Συνήγορος του Πολίτη: Η Τροχαία έχει υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις ενστάσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ

Συνήγορος του Πολίτη: Η Τροχαία έχει υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις ενστάσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ

Ρητή υποχρέωση έχει η Τροχαία να απαντά πλήρως αιτιολογημένα σε περίπτωση που οι πολίτες υποβάλουν ένσταση για κάποια παράβαση του ΚΟΚ. Έπειτα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως γνωστοποιείται, δε θα αρκεί δηλαδή ο χαρακτηρισμός της ένστασης ως «βάσιμη» ή «αβάσιμη» αλλά θα πρέπει να αιτιολογείται από τα αρμόδια όργανα.

Όλα ξεκίνησαν από την προσφυγή πολίτη στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, με αφορμή μία παράβαση του ΚΟΚ, προκειμένου να λάβει αιτιολογημένη απάντηση σε έγγραφη ένσταση την οποία είχε υποβάλει. Ωστόσο, «κατά την εξέταση της αναφοράς ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο Τμήμα Τροχαίας θεωρούσε ότι δεν είχε την υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις ενστάσεις των πολιτών οι οποίες υποβάλλονταν κατά συγκεκριμένων κλήσεων, αλλά ότι αρκούσε ο χαρακτηρισμός αυτών ως “ΒΑΣΙΜΕΣ ή ΑΒΑΣΙΜΕΣ”».

Όπως επισημαίνεται, ο Συνήγορος απευθύνθηκε στον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφίστατο ρητή υποχρέωση της διοίκησης να απαντά πλήρως αιτιολογημένα στις ενστάσεις των πολιτών που υποβάλλονται κατά κλήσεων με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Επιπλέον επεσήμανε ότι η απαίτηση της εν λόγω υπηρεσίας για υποβολή δεύτερης αίτησης από τον πολίτη προκειμένου να λάβει απάντηση επί της ενστάσεώς του, ήταν αυθαίρετη».

Εν τέλει, όπως αναφέρει ο Συνήγορος: «Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης απεδέχθη την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και ενημέρωσε σχετικά όλες τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, ζητώντας τη συμμόρφωση των αρμοδίων οργάνων».

Αναλυτικά:

«Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο ζητώντας τη μεσολάβησή του προς το Τμήμα Τροχαίας Βόλου προκειμένου να λάβει αιτιολογημένη απάντηση σε έγγραφη αίτηση αντιρρήσεων – ένσταση, την οποία υπέβαλε κατά Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης Οχήματος (κλήση) που της επιβλήθηκε για τέλεση παραβάσεων διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Κ.Ο.Κ.)

Κατά την εξέταση της αναφοράς ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο Τμήμα Τροχαίας θεωρούσε ότι δεν είχε την υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις ενστάσεις των πολιτών οι οποίες υποβάλλονταν κατά συγκεκριμένων κλήσεων, αλλά ότι αρκούσε ο χαρακτηρισμός αυτών ως «ΒΑΣΙΜΕΣ ή ΑΒΑΣΙΜΕΣ».

Διαπίστωσε επίσης, ότι σύμφωνα με την πρακτική του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, ο χαρακτηρισμός των αντιρρήσεων των πολιτών ως «ΒΑΣΙΜΕΣ ή ΑΒΑΣΙΜΕΣ» αναγράφονταν στο ίδιο το έντυπο της ένστασης και για την λήψη αυτής της «απάντησης» ο πολίτης θα έπρεπε να επανέλθει με νεότερη αίτηση.

Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος απευθύνθηκε στον Διοικητή του ανωτέρω Τμήματος Τροχαίας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υφίστατο ρητή υποχρέωση της διοίκησης να απαντά πλήρως αιτιολογημένα στις ενστάσεις των πολιτών που υποβάλλονται κατά κλήσεων με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Επιπλέον επεσήμανε ότι η απαίτηση της εν λόγω υπηρεσίας για υποβολή δεύτερης αίτησης από τον πολίτη προκειμένου να λάβει απάντηση επί της ενστάσεώς του, ήταν αυθαίρετη.

Ο Διοικητής του ανωτέρω Τμήματος δεν ταυτίστηκε με την άποψη της Αρχής και έτσι ο Συνήγορος απευθύνθηκε στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, ο οποίος με τη σειρά του υπέβαλε σχετικό ερώτημα στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης απεδέχθη την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και ενημέρωσε σχετικά όλες τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας, ζητώντας τη συμμόρφωση των αρμοδίων οργάνων.

Περαιτέρω και προκειμένου να απαλειφθεί η αυθαίρετη πρακτική του Τμήματος Τροχαίας Βόλου (ενδεχομένως και άλλων Τμημάτων Τροχαίας της χώρας), η οποία απαιτούσε από τους πολίτες να υποβάλλουν δεύτερο αίτημα προκειμένου να λάβουν αιτιολογημένη απάντηση στην ένστασή τους, η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της χώρας την από 25.07.2019 σχετική Διαταγή, όπως είχε προτείνει ο Συνήγορος. 

Μυστικά & Documento

26/06/2022, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter