Τι προτείνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης

Τι προτείνει το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης

Ανάπτυξη 3.4% το 2021 και 4.9% το 2022 θα εμφανίσει η ελληνική οικονομία αναφέρει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ , σε μελέτη που πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Levy Economics Institute του Bard College Ν.Υ.

Τα νούμερα αυτά κατά βάση συμφωνούν με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της κυβέρνησης οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγο πριν το Πάσχα. Όπως τονίζουν όμως εμφατικά στη μελέτη τους, τα δύο ερευνητικά ιδρύματα που «κοιτάζουν» στον χώρο των κεϋνσιανών οικονομικών, στην πραγματικότητα συνεπάγονται ότι η ελληνική οικονομία δεν θα καταφέρει να επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα του ΑΕΠ μέσα στην προσεχή διετία, αν παράλληλα με τις επενδυτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση της ΝΔ με αξιοποίηση των κονδυλιών του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας.

Οι βασικές διαπιστώσεις

Οι βασικές διαπιστώσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία σύμφωνα με την έκθεση των δύο ερευνητικών ιδρυμάτων είναι οι εξής:

– Η πανδημική κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο στο ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος δεδομένης της χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών για την αντιμετώπιση της ύφεσης, ενώ, παρά τα δημοσιονομικά μέτρα, η απώλεια εισοδήματος οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση για εξαγωγές και εισαγωγές και στην αύξηση του χρέους των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

– Στο τέλος του 2020 το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό συγκριτικά με τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Η υποχώρηση βασικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ και τα εισοδήματα, ήταν μεγαλύτερη έναντι του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος.

– Η ήδη αρνητική διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας υποβαθμίστηκε περαιτέρω. Συγκεκριμένα, το δ’ τρίμηνο του 2020 η διεθνής επενδυτική θέση επιδεινώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019 και κατά 15,3% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2017 και διαμορφώθηκε στο -152% του ΑΕΠ.

– Το ξέσπασμα της πανδημίας επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα, κυρίως των νοικοκυριών. Η μείωση της κατανάλωσης ήταν μεγαλύτερη της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους, ωστόσο για πρώτη φορά από το 2012 οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών ήταν θετικές, αφού το β’ εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Δεν αρκεί το Ταμείο Ανάκαμψης, χρειάζεται και στήριξη της εργασίας

Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, λόγω του μεγάλου πλήγματος που δέχθηκε η Ελλάδα κατά την πανδημία, για να επανέλθει το ΑΕΠ στα επίπεδα του 2019 ως το 2022, χρειάζεται καταρχήν η υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος σαν κι αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση, με αξιοποίηση των κονδυλίων του ταμείου Ανάκαμψης, όμως αυτό δεν αρκεί. Είναι απολύτως απαραίτητη και η εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης, στα πρότυπα της πρότασης για τον ρόλο του κράτους ως εργοδότη ύστατης καταφυγής, με το κράτος να αναλαμβάνει να προσφέρει εργασία σε όλους τους ανέργους που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν με τον κατώτατο μισθό.

Συνεχίζοντας το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, υποστηρίζει πως η υιοθέτηση ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης είναι αναγκαία για τον περιορισμό της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας ενώ θα είναι ευεργετική όχι μόνο για όσους δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας, επειδή θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα και τη ζήτηση.

Ετικέτες

Documento Newsletter