Η αποκαλυπτική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου – Ο Καλογρίτσας διαπραγματευόταν επί 1 χρόνο έργο που λέει ότι είναι εικονικό

Η αποκαλυπτική απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου –  Ο Καλογρίτσας διαπραγματευόταν επί 1 χρόνο έργο που λέει ότι είναι εικονικό

Στις 6 Ιουλίου ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, κατέθεσε έγκληση, κατά του επιχειρηματικού κολοσσού CCC-Consolitaded Contractors Group.

Η έγκληση αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου, που επιβάλει στην εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ, της οικογένεια Χρήστου Καλογρίτσα, να επιστρέψει 3.000.000 ευρώ που της οφείλει αλλά αρνείται να τα επιστρέψει. 

Τι κάνει λοιπόν ο κ. Καλογρίτσας μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου; Επιχειρεί να μετατρέψει σε πολιτικό θέμα, την αστική του διαφορά για να αποφύγει την επιστροφή των χρημάτων.

Ζητά λοιπόν από την Εισαγγελία να ερευνήσει τον Όμιλο CCC, γιατί όπως λέει, τα 3 εκατομμύρια ευρώ που πήρε προκειμένου να υλοποιήσει κάποια υπεργολαβία στο Ντουμπάι, δεν αφορούσαν πραγματικό έργο, αλλά τα πήρε για να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Το έκανε δε, με τις οδηγίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Οπως αποδεικνύεται όμως από την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου ο κ.Καλογρίτσας αντάλλασσε για ένα χρόνο email με την εταιρεία που κατηγορεί για εικονικές συμβάσεις, για την πορεία του έργου. 

Να σημειωθεί ότι την περασμένη Τετάρτη το Μονομελές Πρωτοδικείο ζήτησε να κηρυχθεί εκτελεστεί η απόφαση του ελβετικού δικαστηρίου για την καταβολή των χρεών του κ. Kαλογρίτσα προς την λιβανέζικη εταιρεία CCC.

Από την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου προκύπτουν συνοπτικά τα εξής σημαντικά συμπεράσματα:

• Αιτούσα για Διαιτησία ήταν η κατασκευαστική εταιρεία που λειτουργεί στη Μέση Ανατολή Al Ghandi & Consolidated Contractors International Company LLC. Πρόκειται, κατά την απόφαση διαιτησίας για συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου Consolidated Contractors’ Company Group SAL («CCC Group»). Καθ’ ης η αίτηση διαιτησίας ήταν η Τοξότης Ανώνυμος Τεχνική, Ναυτιλιακή, Εμπορική, Βιομηχανική και Τουριστική Εταιρεία.

• Η αίτηση διαιτησίας κατατέθηκε την 05/04/2018.

• Η συμφωνία διαιτησίας περιεχόταν στην από 28/08/2016 Συμφωνία μεταξύ των μερών. Εφαρμοστέο για τη συμφωνία δίκαιο ήταν το ελβετικό. Η επίλυση των διενέξεων συμφωνήθηκε να γίνει βάσει των Κανόνων Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

• Η Αιτούσα επέσπευσε και ανταποκρινόταν επιμελώς στις ανάγκες της διαδικασίας διαιτησίας, ενώ η καθ’ ης απέστειλε μόνο μια επιστολή στη Γραμματεία του ΔΕΕ στις 16/05/2018 στην οποία προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η συμφωνία που υπεγράφη στις 28/08/2016 βασιζόταν στην «σαφέστατη πρόθεση να καλύψει άλλη μυστική συμφωνία». Βάσει αυτού επαγόταν ότι «Συνεπώς, οι συμφωνίες αυτές (περιλαμβανομένου του όρου περί διαιτησίας) θεωρούνται άκυρες και ανίσχυρες.». Έφτανε μάλιστα στο σημείο να επικαλείται προς απόδειξη των ισχυρισμών της αυτών ότι ο υπογράφων τις συμφωνίες αυτές δεν γνώριζε αγγλικά.

• Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο διέγνωσε τα εξής πραγματικά περιστατικά:

o Η Τοξότης, πρώτη εξέφρασε ενδιαφέρον για συνεργασία με τον Όμιλο CCC Group. Η Τοξότης ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν επειγόντως 3εκ ευρώ.

o Ο Όμιλος CCC Group αντέτεινε ότι δεν ήταν τράπεζα και ότι δεν θα μπορούσε να χορηγήσει το ποσό στην Τοξότης. Όμως, η τελευταία θα μπορούσε, ως κατασκευαστική εταιρεία, να συμμετέχει στο έργο «Al Zahia City Center Mall» ως υπεργολάβος και για το σκοπό αυτόν θα μπορούσε να της καταβληθεί το ποσό των 3εκ. ευρώ ως προκαταβολή.

o Η Τοξότης συμμετείχε κανονικά σε διαδικασία διαπραγματεύσεων των όρων και σύνταξης σχεδίου συμφωνίας. Μάλιστα πρότεινε, με έγγραφη απάντηση εκπροσώπου της, βελτιώσεις στο λεκτικό της συμφωνίας, «για να εφαρμόσει η εταιρεία σας την πληρωμή στο άρθρο 4, πιστεύω ότι είναι καλύτερα να αλλαχθεί ο όρος της εγγύησης της υπεργολάβου […]» (σκέψη 77 απόφασης).

o Σύμφωνα με τη συμφωνία θα ανατίθεντο στην Τοξότης η εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου. Η Al Ghandi αναλάμβανε να παρέχει στην Τοξότης εντός 14 ημερών το σύνολο των σχετικών εγγράφων και στοιχείων και η Τοξότης έπρεπε εντός 3 μηνών να υποβάλει έγγραφο με λεπτομερή ανάπτυξη του αντικειμένου των εργασιών υπεργολαβίας, του προγράμματος εργασίας, του εργατικού δυναμικού που θα παρείχε, τις προδιαγραφές και ποσότητες των υλικών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούνταν, και τιμή προσφοράς για την πραγματοποίηση των εργασιών υπεργολαβίας, που εκτιμούνταν προκαταρκτικά το ανώτερο στα 45 εκ. ευρώ. Ακόλουθα τα μέρη θα διαπραγματεύονταν οριστική σύμβαση υπεργολαβίας. Αν η Al Ghandi έκρινε ανεπαρκή την προσφορά θα μπορούσε να καταγγείλει τη Συμφωνία.

o Η Al Ghandi ήταν υποχρεωμένη να παρέχει στην Τοξότης προκαταβολή 3εκ. ευρώ εντός 3 ημερών και η Τοξότης ήταν υποχρεωμένη εντός 7 ημερών από την είσπραξη της προκαταβολής να παράσχει τραπεζική εγγύηση.

o Στις 31/08/2016 οι εκπρόσωποι των μερών έκαναν ειδική συνάντηση για να παραδώσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού/ προσφοράς και να συζητήσουν για τον διαγωνισμό (Σκέψη 93 απόφασης).

o Στις 20/09/2016 ο εκπρόσωπος της Τοξότης υπέβαλε προσφορά κόστους ύψους 263εκ. ευρώ, που βρισκόταν σε προφανή δυσαρμονία με όσα μέχρι τότε υπολογίζονταν.

o Αυθημερόν ζητήθηκε από την Τοξότης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να παρέχει λεπτομερείς προσμετρήσεις, ενώ επισημάνθηκε ο αρκετά υψηλότερος προϋπολογισμός και ζητήθηκε ενδελεχής επανεξέταση της προσφοράς.

o Στις 04/10/2016 ζητήθηκε εκ νέου από τον εκπρόσωπο της Τοξότης να απαντήσει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς αποτέλεσμα.

o Νέα εξήγηση ζητήθηκε την 13/10/2016.

o Στις 14/10/2016 ο εκπρόσωπος της Τοξότης απάντησε ότι ενδιαφερόταν ακόμη για το έργο και ότι εργαζόταν σχετικά με αυτό. Δηλώνοντας όμως ότι η επανεξέταση που έκανε η εταιρεία επιβεβαίωσε ως ορθές τις τιμές προσφοράς. Ζήτησε να καθοριστεί αν η προσφορά αυτή ήταν συμβατή με τις απαιτήσεις της CCC Group προκειμένου να προχωρήσει σε λεπτομερείς προσμετρήσεις.

o Στις 10-11/03/2017 στελέχη της Τοξότης συναντήθηκαν εκ νέου με στελέχη του CCC Group προκειμένου να συζητηθεί η περίπτωση η υπεργολαβία να παρασχεθεί σε δυο άλλα έργα, σε σχέση με τα οποία ο Όμιλος θα μπορούσε να προβεί σε ανάθεση. Τα στελέχη της Τοξότης εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, όμως η εταιρεία τους ουδέποτε υπέβαλε πρόταση κόστους.

o Εντέλει η Al Ghandi απέστειλε Γνωστοποίηση Καταγγελίας στην Τοξότης την 25/05/2017, ζητώντας και την επιστροφή της προκαταβολής.

o Τότε μόλις για πρώτη φορά η Τοξότης απάντησε δηλώνοντας «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο για τον οποίο εστάλη η επιστολή αυτή, αφού γνωρίζετε πολύ καλά τις συνθήκες, τους λόγους και τον σκοπό για τον οποίο καταρτίστηκε μεταξύ μας η ανωτέρω σύμβαση».

• Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο διέλαβε τις εξής νομικές σκέψεις:

o Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να κρίνει σχετικά, ακόμη και αν η βασική Σύμβαση μεταξύ των μερών ήταν άκυρη (Σκέψη 119 απόφασης).

o Όμως, η βασική Σύμβαση μεταξύ των μερών δεν ήταν ούτε μυστική, ούτε ψεύτικη («εικονική») συμφωνία και συνεπώς δεν ήταν άκυρη (Σκέψη 123 απόφασης).

o Η βασική Σύμβαση κατά τη φύση της είναι σύμβαση εργασιών, με ουσιαστικά στοιχεία την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί από τον εργολήπτη και την πληρωμή που πρόκειται να καταβληθεί από τον πελάτη (Σκέψη 130 απόφασης).

o Η πληρωμή της προκαταβολής ύψους 3εκ. ευρώ δεν συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών ως (ξεχωριστή) δανειακή σύμβαση, αφού επρόκειτο για ελεύθερη συμφωνία ως προς τον μηχανισμό πληρωμής της σύμβασης (Σκέψη 132 απόφασης).

• Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι: η Τοξότης παρότι συμμετείχε σε συναντήσεις και αντάλλασσε μηνύματα με εκπροσώπους της CCC Group, παρέχοντας την εικόνα ότι διαπραγματεύεται και επιμελείται σοβαρά την εκτέλεση προεκτιμήσεων σχετικά με την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, έχοντας μάλιστα λάβει για αυτό προκαταβολή, όψιμα ισχυρίστηκε ότι οι σχετικές συμβάσεις ήταν εικονικές/ψεύτικες. Ισχυρίστηκε έως και ότι ο εκπρόσωπός της που υπέγραψε την αρχική σύμβαση το έκανε από έλλειψη γνώσης αγγλικών, παρότι η έκτοτε ανταποκρίσεις της σε συναντήσεις, αιτήματα και επικοινωνία καταδεικνύουν ότι εν γνώσει της σύμβασης αυτής ενεργούσε. Φαίνεται, τέλος, ότι κανένα έργο δεν προχώρησε και ότι κανένα παραστατικό ή τιμολόγιο δεν εκδόθηκε, αφού η Τοξότης δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ούτε στις αρχικές υποχρεώσεις της περί καθορισμού προσφορών τιμής για το περιεχόμενο στη Συμφωνία έργο.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter