Οι «κρυφές» χρεώσεις

Τέλη περιαγωγής: Καταργήθηκαν από χθες - Ποιες παγίδες υπάρχουν - Τι να προσέχετε

Από χθες οι υψηλές χρεώσεις σε όσους χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο εξωτερικό αποτελούν παρελθόν, καθώς τέθηκε σε ισχύ η κοινοτική νομοθεσία που καταργεί την επιβολή χρεώσεων roaming (περιαγωγή). Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές; 

Η κατάργηση των τελών περιαγωγής σημαίνει ότι οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν σε άλλη χώρα-μέλος της Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με τις κινητές τους συσκευές τηλεφωνικές κλήσεις, να στέλνουν γραπτά μηνύματα και να συνδέονται με το Διαδίκτυο στις ίδιες χρεώσεις με τις οποίες χρεώνονται και στην πατρίδα τους.

Οι καταναλωτικές ενώσεις προειδοποιούν, πάντως, τους χρήστες συσκευών κινητής τηλεφωνίας να προσέχουν για «κρυφές», καταχρηστικές χρεώσεις από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Επί τέσσερις μήνες

Εάν κάποιος καταναλώνει περισσότερο στο εξωτερικό απ’ ό,τι στη χώρα του επί τέσσερις μήνες, ο πάροχος μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζει μια μικρή χρέωση στην κατανάλωση περιαγωγής.

Ειδικότερα, εάν ένας καταναλωτής βρίσκεται σε αλλοδαπή χώρα της Ε.Ε. περισσότερο από δύο μήνες σε ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και σε αυτό το χρονικό διάστημα κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτήν που κάνει στη χώρα όπου κατοικεί μόνιμα, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει κάποιες μικρές επιβαρύνσεις στη χρέωση της κατανάλωσης με περιαγωγή. Συγκεκριμένα, η χρέωση θα είναι 3,50 σεντ ανά λεπτό ομιλίας και 1 σεντ ανά SMS. Για τα δεδομένα, η μέγιστη προσαύξηση θα είναι 7,7 ευρώ ανά GB (από τις 15 Ιουνίου 2017), 6 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2018), 4,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2019), 3,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2020), 3 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2021) και τέλος 2,5 ευρώ ανά GB (από την 1η Ιανουαρίου 2022).

Όρια στον όγκο δεδομένων - Προπληρωμένες κάρτες

Αν χρησιμοποιείτε προπληρωμένη κάρτα (που σημαίνει ότι πληρώνετε εκ των προτέρων για τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου), ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόσει την «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Ωστόσο, ο πάροχός σας μπορεί να εφαρμόζει όριο για τον όγκο των δεδομένων εφόσον πληρώνετε ανά μονάδα και η εγχώρια τιμή μονάδας για τη χρήση δεδομένων είναι μικρότερη από 7,70 ευρώ ανά GB.

Εάν η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εφαρμόζει όριο για τα δεδομένα, το όριο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τον όγκο που προκύπτει αν διαιρέσετε την εναπομένουσα πίστωση στην προπληρωμένη κάρτα σας όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων διά 7,7 ευρώ. Θα λάβετε τον ίδιο όγκο περιαγωγής δεδομένων για τον οποίο έχετε πληρώσει εκ των προτέρων. Μπορείτε φυσικά να ανανεώνετε την πίστωσή σας κατά την περιαγωγή.

Για παράδειγμα, κάποιος έχει προπληρωμένη κάρτα με πίστωση 20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το κινητό του στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει κλήσεις, γραπτά μηνύματα και υπηρεσίες δεδομένων. Αρχές Ιουλίου πάει για διακοπές στην Ισπανία και η πίστωση (χωρίς ΦΠΑ) που έχει απομείνει στην κάρτα του είναι 12 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ισπανία μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν όγκο δεδομένων, αξίας ίσης με το πιστωτικό υπόλοιπο της προπληρωμένης κάρτας του. Θα μπορεί να λάβει τουλάχιστον 1,5 GB δεδομένων περιαγωγής (12/7,70 ευρώ = 1,5).

Όρια στον όγκο δεδομένων - Εθνικά πακέτα με απεριόριστα δεδομένα

Εάν έχετε σύμβαση σύμφωνα με την οποία πληρώνετε ένα σταθερό ποσό τον μήνα το οποίο καλύπτει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα, ο πάροχός σας πρέπει να σας παρέχει μεγάλο όγκο δεδομένων υπό το καθεστώς «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το ποσό που καταβάλλετε για το πακέτο. Ο όγκος περιαγωγής δεδομένων πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος του όγκου που προκύπτει αν διαιρέσετε την τιμή του πακέτου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας (χωρίς ΦΠΑ) διά του ανώτατου ορίου τελών περιαγωγής χονδρικής για δεδομένα (7,70 ευρώ το 2017).

Για παράδειγμα: πληρώνετε 40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το πακέτο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας με απεριόριστες κλήσεις, γραπτά μηνύματα και δεδομένα. Όταν έχετε «περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», εντός της ΕΕ, δικαιούστε απεριόριστες κλήσεις και γραπτά μηνύματα, και τουλάχιστον 10,3 GB δεδομένων (2Χ(40/7,70 ευρώ) = 10,3).

Ο πάροχός σας οφείλει να σας ενημερώνει για το επιτρεπόμενο όριο δεδομένων της «περιαγωγής σαν στο σπίτι σας». Εάν ξεπεράσετε αυτό το επιτρεπόμενο όριο κατά την περιαγωγή, η πρόσθετη χρέωση θα ισούται με το ανώτατο όριο τιμών χονδρικής για δεδομένα = 7,70 ευρώ / GB δεδομένων το 2017 συν ΦΠΑ, 6 ευρώ / GB συν ΦΠΑ το 2018. Το ανώτατο όριο δεδομένων θα μειωθεί περαιτέρω μετά το 2018.

Προστατευτική δικλείδα

Για να αποφύγετε τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων που μπορείτε να «κατεβάσετε» από το κινητό σας ανά τον κόσμο: 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικό όριο με τον πάροχό σας. Θα λαμβάνετε, επίσης, προειδοποίηση, όταν φθάνετε στο 80% του ορίου που έχετε συμφωνήσει.

Υπέρβαση

Στην περίπτωση που υπερβεί κάποιος τα όρια χρήσης που προβλέπονται από τη σύμβασή του, ο πάροχος μπορεί να εφαρμόσει μια μικρή χρέωση:

3,50 σεντς ανά λεπτό φωνητικής κλήσης (+ ΦΠΑ)

1 σεντ ανά SMS (+ ΦΠΑ)

7,7 ευρώ ανά GB δεδομένων (+ ΦΠΑ) (λιγότερο από 1 cent ανά MB)

Πόσο θα πληρώνω όταν λαμβάνω μια κλήση;

Εάν ταξιδεύετε στην Ε.Ε. εκτός της χώρας διαμονής σας μετά τις 15 Ιουνίου 2017, δεν χρεώνεστε, ισχύουν, δηλαδή, οι ίδιες ακριβώς που έχετε και στη χώρα σας.

Προσοχή στα σύνορα

Η κατάργηση των τελών περιαγωγής αφορά μόνο στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, άρα οι καταναλωτές οι οποίοι επισκέπτονται παραμεθόριες – νησιωτικές ή ηπειρωτικές - περιοχές της χώρας, που γειτνιάζουν με τρίτες χώρες π.χ. Βόρεια Ελλάδα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί γιατί, στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν αυξημένες χρεώσεις περιαγωγής, λόγω της σύνδεσης με δίκτυα των γειτονικών χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε..

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων χρεώσεων συστήνεται στους καταναλωτές η αλλαγή των ρυθμίσεων των κινητών συσκευών τους, ώστε να μη γίνεται αυτόματη σύνδεση με τα δίκτυα χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στους νέους κανόνες για την κατάργηση της περιαγωγής.

Οι νέοι κανόνες περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου εφαρμόζονται σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν σύντομα, μετά τις 15 Ιουνίου 2017.

Να σημειωθεί ότι ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ρυθμίσει κάτι για να ενεργοποιήσει τη μη χρέωση περιαγωγής. Τέλος, οι πάροχοι πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεασθεί η σύμβαση.

Τι μπορώ να κάνω, αν πηγαίνω στο εξωτερικό και έχω πρόβλημα με τις χρεώσεις περιαγωγής;

Θα πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον πάροχο και να αμφισβητήσετε τις πρόσθετες χρεώσεις. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας για διασυνοριακές διαφορές ή στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, οι οποίοι θα αναλάβουν να επιλύσουν την υπόθεση, χωρίς οικονομική επιβάρυνσή σας.

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.