Στο «μικροσκόπιο» του ΚΚΕ η λίστα Πέτσα και ο κατάλογος 10ετίας για το δημόσιο χρήμα σε ΜΜΕ

Στα γραφεία όλων των κομμάτων στη Βουλή βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (24.6.2020) η ρύθμιση, εν είδει τροπολογίας, που κατέθεσε στο κοινοβούλιο το ΚΚΕ, ώστε να είναι δωρεάν και υποχρεωτική η μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Διερευνάται η δυνατότητα να στηρίξουν τη ρύθμιση και άλλα κόμματα, ώστε αυτή να ψηφισθεί. Η νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο Περισσός έρχεται σε συνθήκες πολιτικής έντασης με διάχυτη την οσμή σκανδάλων και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση καθυστερεί με απαράδεκτο τρόπο να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με τα ποσά που έλαβαν ΜΜΕ για τη μετάδοση μηνυμάτων ενημέρωσης σχετικά με τον κορονοϊό, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το ΚΚΕ θέτει διατάξεις που οδηγούν στην δημοσιοποίηση του καταλόγου με την κατανομή της χρηματοδότησης ΜΜΕ κατά το 2020 για την πανδημία αλλά και αναδρομικά, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, για τα ποσά κρατικής διαφήμισης σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά μέσα και διαδικτυακά.

Στην τροπολογία διατυπώνεται το πλαίσιο για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των πρώην ΔΕΚΟ από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με όρους δημοσιότητας και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους. Ορίζεται ρητά και ξεκάθαρα ότι μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ή άλλων φορέων του Δημοσίου, που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας (πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών, πανδημιών, εμβολιασμοί κ.ά.), μεταδίδονται και καταχωρούνται από όλα τα ΜΜΕ (όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδικά) υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν.

Παράλληλα, ορίζεται ότι κάθε είδους διαφημιστική δαπάνη για την προβολή του έργου τους , θα πρέπει να δημοσιεύεται αναλυτικά, ανά ποσό και ανά ΜΜΕ, άμεσα, μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η δημοσίευση θα γίνεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και θα παραδίδεται σε αναλυτική κατάσταση στην Αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. «Και τούτο για να είναι απολύτως γνωστό και διαφανές ποιο ΜΜΕ πήρε κρατική διαφήμιση και τι ποσό εισέπραξε για την διαφημιστική καμπάνια», σημειώνει το ΚΚΕ.

Οσον αφορά στα ΜΜΕ που θα προβάλλουν τα μηνύματα σημειώνεται ότι για την επιλογή τους θα υπάρχουν «αποκλειστικά αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια», που θα καθορίσει ειδική νομοθεσία. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι από τα ΜΜΕ, τότε ως κύρωση προβλέπεται η ακύρωση των σχετικών συμβάσεων και η αναζήτηση των ποσών που τυχόν τους καταβλήθηκαν. Παράλληλα, όμως, ορίζονται ποινικές ευθύνες (με κυρώσεις έως και φυλάκισης ενός έτους) για παράλειψη της δημοσιότητας και της διαφάνειας στην κατανομή της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης, καθώς και για αποφυγή της αναζήτησης των ποσών που καταβλήθηκαν σε περίπτωση ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων. Παράλληλα, υπάρχει προβλέπεται η κατάθεση στοιχείων για το πώς ξοδεύτηκε δημόσιο χρήμα λαού τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια για την προώθηση της κρατικής διαφήμισης. Δίνεται προθεσμία 3 μηνών στους φορείς να δώσουν αυτά τα στοιχεία ώστε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και να κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.Ειδικά για την δαπάνη που καταβλήθηκε για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων εντός του 2020 σχετικά με την πανδημία ορίζεται ότι οι “Αναθέτουσες Αρχές” οφείλουν να δώσουν τα στοιχεία και να δημοσιοποιηθούν μέσα σε 5 ημέρες από τη δημοσίευση της ρύθμισης, εφόσον αυτή ψηφισθεί.Η ρύθμιση τίθεται ως τροπολογία -προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης”. Οι προτείνοντες βουλευτές του ΚΚΕ που την κατέθεσαν είναι οι Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Μαρία Κομνηνάκα, Λιάνα Κανέλλη, Μανώλης Συντυχάκης.Η ρύθμισης διατυπώνεται ως εξής:«1. Μηνύματα του Υπουργείου Υγείας και φορέων του Δημοσίου που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας μεταδίδονται και καταχωρούνται από όλα τα ΜΜΕ υποχρεωτικά και εντελώς δωρεάν.

2.α. Κάθε είδους διαφημιστική δαπάνη, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού, ή και κάθε έκτακτου χαρακτήρα για την προβολή των Υπουργείων, των Δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων που ανήκουν στον λεγόμενο ευρύτερο δημόσιο τομέα και των πρώην ΔΕΚΟ και των θυγατρικών των πιο πάνω νομικών προσώπων, που στο εξής θα αναφέρονται ως “Αναθέτουσες αρχές”, που διατίθεται για την προβολή αυτών στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύεται αναλυτικά ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και παραδίδεται σε αναλυτική κατάσταση στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

β. Η επιλογή των μέσων ενημέρωσης που κάθε φορά αναλαμβάνουν την μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων κάθε περιεχομένου των “Αναθετουσών αρχών” και η κατανομή των ποσών της διαφημιστικής δαπάνης των “Αναθετουσών αρχών” γίνεται αποκλειστικά με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία υποχρεωτικά προβλέπονται στην εκάστοτεισχύουσα νομοθεσία.

γ. Η παράλειψη της δημοσίευσης της σχετικής διαφημιστικής δαπάνης και της αποστολής της κατάστασης αυτής της δαπάνης στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, συνεπάγεται την ακύρωση των σχετικών συμβάσεων με τα μέσα ενημέρωσης, είτε υπεγράφησαν άμεσα από τις “Αναθέτουσες αρχές”, είτε μέσω διαφημιστικών εταιριών, τα δε σχετικά ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

δ. Επιπλέον, η παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων των προηγούμενων εδαφίων από πλευράς των “Αναθετουσών αρχών”, συνεπάγεται, πέρα από την πειθαρχική ευθύνη για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα των υπευθύνων, στο βαθμό που υπάγονται στις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, και την ποινική τους ευθύνη, καθώς τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος, εκτός αν τιμωρούνται με βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις του Π.Κ.

ε. Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου είναι για τα Υπουργεία οι αρμόδιοι Υπουργοί, και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα των “Αναθετουσών αρχών” οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών.

3. α. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, οι “Αναθέτουσες αρχές” της παραγράφου 2α υπόκεινται στις υποχρεώσεις της ως άνω παραγράφου 2α, για τη διαφημιστική δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από την ισχύ της παρούσας.

β. Ειδικά για τη διαφημιστική δαπάνη του 2020, αλλά και για τη δαπάνη προς τα ΜΜΕ, στην οποία υποβλήθηκαν δυνάμει των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, οι “Αναθέτουσες αρχές” της παραγράφου 2α υποχρεούνται να προβούν στις ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2α, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

γ. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των δύο προηγούμενων εδαφίων αυτής της παραγράφου, οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με την παράγραφο 2ε της παρούσας, των “Αναθετουσών αρχών”, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και επιπλέον εφαρμόζεται η ρύθμιση της παραγράφου 2γ της παρούσας».

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.