΟΛΟΤ ΑΕ και η MS Management ΑΕ, είναι συνδεμένες, η δε τρίτη, δηλαδή η Blue Harpist ΑΕ, η οποία έχει κύριο αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση δωματίων στα Κουφονήσια, είχε μηδενικό κύκλο εργασιών τόσο το 2018 όσο και το 2019 ενώ, όπως πληροφορείται το Documento, τουλάχιστον μία χρονιά, δηλαδή το 2019, δεν απασχολούσε προσωπικό.

Σύζυγος του ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας Κωνσταντίνου Δεληδάκη και μέλος της διοίκησής της είναι, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Μαρία-Χριστίνα Γκρελλόνι. Πρόκειται για πρόσωπο το οποίο εργάζεται παράλληλα στο γνωστό fund χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων Endeavor Greece, το οποίο είχε ιδρύσει η Μ. Γκραμπόσφκι. Η Μαρία-Χριστίνα Γκρελλόνι, σύμφωνα με το βιογραφικό της στον επίσημο ιστότοπο της Endeavor, είναι entrepreneur selection & growth manager, δηλαδή είναι εκείνη που αξιολογεί τις εταιρείες startups και επιλέγει μεταξύ άλλων ποιες θα χρηματοδοτηθούν. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για απλή εργαζόμενη, αλλά για κάποια η οποία έχει επιτελικό ρόλο στην εταιρεία ήδη από το 2018, πολύ καιρό δηλαδή προτού η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποχωρήσει από το fund που είχε ιδρύσει. Ο Κ. Δεληδάκης από την πλευρά του έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη λογιστική, αφού διατηρεί μεγάλο γραφείο στην Αθήνα.

 Όμως η Blue Harpist είναι μέρος ενός ευρύτερου σκανδάλου διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Οι δύο άλλες εταιρείες που εισέπραξαν φρέσκο δημόσιο χρήμα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανήκουν σε δύο αδέρφια, τους Μαρίνο και Ελένη Σιαπάνη, ενώ έχουν κοινή έδρα στην οδό Ξενοφώντος 14, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μαρίνος και η Ελένη Σιαπάνη διοικούν από κοινού ως μέλη του ΔΣ την ΕΒΟΛΟΤ, ενώ η Ελένη Σιαπάνη εμφανίζεται ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της MS Management. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, προτού μετονομαστεί σε MS Management, συμμετείχε παλαιότερα και ο Μαρ. Σιαπάνης. Το όνομα του Σιαπάνη εντοπίζεται παράλληλα σε πλέγμα offshore και στοιχηματικών εταιρειών με έδρα τη Μάλτα.

Αναλυτικά η ερώτηση των 34 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. H Εταιρεία η οποία ανήκει στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καταρτίζει Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος ρυθμίζει τις σχετικές διαδικασίες και θέτει το πλαίσιο διενέργειάς τους, τηρουμένων των οικείων διατάξεων της ενωσιακής και ελληνικής νομοθεσίας. Οι διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών με αξία κάτω των ορίων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 ν. 4412/2016 (Α’147), ρυθμίζονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς. Ωστόσο, από δημοσιεύματα στον τύπο υπάρχουν ενδείξεις «δημιουργικής» εφαρμογής των προβλεπόμενων αναφορικά με τη διενέργεια και σύναψη συμβάσεων προμηθειών της  Ε.Α.Τ. Α.Ε.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Α.Τ. Α.Ε. αποτελεί δημόσιο οργανισμό και συνακολούθως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια της παρ. 1 περ. 1 και 4 του άρθρου 2 του  ν. 4412/2016. Αναφορικά με τον Κανονισμού Προμηθειών της σύμφωνα με το ν.4608/2019 αυτός καταρτίζονταν με απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, με το ν.4782 (Α’ 36/09.03.2021) τροποποιήθηκε η ως άνω διάταξη και με μόνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται και εγκρίνεται ο κανονισμός προμηθειών. Έτσι, στις 08.04.2021 με την με αριθ. 225 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Κανονισμό Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 7 του οποίου  για συμβάσεις των οποίων η αξία (χωρίς το ΦΠΑ) υπερβαίνει το ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και έως του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ευρώ, η Τράπεζα συνάπτει Συμβάσεις με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης έχοντας ως προϋπόθεση της λήψη προηγούμενης Απόφασης του Δ.Σ. Ως προς τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης στο άρθρο 8 γίνεται αναφορά σε διενέργεια σχετικής έρευνας και διαπραγμάτευσης με τρεις τουλάχιστον οικονομικούς φορείς. Κατόπιν, της τροποποίησης του Κανονισμού Προμηθειών, και από δημοσιεύματα στον τύπο πληροφορούμαστε ότι η εταιρεία προέβη, προκειμένου να αποφύγει την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016, σε τεχνητή κατάτμηση σύμβασης έργου συνολικού κόστους 385.900 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. για εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η εταιρεία. Έτσι, οι αμοιβές των αναδόχων ανήλθαν: για τοποθέτηση διαχωριστικών και πορτών στα 128.500 ευρώ, για οικοδομικές εργασίες στα 127.900 ευρώ και για ηλεκτρολογικές εργασίες στα 129.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κομβικής σημασίας για τις δημόσιες συμβάσεις και, ιδίως, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, αποτελούν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και οι μέθοδοι υπολογισμού της, καθώς συνέχονται άμεσα με την επιλογή των κατάλληλων, εφαρμοστέων διατάξεων και, κατ’ επέκταση, με τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ο βασικός κανόνας για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, τίθεται στη παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4412/2016, η οποία έχει ενσωματώσει τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τα οριζόμενα στην παρ.8 όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 ως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος.

Με δεδομένα τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Πως διαμορφώθηκε η ψηφοφορία λήψης απόφασης του Δ.Σ. επί του τροποποποιημένου Κανονισμού Προμηθειών;
  2. Ποιες αντιρρήσεις εξέφρασε η μειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με τη τροποποίηση του Κανονισμού Προμηθειών;
  3. Ο εγκεκριμένος, με τη Δ.Σ.225/08.04.2021 απόφαση, Κανονισμός Προμηθειών της Ε.Α.Τ. Α.Ε. τέθηκε υπόψη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για την άσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 4013/2011, ως ισχύει;
  4. Πως τεκμηριώνεται ότι οι εν λόγω απευθείας αναθέσεις ότι είναι σύννομες και δεν υπάρχει τεχνητή κατάτμηση της σύμβασης;
  5. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016 με δεδομένο ότι η συνολική αξία των τμημάτων της σύμβασης υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που τίθενται με το άρθρο 5 του ιδίου νόμου;
  6. Ποια άποψη διατύπωσε η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας αναφορικά με τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων που ακολούθησε η Ε.Α.Τ. Α.Ε. για τις εργασίες στο κτίριο που στεγάζεται η εταιρεία.;
  7. Ελήφθησαν προσφορές για το σύνολο των εργασιών από τεχνικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης;
  8. Διενεργήθηκε συγκριτική κοστολογική μελέτη βάσει της οποίας τεκμηριώνεται η πρόκριση της λύσης της επιλογής ενός αναδόχου ανά κατηγορία εργασίας (ηλεκτρολογικές, οικοδομικές, διαχωριστικών) έναντι της εναλλακτικής επιλογής ενός αναδόχου για το σύνολο των εργασιών ανακαίνισης;

Επίσης, παρακαλούμε  όπως καταθέσετε στην εθνική αντιπροσωπεία:

  1. Αντίγραφα της έρευνας, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας της Τράπεζας με τους κατ’ ελάχιστον τρείς οικονομικούς φορείς προκειμένου να ληφθεί η απόφαση επιλογής αναδόχου.
  2. Αντίγραφο της διατυπωθείσας άποψης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας ως προς τις εν λόγω απευθείας αναθέσεις για τις εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου που στεγάζεται η εταιρεία;

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter