Στο κάδρο η Ράικου για παλινωδίες, όψιμες καταγγελίες και τα εμβάσματα στον γιατρό σύζυγο

Στο κάδρο η Ράικου για παλινωδίες, όψιμες καταγγελίες και τα εμβάσματα  στον γιατρό σύζυγο

Ο αντεισαγγελέας Σοφουλάκης με απόφθεγμα του Ηράκλειτου κρίνει την τέως εισαγγελέα διαφθοράς: «Η φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»

Η εισαγγελέας που «φυγοµάχησε διά της παραιτήσεως» και βγήκε «οψίµως» να µιλήσει για «πολιτικές πιέσεις και κατα-σκευασµένους µάρτυρες», «προσποιούµενη» ότι δεν γνώριζε τις επ’ αµοιβή σχέσεις του συζύγου της µε τη Novartis, δεν µπορεί να εκληφθεί ως αξιόπιστη και αµερόληπτη µάρτυρας. Αυτό είναι εν συντοµία και σε ελεύθερη µετάφραση το διά ταύτα του πορίσµατος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Λάµπρου Σοφουλάκη για την τέως εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου, τις καταθέσεις της οποίας αποδοµεί λέξη προς λέξη, εντοπίζοντας ψεύδη και αντιφάσεις ανάµεσα σε όσα αρχικώς είχε υποστηρίξει ενώπιον του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όσα εκ των υστέρων είπε στην προανακριτι-κή στη Βουλή.

Μάλιστα ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός σε µια αποστροφή του λόγου του σχετικά µε τη συµπεριφορά της κ. Ράικου, συγκεκριµένα την πρόφαση που επικαλέστηκε για να εγκαταλείψει την εισαγγελία διαφθοράς, αναφέρεται στη φράση του µεγάλου Ηράκλειτου «η φύσις κρύπτεσθαι φιλεί», δηλαδή «η φύση αγαπά να κρύβεται».

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν έρθει σε γνώση µας από το πόρισµα Σοφουλάκη, η κ. Ράικου διεκδικεί µια πολύ καλή θέση στην «κούρσα των ψευδοµαρτύρων» και γι’ αυτό τον λόγο ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε να ε-ρευνηθεί για ψευδορκία και ψευδή καταµήνυση αλλά και για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης από την έρευνα για το µεγά-λο σκάνδαλο (όσο καιρό τη διενήργησε ως εισαγγελέας διαφθοράς) εξαιτίας της εµπλοκής του γιατρού συζύγου της στην υπόθεση Novartis.

Ενδεικτικά κάποια σηµεία από τις αξιολογήσεις του αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου που έχει την πλέον σφαιρική γνώση των στοιχείων της δικογραφίας:

Αρχικώς ο κ. Σοφουλάκης επισηµαίνει ότι η ενασχόληση της συγκεκριµένης εισαγγελέα µε την υπόθεση Novartis υ-πήρξε σχετικώς σύντοµη, αφού ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2016 και σταµάτησε αιφνιδιαστικά στις 24 Μαρτίου 2017, οπότε και υπέβαλε αίτηση αντικατάστασής της.

Αξιολογώντας την εν λόγω αίτηση ο κ. Σοφουλάκης αναφέρει ότι σε αυτήν η κ. Ράικου µιλά αόριστα περί πιέσεων ορ-γανωµένων οικονοµικών συµφερόντων στον χώρο του φαρµάκου και διεφθαρµένων κρατικών λειτουργών ή περί «ε-νοχοποίησής της από παράκεντρα εξουσίας και διαφθοράς που έχουν ως µόνο σκοπό τη συγκάλυψη των διεφθαρµένων κρατικών λειτουργών» και διάφορα άλλα που όµως δεν έχουν καµία σχέση «µε τα οψίµως από αυτήν καταγγελλόµενα περί παρεµβάσεων πολιτικού προσώπου µε το ψευδώνυµο “Ρασπούτιν” στο ανακριτικό της έργο, που ήταν το πρώτο που έπρεπε τότε να αναφέρει [και είχε υπηρεσιακή υποχρέωση να το πράξει σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 ΚΠ∆], δη-µιουργώντας έτσι εύλογες αµφιβολίες πως άλλοι ήταν οι πραγµατικοί –υποκρυπτόµενοι– λόγοι της ενέργειάς της αυτής [«Η φύσις κρύπτεσθαι φιλεί» έλεγε ο µεγάλος Ηράκλειτος], µε δεδοµένο επίσης πως δεν δικαιολογείται σε έναν εισαγγε-λέα, ως άκαµπτο και ανύσταχτο τηρητή των νόµων, οιοσδήποτε δισταγµός ή αναστολή ή περισσότερο δειλία ή ολιγοψυ-χία που κλονίζουν το σθένος του και τον οδηγούν σε φυγοµαχία διά της οδού “της παραιτήσεως” έναντι οιασδήποτε πρόκλησης που ήθελε ενδεχοµένως παρεµβληθεί κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ιδία κατά τον χειρισµό σο-βαρών υποθέσεων»

Κάνοντας φύλλο και φτερό τις καταθέσεις Ράικου, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει κατά πληροφορίες ό-τι, ενώ στην αρχική της κατάθεση ρωτήθηκε για τους προστατευόµενους µάρτυρες της υπόθεσης σε κανένα σηµείο δεν µίλησε για «κατασκευασµένους» ή «στηµένους µάρτυρες». Αυτό το έκανε για πρώτη φορά καταθέτοντας στην προανα-κριτική επιτροπή της Βουλής, χωρίς όµως να παραθέτει κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισµό της, ενώ δεν ήταν και σε θέση να γνωρίζει για τους µάρτυρες αυτούς καθώς η ίδια είχε αποχωρήσει από την Εισαγγελία ∆ιαφθοράς τον Απρίλιο του 2017 και οι προστατευόµενοι µάρτυρες εµφανίστηκαν και άρχισαν να εξετάζονται από τον Νοέµβριο του 2017 και εντεύθεν.

Αντικρουόµενα και αλληλοαναιρούµενα

Επίσης, όπως τονίζεται στο πόρισµα Σοφουλάκη, στη συµπληρωµατική κατάθεσή της στον Αρειο Πάγο στις 23.9.2019 ρωτήθηκε ειδικώς αν το προαναφερόµενο από αυτήν πολιτικό πρόσωπο µε το προσωνύµιο «Ρασπούτιν» παρενέβαινε στα καθήκοντα της διαδόχου της Ελένης Τουλουπάκη και κατηγορηµατικά απάντησε: «Αυτό δεν µπορώ να το γνωρίζω εγώ». Στην προανακριτική επιτροπή όµως κατέθεσε εκ διαµέτρου αντίθετα ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος (Ρασπούτιν) µε την κ. Τουλουπάκη έχει στήσει τους µάρτυρες αναφέροντας χαρακτηριστικά: «απαιτούσε να κατασκευάσω µάρτυρες», «όπως τα κατασκεύασε στη συνέχεια η κ. Τουλουπάκη», ενώ ακόµη ανέφερε «διέκοψαν τη διερεύνηση του σκανδάλου […] και το έστρεψαν σε σκευωρία», δηµιουργώντας µε αυτές τις αντιφατικές καταθέσεις της «σοβαρές αµφιβολίες για την αµεροληψία και αντικειµενικότητα της εξέτασής της».

Και συνεχίζεται η επισήµανση των αντιφάσεων Ράικου: ενώ λοιπόν στην ένορκη εξέταση στον Αρειο Πάγο εµφανίζει τον ∆ηµήτρη Παπαγγελόπουλο να της ζητά να στείλει άµεσα τον φάκελο της Novartis στη Βουλή, καταθέτοντας στην προανακριτική επιτροπή υποστήριξε επιπρόσθετα ότι της είπε και «να κατασκευάσει στοιχεία».

Αυτά κατά την κρίση Σοφουλάκη είναι αντικρουόµενα και αλληλοαναιρούµενα καθώς: «Κατά την κοινή λογική δεν µπορεί να της ζητείται να διαβιβαστεί φάκελος στη Βουλή αρχές Μαρτίου του 2017, όπως διατείνεται, χωρίς να υπάρχει κατά τον χρόνο εκείνο το παραµικρό στοιχείο ή αναφορά σε όνοµα εµπλεκόµενου στην υπόθεση πολιτικού προσώπου, αφού, όπως είναι γνωστό, οι πρώτες καταθέσεις και τα στοιχεία γι’ αυτούς εισφέρθηκαν στην ανάκριση που διενήργησαν οι µετέπειτα εισαγγελείς διαφθοράς πολύ αργότερα και δη κατά µήνα Νοέµβριο του 2017 και εντεύθεν».

Επίσης, το εκ των υστέρων προστεθέν στην κατάθεσή της στην κοινοβουλευτική επιτροπή περί «κατασκευής στοιχεί-ων», «ανεξαρτήτως της αοριστίας του δεν δένει µε το πρώτο γιατί για να γίνει το υποτιθέµενο ως ζητούµενο απαιτούνται προπαρασκευή και χρόνος ικανός που δεν συνάδει µε την απαίτηση της “εδώ και τώρα” διαβίβασης του φακέλου στη Βουλή, όπως αυτή ανακριβώς αποδίδει στον καταγγελλόµενο».

Οι «ευτελείς δικαιολογίες» Ράικου για τον σύζυγό της

Αναφερόµενος στο καυτό ζήτηµα του συζύγου της και στα εµβάσµατα της Novartis προς αυτόν, για τα οποία η πλειονό-τητα της Ν∆ στην προανακριτική έρχεται µε το πόρισµά της να την «ξεπλύνει», ο κ. Σοφουλάκης επισηµαίνει: ενώ η Ελένη Ράικου υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς της ασχολήθηκε µε τις πληρωµές που έχουν γίνει στους για-τρούς και ότι το σκάνδαλο της υπόθεσης έχει να κάνει κυρίως µε πληρωµές γιατρών, εντούτοις, όταν της επιδείχθηκε έγγραφο εµπειρογνώµονα της Εισαγγελίας ∆ιαφθοράς στο οποίο αποτυπώνονταν τρία εµβάσµατα των φαρµακευτικών εταιρειών Novartis και Astellas Pharmaceuticals AEBE σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασµούς που διατηρούσε µε τον σύζυγό της γιατρό Λάζαρο Καρνέση, «προσποιήθηκε πως το έµαθε για πρώτη φορά το 2018 από τα δηµοσιεύµατα, πα-ρόλο που έκανε δήλωση πόθεν έσχες για το έτος 2010, προφανώς –τονίζει ο κ. Σοφουλάκης– για να καλύψει δικές της ευθύνες ως προς το ανακύπτον κώλυµα χειρισµού της εν λόγω υπόθεσης εκ µέρους της και αµβλύνει τις σε βάρος του συζύγου της εντυπώσεις, δικαιολογούµενη ότι τα χρηµατικά εµβάσµατα αφορούσαν πληρωµές ιατρικών µελετών, τις οποίες αδυνατεί ωστόσο να προσκοµίσει γιατί είχε πληµµυρίσει το σπίτι της».

Το «Exactly», η «άλωση» της αγοράς και οι χιλιάδες συνταγές

Ο αντεισαγγελέας Σοφουλάκης χαρακτηρίζει τις εξηγήσεις Ράικου «ευτελείς δικαιολογίες» και όπως επισημαίνει υπό την πίεση και μόνο των γεγονότων αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως το έμβασμα της Novartis προς τον σύζυγό της αφορούσε έρευνα για το φάρμακο Diovan, που με βάση τα στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια από την κατάσχεση εσωτερικών εγγράφων της εταιρείας, από τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, από το ντοκιμαντέρ της ελβετικής τηλεόρασης αλλά και από τα στοιχεία του εξωδικαστικού συμβιβασμού του αμερικανικού δημόσιου με τη Novartis ήταν μέρος του στρατηγικού προγράμματος «Exactly» της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας, δηλαδή προγράμματος «άλωσης» της φαρμακευτικής αγοράς που σκοπό είχε να καταστήσει τη Novartis πρώτη σε πωλήσεις μέσω της υπερσυνταγογράφησης φαρμάκων από γιατρούς, οι οποίοι θα είχαν και το ανάλογο αντάλλαγμα.

Μάλιστα, ο κ. Σοφουλάκης κάνει αναφορά και στο από 11.2.2020 πόρισμα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το οποίο ο σύζυγος της κ. Ράικου «συνταγογραφούσε σκευάσματα φαρμακευτικών εταιρειών χωρίς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να εξετάζει στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου τους ασφαλισμένους [εξέτασε μόνο πέντε από τους 1.033 για τους οποίους εξέδωσε γνωματεύσεις ΣΕΔ] με το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας του δημοσίου να ανέρχεται σε περίπου 1.717.852 ευρώ», ενώ η κ. Ράικου «συνέχιζε να ερευνά τις οικονομικές συναλλαγές των εν λόγω φαρμακευτικών με γιατρούς χωρίς να γνωστοποιήσει, όπως όφειλε, στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης το κώλυμά της για να αποφασιστεί η εξαίρεσή της ή μη από την υπόθεση». Καταλήγοντας ο κ. Σοφουλάκης σημειώνει ότι, όπως προκύπτει από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, η Ελένη Ράικου στράφηκε κατά της διαδόχου της στην εισαγγελία διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των υπολοίπων όταν έναν χρόνο μετά πληροφορήθηκε ότι διεξάγεται έρευνα για τους κοινούς λογαριασμούς που διατηρούσε με τον γιατρό σύζυγό της, στους οποίους βρέθηκαν εμβάσματα από τη Novartis Ελβετίας και συνεπώς και εξ αυτού του λόγου της συναισθηματικής της φόρτισης απομειώνεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία των λεγομένων της. Αυτή είναι η κρίση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με βάση την οποία θα διενεργηθεί προκα-ταρκτική εξέταση για την κ. Ράικου, την οποία κατά τ’ άλλα, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία… στοχοποίησε το Documento και όχι τα «έργα και οι ημέρες της»!

Μυστικά & Documento

27/11/2022, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter