Τι σημαίνει η ένδειξη «Δ» δίπλα στο όνομα του ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο

Τι σημαίνει η ένδειξη «Δ» δίπλα στο όνομα του ψηφοφόρου στον εκλογικό κατάλογο

Σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής κάποιου ψηφοφόρου στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραµµένου εκλογέα η ένδειξη «∆» (δηλαδή «διπλοεγγεγραµµένος»).

Σύμφωνα με την πρόσφατη Εγκύκλιο 34 του υπουργείου Εσωτερικών, κατά την ψηφοφορία ο διπλοεγγεγραµµένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνει ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ.2 του π.δ. 26/2012, έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραµµένος και ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ηµέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τµήµα της χώρας.

Με αυτές τις έντυπες υπεύθυνες δηλώσεις εφοδιάζονται όλα τα εκλογικά τµήµατα, µαζί µε το λοιπό εκλογικό υλικό. 

Κατά την υπογραφή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να δοθεί από τους δικαστικούς αντιπροσώπους ιδιαίτερη προσοχή στη συµπλήρωση των στοιχείων του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα και ιδιαίτερα στην ορθή αναγραφή του ειδικού εκλογικού αριθμού, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.

Στην υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του εκλογικού τµήματος.

Περαιτέρω, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οφείλουν να τοποθετήσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων σε ιδιαίτερο φάκελο και να τις παραδώσουν στο οικείο Πρωτοδικείο ξεχωριστά από τον εκλογικό σάκο.

Ο φάκελος αυτός, θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: 

«Υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων εκλογικού τµήματος………..∆ήµου ……………….Νομού…………….»

Οι κκ. Πρόεδροι Πρωτοδικών, οφείλουν να συγκεντρώσουν τους ανωτέρω φακέλους µε τις υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων και να τους αποστείλουν, αµέσως µετά τις εκλογές, στη ∆ιεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να ακολουθήσει η σχετική παραβολή των στοιχείων. 

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter