Θεσσαλονίκη: Μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη (Video)

Θεσσαλονίκη: Μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη (Video)
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Äéïíýóïõ, ôçí ÐÝìðôç 18 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óå äñáìáôéêÞ êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé áêüìá ï Äéüíõóïò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÌÞäåéá". ÐïëëÜ óðßôéá áêüìá äåí Ý÷ïõí ñåýìá êáé íåñü êáèþò åêáôïíôÜäåò äÝíôñá Ý÷ïõí êáôáðÝóåé óôçí ðåñéï÷Þ. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Μπλακ άουτ σημειώθηκε χθες γύρω στις 4 και 20 σε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Open, η βλάβη οφείλεται σε υπερφόρτωση του δικτύου και για την επισκευή υπήρχε μόνο ένα διαθέσιμο συνεργείο.

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter