ΣΥΡΙΖΑ: Αυτός είναι ο κανονισμός των εσωκομματικών εκλογών – Οι διορίες, οι περιορισμοί και η ποσόστωση

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτός είναι ο κανονισμός των εσωκομματικών εκλογών – Οι διορίες, οι περιορισμοί και η ποσόστωση

Μετά την πολύωρη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκε και μοιράστηκε στις Οργανώσεις Μελών σε όλη την Ελλάδα ο κανονισμός των εσωκομματικών εκλογών, από τις οποίες θα προκύψουν τα Συντονιστικά των Οργανώσεων, οι Νομαρχιακές Επιτροπές και οι Σύνεδροι.

Οι εκλογές θα γίνουν στις 17/18 Φεβρουαρίου και δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο κόμμα έως και τις 3 Φεβρουαρίου. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν παντού με κάλπες, με φυσική παρουσία.

Ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και στο Συντονιστικό μιας Οργάνωσης και μέλος μιας Νομαρχιακής Επιτροπής. Αν εκλεγεί και στις δύο κάλπες, θα πρέπει να επιλέξει.

Εάν ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής επιθυμεί να είναι υποψήφιο για κάποια Νομαρχιακή Επιτροπή ή για το Συντονιστικό κάποιας Οργάνωσης Μελών, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί μέχρι τη Δευτέρα.

Για την εκλογή των Οργάνων και των αντιπροσώπων του Συνεδρίου ισχύει η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων 50-50%.

Αναλυτικά ο κανονισμός:

1. Με απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωράμε στην ανάδειξη νέων συντονιστικών σε κάθε ΟΜ όπως και στην εκλογή νέων Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος.

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη Νομαρχιακών Επιτροπών και Συντονιστικών Ο.Μ, στις οποίες με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού συμμετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη, θα πραγματοποιηθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2024. Την ακριβή ημερομηνία θα την καθορίσουν οι ΝΕ σε συνεννόηση με την ΚΟΕΣ στην οποία και δια του ΟΓ, πρέπει να έχουν σταλεί εγκαίρως (αν δεν έχει γίνει ήδη) οι ημερομηνίες των Νομαρχιακών Συνδιασκέψεων.

3. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με δικαίωμα ψήφου θεωρούνται όσοι έχουν γραφτεί στις Ο.Μ ή στον isyriza έως και την 3/2/2024, σύμφωνα και με την 1η εγκύκλιο της Κ.Ο.Ε.Σ (31-12-2023).

4. Το οργανωτικό γραφείο θα στείλει στις Ο. Μ τις τελικές λίστες μελών κατόπιν της κοινής επεξεργασίας που εκτελείται.

5. Κάθε Ο.Μ θα ορίσει εφορευτική επιτροπή που θα έχει την ευθύνη για τις εκλογές. Οι υποψηφιότητες για Ν.Ε, συντονιστικά Ο.Μ και για συνέδρους μπορούν να κατατεθούν μέχρι και τις 11/2/2024.

6. Η ψηφοφορία για α) εκλογή συνέδρων β) εκλογή συντονιστικού ΟΜ και γ) εκλογή ΝΕ πραγματοποιείται σε τρείς διαφορετικές κάλπες. Για την κάθε μία από αυτές εκλέγεται ή ορίζεται συναινετικά ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ τριμελής εφορευτική επιτροπή με ανώτερο αριθμό μελών τα πέντε. Τα μέλη που έχουν θέσει υποψηφιότητα μπορούν να συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή της κάλπης όπου δεν είναι υποψήφια.

7. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα ψηφίζουν αυτοπροσώπως πληρώνοντας εφάπαξ ποσό τουλάχιστον 2 ευρώ, που υποκαθιστά την συνδρομή και καθιστά τα μέλη οικονομικά ενήμερα. Ταυτόχρονα θα δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον οικονομική ενίσχυση στο κόμμα για όποια/ον το επιθυμεί και η εφορευτική επιτροπή καθώς και τα απερχόμενα όργανα θα πρέπει να λάβουν ειδική πρόνοια για αυτό.

8. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται αυθημερόν και διαρκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε περιπτώσεις που θα ζητηθεί παράταση, την σχετική απόφαση λαμβάνει η εφορευτική επιτροπή και ενημερώνει σχετικά την ΚΟΕΣ.

9. Στις Ο.Μ την ημέρα της ψηφοφορίας εκλέγονται τα συντονιστικά των Ο.Μ, η νέα ΝΕ και οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο. Για τα συντονιστικά των ΟΜ εφόσον οι υποψήφιοι δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των μελών του Συντονιστικού η επιλογή μπορεί (και ενθαρρύνεται) να γίνει και συναινετικά.

10. Τα συντονιστικά των Ο.Μ αποτελούνται από 5 έως 11 μέλη αναλογικά με τον αριθμό μελών κάθε ΟΜ. Ο αριθμός αποφασίζεται από τη συνέλευση της ΟΜ ή με απόφαση N.E

11. Το μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων για το συνέδριο είναι 1/40 επί των εγγεγραμμένων μελών. Για τις ΟΜ που έχουν λιγότερα από 40 μέλη εκλέγεται ένας ( 1 ) σύνεδρος. Για τις Ο.Μ με πάνω από 40 μέλη και λιγότερα από 80, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω, εφόσον ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 50% και άνω του μέτρου, π.χ οργάνωση μελών με 60 μέλη βγάζει 2 συνέδρους .

12. Ο κάθε σύντροφος/ισα έχουν την δυνατότητα να βάλουν σταυρούς προτίμησης μέχρι το 30% του αριθμού των αντιπροσώπων που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη Ο.Μ. Εάν ο αριθμός του 30% δεν είναι ακέραιος, μετατρέπεται πάντοτε στον μεγαλύτερο ακέραιο ανεξάρτητα από το δεκαδικό μέρος.

13. Τα μέλη της ΚΕ, οι Βουλευτές που δεν είναι μέλη της ΚΕ, τα μέλη του ΚΣ της Νεολαίας, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας, συμμετέχουν ex officio ως αντιπρόσωποι και δεν χρειάζεται να εκλεγούν.

14. Για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων του συνεδρίου ισχύει η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων 50-50%.

15. Ενστάσεις από υποψηφίους υποβάλλονται εντός 24 ωρών από την λήξη της ψηφοφορία. Την αμέσως επόμενη μέρα η εφορευτική επιτροπή κρίνει την ένσταση και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο, αν αυτός διαφωνεί στέλνει αυθημερόν γραπτώς την ένστασή του στην ΚΟΕΣ, όπου αναλαμβάνει η αρμόδια επιτροπή νομιμοποίησης συνέδρων και αποφασίζει οριστικά μέχρι την 21/2/24.

16. Τα μέλη των Ν.Ε θα είναι: Για Ν.Ε πού έχουν μέχρι 1000 μέλη, από 11 έως 15, για Ν.Ε πού έχουν μέλη από 1001 έως 2000, 15 έως 19, για Ν.Ε πού έχουν μέλη από 2001 έως 4000, 19 έως 23, για Ν.Ε με μέλη περισσότερα των 4000 έως 6000, 23 έως 27,και για Ν.Ε πού έχουν μέλη από 6001 και άνω ,27-31.

17. Δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί υποψηφιότητα στο συντονιστικό Ο.Μ και στη Ν.Ε. Σε περίπτωση που υπάρξει εκλογή και στα δύο όργανα ,υποχρεωτικά το εκλεγμένο μέλος πρέπει να επιλέξει το ένα από τα δύο όργανα στο οποίο εκλέχτηκε.

18.Εάν μέλος της Κ.Ε θέλει να είναι υποψήφιο για την Ν.Ε ή συντονιστικό Ο.Μ, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί μέχρι τις 12/2/2024.

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter