Το Ελλληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού σε ρόλο προωθητικής δύναμης προσωπικών συμφερόντων; [Ρεπορτάζ]

Το Ελλληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού σε ρόλο προωθητικής δύναμης προσωπικών συμφερόντων; [Ρεπορτάζ]
Ο Νίκος Κούκης, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Ο Νίκος Κούκης, ο Αλέξανδρος Καλιγαρίδης και τα μυστήρια του ΕΙΠ, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν αξεδιάλυτα ακόμη και μετά την παρέμβαση του προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

 

Ενα αρκετά παράδοξο φαινόµενο συµβαίνει στο Ελληνικό Ιδρυµα Πολιτισµού από την εποχή που την προεδρία τού φορέα ανέλαβε ο Νίκος Κούκης – εκπαιδευτικός και υπεύθυνος λυκείου των Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα. Σε µια θέση στην οποία κατά παράδοση διορίζονταν πανεπιστηµιακοί καθηγητές ή εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Ιωάννης Γεωργάκης, ο Μιχαήλ Σακελλαρίου, ο Αδαµάντιος Πεπελάσης ή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νωπές στη µνήµη µας δε παραµένουν οι επιφυλάξεις και οι ενστάσεις που διατύπωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία συνεδρίασε στις 28 Μαΐου 2020 προκειµένου να γνωµοδοτήσει για τον διορισµό του προτεινόµενου από την υπουργό Πολιτισµού Λίνα Μενδώνη.

«Ποιο είναι, όπως µας συστήθηκε, το µείζον προσόν του; Οτι ήταν υπεύθυνος των λυκειακών τάξεων των Σχολών ∆ούκα. Σηµαντικό προσόν; Σηµαντικό. Για τη συγκεκριµένη θέση; Έναντι του διεθνούς κύρους που πρέπει να έχει ο πρόεδρος του ιδρύµατος; Θα αστειεύεστε… Μας συστήθηκε επίσης ως κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος, το οποίο το έλαβε προ δύο µηνών από ένα ιδιωτικό πανεπιστήµιο της Κύπρου και προ δέκα ηµερών –fast track διαδικασία– αναγνωρίστηκε από τον ∆ΟΑΤΑΠ» ανέφερε µεταξύ άλλων ο κ. Φίλης για τον κ. Κούκη και όπως φαίνεται από την πορεία των πραγµάτων τα τυπικά προσόντα υπήρξαν το µικρότερο δυνατό κακό στην περίπτωση του νέου προέδρου του ιδρύµατος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πικέτα σημειωμένη με μαρκαδόρο που ανακοινώνει «Παιδιών ελληνικά βιβλία» στο εθνικό περίπτερο της πρόσφατης Διεθνούς Εκθεσης Παιδικού Βιβλίου στην Μπολόνια. Τη διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής ανέλαβαν το ΕΙΠ σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ

Ποιος διοικεί το Ελληνικό Ιδρυµα Πολιτισµού;

Ο νέος πρόεδρος του ιδρύµατος; Η απάντηση εδώ δεν µπορεί να είναι εκκωφαντικά καταφατική. Και αυτό γιατί οι απορίες για το ποιος διοικεί τελικά το ΕΙΠ πολλαπλασιάζονται καθηµερινά. Αντίθετα, σχετικά µε τις απορίες για το αν η νέα διοικητική κατάσταση υπηρετεί πιστά τους σκοπούς του ιδρύµατος η απάντηση µπορεί να είναι ηχηρά αρνητική. Γιατί η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και η υποστήριξη της ελληνοµάθειας στο εξωτερικό έχουν έρθει σε δεύτερο πλάνο, καθώς η αγωνία του Ν. Κούκη περιορίζεται, όπως υποστηρίζεται, στην αυτοανάδειξή του.

Βαθιά ανθρώπινη αυτή η τάση, µπορεί να ιδωθεί υπό το πρίσµα της συµπάθειας, ακόµη και της κατανόησης, όχι όµως όταν αφορά τη διαχείριση δηµόσιου χρήµατος. Σε αυτή την περίπτωση η προσέγγιση διαφοροποιείται. Πόσο δε µάλλον όταν περιηγούµενοι στη ∆ιαύγεια στις αναθέσεις έργων από το ΕΙΠ ανακαλύψαµε τον διαχειριστή µιας εταιρείας, το όνοµα του οποίου συναντήσαµε σε συµβάσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η A & B Advertising λοιπόν και ο Αλέξανδρος Καλιγαρίδης εµφανίζονται από τον Οκτώβριο του 2020 για πρώτη φορά να µπαίνουν στον χώρο του πολιτισµού. Αφορµή το πρότζεκτ «Προσωπικότητες του µήνα» –η απορία πολλών ανθρώπων του πνεύµατος παραµένει άλυτη: πώς είναι δυνατόν µια σειρά συζητήσεων µε αναγνωρίσιµους Ελληνες στα πεδία των επιστηµών και των γραµµάτων να προωθεί τον ελληνικό πολιτισµό στο εξωτερικό;–, επινόηση του κ. Κούκη και σαφέστατα εργαλείο προώθησης της δηµόσιας εικόνας του.

Είναι λοιπόν η εποχή που βρίσκουµε την πρώτη ανάθεση στην A & B Advertising για τη «διεξαγωγή Ζoom Webinar» µε πίστωση 1.612 ευρώ. Και από εκείνη τη στιγµή ο Αλέξανδρος Καλιγαρίδης µεταβάλλεται σε προνοµιακό συµπαίκτη του ΕΙΠ. Ο πρώτος διαγωνισµός –τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας– που η A & B Advertising κερδίζει τον Νοέµβριο του 2020 αφορά την «παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διεξαγωγής 17ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης» (εξαιτίας της έκτακτης συνθήκης που επέβαλε η πανδηµία) συνολικού ύψους 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ προσπορίζεται επιπλέον 12.400 ευρώ για την «εξόφληση δαπάνης αµοιβής για κατασκευή στούντιο στις εγκαταστάσεις του ΕΙΠ για τη 17η ∆ΕΒΘ» µε την εταιρεία Πλοηγός Productions ΕΠΕ, στην οποία επίσης φαίνεται διαχειριστής ο Αλέξανδρος Καλιγαρίδης.     

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Φιόντορ Ντοστογέφσκι: 200 χρόνια από τη γέννησή ΤΗΣ»: από τα μικρότερα κακά στη 18η ΔΕΘΒ

Ο Αµερικανός ποιητής στο παιδικό του καρεκλάκι

Καθώς ο πρόεδρος του ΕΙΠ είχε «κληρονοµήσει» τον διευθυντή της ∆ΕΒΘ Μανώλη Πιµπλή –ο οποίος κατά κοινή οµολογία επέδειξε σηµαντικό έργο– από την εποχή της προεδρίας του Κ. Τσουκαλά, ακόµη δεν είχε τη δυνατότητα να εκχωρήσει µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων στον νέο «συµπαίκτη» του. Ενδιαφέρον σηµείο σχετικά µε τον διαγωνισµό αποτελεί µια λεπτοµέρεια άνευ πραγµατικής ουσίας, η οποία αποτελεί αποθέωση της γραφειοκρατικής αγκύλωσης και αφορά ένα είδος πιστοποίησης. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού: «Οι οικονοµικοί φορείς που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 “Υπηρεσίες επικοινωνίας – απαιτήσεις για παρόχους” και να διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥ∆ ή ισότιµο οργανισµό». Αυτό το στοιχείο, στο οποίο εµµένει η Περιφέρεια Μακεδονίας, όπως είναι φυσικό περιόρισε αρκετά το εύρος συµµετοχής στον διαγωνισµό.

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε ένα στοιχείο που ενδεχοµένως έχει το ενδιαφέρον του: στην υπεύθυνη οµάδα της περιφέρειας για την έκθεση συµµετέχει και η Χρυσούλα Καραπαναγιώτου, ο σύζυγος της οποίας Κωνσταντίνος ∆ηµητρακόπουλος υπέγραψε σύµβαση µε το ΕΙΠ για τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της ∆ΕΘΒ τον Νοέµβριο του 2021.

Τα πρώτα δείγµατα γραφής δεν ήταν ευοίωνα: η οµάδα έργου έδωσε τιτάνιο αγώνα ώστε να φέρει σε πέρας την ψηφιακή έκθεση µε επιτυχία. Για παράδειγµα, έχουµε πληροφορηθεί ότι οι εκδότες επιθυµούσαν να ανεβάσουν τις διαδικτυακές εκδηλώσεις που τους αφορούσαν στο Facebook του εκδοτικού τους οίκου. Απλό, θα σκεφτείτε. Καθόλου, καθώς ο υπεύθυνος για τις βιντεοσκοπήσεις πατούσε ένα κουµπί για εγγραφή το πρωί και το ξαναπατούσε το βράδυ. Το αποτέλεσµα ήταν να υπάρχει το υλικό µε τις 50 εκδηλώσεις της ηµέρας, το οποίο ήταν δύσχρηστο. Υστερα από αγώνα µε επιχειρήµατα που έδωσε η οµάδα εργασίας, τη δεύτερη µέρα έγινε αντιληπτό πόσο εύκολο ήταν να πατιέται το κουµπί περισσότερες φορές µες στην ηµέρα.

Ας κρατήσουµε άλλη µία λεπτοµέρεια: το στούντιο της Θεσσαλονίκης τελικά δεν δούλεψε ποτέ εκτός από την ηµέρα έναρξης, καθώς είχε απίστευτη έξαρση ο κορονοϊός και η πόλη είχε κλειστεί στα σπίτια της µε αποτέλεσµα οι καλεσµένοι να µην µπορούν να πάνε στο στούντιο. Αρα η A & B Advertising δεν χρειάστηκε να πληρώσει προσωπικό υποστήριξης των υπηρεσιών στούντιο. Εχει επισηµανθεί από διάφορες πηγές ότι ο Αλέξανδρος Καλιγαρίδης δεν αναφερόταν στον διευθυντή της ∆ΕΒΘ αλλά απευθείας στον Ν. Κούκη, προκαλώντας έτσι τριβές και διενέξεις. 

Ενα µήνα µετά τη 17η ∆ΕΒΘ λήγει η θητεία του Μανώλη Πιµπλή και ενώ κατ’ έθιµο τεµαχίζονταν οι αρµοδιότητες και προκηρύσσονταν διάφοροι διαγωνισµοί για την υλοποίηση του έργου, το 2021 –µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 21η/10– προκηρύσσεται διαγωνισµός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υβριδική (ψηφιακή αλλά και µε φυσική παρουσία) 18η ∆ΕΒΘ στον οποίο συγκεντρώθηκαν πολλά έργα, όπως τεχνική υποστήριξη στούντιο έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστήριξη των επίσηµων social media της ∆ΕΒΘ, υπηρεσίες διερµηνείας, διοργάνωση πολιτιστικού προγράµµατος – επιµέλεια συντονισµού οµάδας έργου: περιεχοµένου, επικοινωνίας, γενικής διεύθυνσης έργου, υπηρεσίες ενηµέρωσης και συντήρησης ιστοσελίδας για δώδεκα µήνες κ.ά. Και πάλι τον διαγωνισµό (συνολικού ύψους 154.008 ευρώ µε ΦΠΑ) κερδίζει η A & B Advertising και ό,τι συνέβη στη διάρκεια της 18ης ∆ΕΘΒ θα γέµιζε ογκώδες εγχειρίδιο αποφυγής ατοπηµάτων για την επιτυχία µιας διεθνούς έκθεσης.

«Σηµαντική έλλειψη για την παρακολούθηση της έκθεσης ήταν η απουσία ενηµερωµένου προγράµµατος, έντυπου και ηλεκτρονικού» παρατήρησε ο Άγγελος Σιόλας από τις εκδόσεις Στερέωµα, ενώ σε παρέµβασή του στην εφηµερίδα «Η Εποχή» ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από τις εκδόσεις Ποταµός σηµείωσε: «Το ταλαίπωρο πρόγραµµα που ανακοινώθηκε µόλις δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη […] παρέµενε σκοτεινό και άγνωστο στους όποιους επισκέπτες που µόνο οι συµµετέχοντες είχαν ενηµερώσει και προσελκύσει. Και όταν ο επισκέπτης έµπαινε στην είσοδο και το ζητούσε, του έδιναν (κι αυτό µία µόνο ηµέρα από τις τέσσερις) µια εκτύπωση Α4 από το Excel µε κοµµένες τις φράσεις που δεν χώραγαν στα κουτάκια».

To βραβείο Monty Python βέβαια κερδίζει το σκηνικό µε τον Αµερικανό ποιητή Λι Σλονίµσκι να παρουσιάζει τη συλλογή του «Ερωτευµένος Πυθαγόρας» στην αίθουσα για την απασχόληση των παιδιών – οι παριστάµενοι κάθισαν σε παιδικά καρεκλάκια. Να υπενθυµίσουµε ότι το έργο κόστισε 154.008 ευρώ µε ΦΠΑ.

Η παταγώδης αποτυχία της διοργάνωσης της 18ης ∆ΕΘΒ σε µια ευνοµούµενη πολιτεία στην οποία το ∆Σ ενός φορέα θα ήταν λειτουργικό θα οδηγούσε σε µια σειρά από αναταράξεις και σίγουρα σε επανεξέταση της σύµβασης που υπογράφτηκε για τη διοργάνωση της έκθεσης. Αναρωτιόµαστε αν τα µέλη του ∆Σ του ΕΙΠ είναι γνώστες των δαπανών του ιδρύµατος και των συµβάσεων που έχει υπόγράψει ο φορέας µε την A & B Advertising. Αναρωτιόµαστε αν ο πρόεδρος και το ∆Σ του ΕΙΠ ήδη κάλεσαν την A & B Advertising και τον Αλέξανδρο Καλιγαρίδη –µε συµβάσεις έργων που υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2020– προκειµένου να δώσει εξηγήσεις για τις ανεπάρκειες της έκθεσης.

Αναρωτιόµαστε αν το ΕΙΠ παραµένει πιστό στους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ή αν έχει µεταβληθεί σε φέουδο εξυπηρέτησης των προσωπικών συµφερόντων του προέδρου του. Τέλος, αναρωτιόµαστε ποιος µισθοδοτεί την Αφροδίτη Καφέτση, executive assistant στο γραφείο του προέδρου του ΕΙΠ. Σε περίπτωση που ισχύουν οι πληροφορίες µας πως στην πραγµατικότητα η Αφρ. Καφέτση είναι υπάλληλος της A & B Advertising, ποιος είναι ο ρόλος της στο ΕΙΠ; Και αν πράγµατι η κ. Καφέτση είναι υπάλληλος της εταιρείας του Αλ. Καλιγαρίδη, µήπως υπάρχει παραβίαση της ρήτρας ακεραιότητας της σύµβασης για την υποστήριξη της διοργάνωσης της 18ης ∆ΕΘΒ όπου στο άρθρο 1 αναφέρεται ρητώς ότι «δεν διέθετα/διαθέταµε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και την αντίληψή µου/µας µέσω των εγγράφων της σύµβασης…»;

Ακολουθεί η απάντηση του προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Νίκου Κούκη

Αθήνα, 3 Απριλίου 2022

Κύριε Φρούντζo,

Σε απάντηση του άρθρου σας στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «DOCUMENTO» και προς αποκατάσταση της αλήθειας, με την ιδιότητά μου, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, και παρά το γεγονός ότι παραλείψατε να ζητήσετε την άποψη του Ιδρύματος σχετικά με όσα αναφέρετε στο άρθρο σας πριν τη δημοσίευσή του, θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής:

Ως προς το διορισμό μου

Δεν απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος για τον εν λόγω διορισμό.

Σε κάθε περίπτωση έλαβα τον μεταπτυχιακό μου τίτλο από το «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου», τον Οκτώβριο του 2019, ήτοι 8 μήνες πριν το διορισμό μου, τη δε αίτησή μου για αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ υπέβαλα στις 13.1.2020. Η διαδικασία αναγνώρισης διήρκησε 5 μήνες -και όχι 10 ημέρες. Για τα ανωτέρω έχει ενημερωθεί η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων,στα πρακτικά της οποίας σας παραπέμπω.

Ως προς τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Το 2020, εν μέσω των δυσμενέστατων συνθηκών της πανδημίας, διοργανώθηκε για πρώτη φορά η ΔΕΒΘ διαδικτυακά, προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία της. Η διαδικτυακή οργάνωση της έκθεσης αποτέλεσε μία πρόκληση για το ΕΙΠ και τη νέα Διοίκησή του, αφού επρόκειτο για ένα τολμηρό εγχείρημα που δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν και την ευθύνη του οποίου ανέλαβε εξ ολοκλήρου η νέα Διοίκηση. Η επιτυχία της έκθεσης αυτής ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, απαιτούσε σύνθετες τεχνολογικές μεθόδους,εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την κατάλληλη τεχνολογική και ψηφιακή υποδομή και προφανώς δεν αποτέλεσε έργο ενός μόνο ανθρώπου, όπως επιχειρείτε μονομερώς ναεμφανίσετε στο δημοσίευμά σας.

Η επιλογή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διοργάνωσης της 17ηςκαι 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έγιναν με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με το σύστημα της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η νομοθεσία της Ε.Ε.

Στο άρθρο σας προκρίνετε την «κατ’ έθιμο» (εννοείτε της προηγούμενης Διοίκησης; της περιόδου Πιμπλή;) κατάτμηση του έργου υποστήριξης διοργάνωσης των ΔΕΒΘ με την προκήρυξη «διάφορων διαγωνισμών για την υλοποίηση του έργου» και στηλιτεύετε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 17η και 18η ΔΕΒΘ, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σχετικά με πρόσωπα που αναφέρετε στο δημοσίευμά σας (κ. Δημητρακόπουλο, κ. Καφέτση), ο πρώτος απασχολήθηκε στη ΔΕΒΘ, κατόπιν υπόδειξης του κ. Πιμπλή, με τον οποίο είχε συνεργασθεί επιτυχώς και στις προηγούμενες εκθέσεις, η δε απόδοσή του αξιολογήθηκε θετικά. Η δεύτερη παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, και αποτελεί μία εκ των συμβούλων υποστήριξης επικοινωνίας, που συνεργάζονται περιοδικά με το ΕΙΠ. Στη γραμματεία του Ιδρύματος εργάσθηκε για σύντομο ολιγόμηνο διάστημα κατά το έτος 2020.

Η 18η ΔΕΒΘ πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και διαδικτυακά στη Θεσσαλονίκη (με υβριδικό τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία της) όσο η πανδημία ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κήρυξε την έναρξη και συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά. Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού της Ελλάδας, η Υφυπουργός Πολιτισμού της Γερμανίας, η Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκδοτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης, 237 εκδότες και 600 ομιλητές. Έγιναν 280 εκδηλώσεις, 112 παρουσιάσεις βιβλίων και υποδέχθηκε περισσότερες από 21.000 φυσικούς επισκέπτες και 2.500 διαδικτυακούς. Το ΕΙΠ συνεργάσθηκε για πρώτη φορά με πολιτιστικούς οργανισμούς της πόλης, όπως το ΚΘΒΕ, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το ΜOMUSκ.α.

Η προφανής επιτυχία της ΔΕΒΘ δεν μπορεί να απομειωθεί από μεμονωμένα περιστατικά, που οφείλονταν σε ανατροπές στο πρόγραμμα, αφού, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, εκδότεςαποσύρονταν λόγω της πανδημίας μέχρι την παραμονή της έναρξης, ομιλητές δεν εμφανίζονταν λόγω νόσησης, με αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι να αναδιαμορφώνουμε διαρκώς το πρόγραμμα.

Ως προς την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνομάθειας στο εξωτερικό

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται ότι:

Το Ε.Ι.Π. διαχειρίζεται με επιτυχία το ανατεθέν από το ΥΠΠΟΑ μεταφραστικό κόμβο GreekLit.gr, μετά από πολυετή σιωπή.

Εκατοντάδες μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα στα παραρτήματα του ΕΙΠ, ενώ 300 μαθητές από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη διδάσκονται ελληνικά διαδικτυακά από διδάσκοντες τουΠαραρτήματος του Βελιγραδίου, κατόπιν συνέργειας με την Πρεσβεία μας (GreekCorners).

Το ΕΙΠ μέσω του «εξόριστου στην Ελλάδα» Παραρτήματος Οδησσού προσφέρει δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας υβριδικά -σε διαδικτυακή μορφή ή με φυσική παρουσία- στους ουκρανούς μαθητές του Παραρτήματος όπου κι αν βρίσκονται.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, διεθνής ημέρα ελληνικής γλώσσας, πραγματοποιήθηκε διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με τη συμμετοχή 13 χωρών, ενώ διοργανώθηκε το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίου Δράματος σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και Διεθνής Εικαστική Έκθεση για παιδιά και εφήβους με θέμα το 1821 και συμμετοχή 400 σχολείων από την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Η παρουσία του ΕΙΠ έχει ήδη επεκταθεί σε νέες χώρες (Αλβανία, Γαλλία, Γεωργία, Βοσνία-Εργζεγοβίνη, Κύπρος).

Το Πρόγραμμα «Προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», στο οποίο αναφέρεστε, σκοπό έχει την προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσα από συζητήσεις με προσωπικότητες διεθνούς κύρους (Αρβελέρ, Θέμελης Κορρές, Μαρτινέζ, Κριμιζής, Λαμπράκη-Πλάκα κ.ά.).

Οι συζητήσεις με τα διαπρεπή αυτά πρόσωπα υποτιτλίζονται και προβάλλονται μέσω των Παραρτημάτων του ΕΙΠ στο εξωτερικό, καθώς και μέσω άλλων διεθνών οργανισμών που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, καιαποτελούν περιουσία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και των Παραρτημάτων του.

Το ΕΙΠ οργάνωσε 11 θεματικές διαλέξεις από διακεκριμένους ιστορικούς για την επέτειο του 1821, τις διέθεσε υποτιτλισμένες στα Παραρτήματά του καθώς σε πολυάριθμους οργανισμούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, γνωρίζοντας τεράστια απήχηση. Η έκδοση του επετειακού τόμου με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821-Έντεκα Ιστορικοί ιχνηλατούν την πορεία του Αγώνα», η οποία αποτελεί περιουσία του ΕΙΠ, διανεμήθηκε από το έγκριτο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και μεταφράζεται στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα γερμανικά και στα αραβικά.

Είμαι διατεθειμένος να σας συναντήσω στο Ίδρυμα για να σας ενημερώσω για το πλούσιο και πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος, μετά από πολυετή απραξία.

Καταλήγοντας αναμένω την αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενος παντός νομίμουδικαιώματός μου.

Με τιμή,

Νίκος Α. Κούκης

Πρόεδρος Ε.Ι.Π.

Ακολoυθεί η απάντηση του Documento

Αγαπητέ κύριε Κούκη,
Απαντώντας σε επιστολή που μας στείλατε, θα ήθελα να σας επισημάνω τα εξής:

Σε σχέση με το μεταπτυχιακό σας τίτλο, όπως προσέξατε, απλώς μεταφέραμε τις επισημάνσεις του Νίκου Φίλη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο οποίος διατύπωσε, ως όφειλε, τις σχετικές απορίες του καθώς για τη θέση που κληθήκατε να αναλάβετε συνήθως προτείνονταν είτε πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είτε εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς κύρους. 

Αναφορικά με τη διοργάνωση της ΔΕΘΒ του 2020 αναγνωρίσαμε πως υπήρξε μια άκρως επιτυχημένη έκθεση, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διεύθυνση του κ. Πιμπλή και της ομάδας του, ως είναι φυσικό, καθώς η A & B Advertising δεν διέθετε την απαραίτητη εμπειρία από συναφείς εκδηλώσεις προκειμένου να φέρει σε πέρας τέτοιας εμβέλειας πολιτισμικό γεγονός.    

Σχετικά δε με τις ανεπάρκειες, τις ελλείψεις και την προχειρότητα στην οργάνωση της ΔΕΘΒ του 2021 μπορώ να σας επισυνάψω αν τα χρειαστείτε σχετικά δημοσιεύματα, οι συντάκτες των οποίων δεν συντάσσονται με την άποψή σας αναφορικά με «την προφανή επιτυχία της ΔΕΘΒ».

Αναφέρετε ότι η κ. Καφέτση απασχολήθηκε στη γραμματεία του ιδρύματος για ολιγόμηνο διάστημα κατά το έτος 2020, παρά το γεγονός ότι μόλις τη Δευτέρα –μία μέρα μετά το δημοσίευμα– και εντελώς βιαστικά «εξαφανίστηκε» η σελίδα της στο LinkedIn στην οποία αναφερόταν ως «Executive Assistant to the Presidents Office at Hellenic Foundation for CultureJul 2020 – Present – 1 year 9 months», ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ο ρόλος της ήταν και παραμένει ενεργός στο ίδρυμα και δυσανάλογα κρίσιμος σε σχέση με τις ολιγόμηνες συμβάσεις που υπέγραψε κατά την τριετία 2020-21.

Για την περίπτωση δε του κ. Δημητρακόπουλου, εξ όσων γνωρίζω, υπήρξε εθελοντής σε προηγούμενες ΔΕΘΒ (χωρίς βέβαια να τον έχει υποδείξει ο κ. Πιμπλής – πώς είναι δυνατόν να υποδεικνύει εθελοντές ο διευθυντής;) και η πρώτη επαγγελματική πρόσδεσή του με την έκθεση έγινε στην πρόσφατη ΔΕΘΒ.

Με έκπληξη είδα πως αποφύγατε να τοποθετηθείτε αναφορικά με τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού με την A & B Advertising, η οποία φαίνεται να εξυπηρετεί κάθε ανάγκη επικοινωνίας του ιδρύματος. Καθώς πιστεύω ότι είστε θιασώτης της ελεύθερης αγοράς και άνθρωπος που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα μακριά από τις «κρατικές αγκυλώσεις», θεωρώ περίεργο που αμελήσατε να αφιερώσετε έστω και μία λέξη στην A & B Advertising, το θέμα της οποίας καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο άρθρο. Οπότε οι σχετικές απορίες μας παραμένουν άλυτες.

Αναφέρετε πως προχωρήσατε με το «έγκριτο “Βήμα της Κυριακής”» στην έκδοση του βιβλίου «Η Επανάσταση του 1821 – Έντεκα ιστορικοί ιχνηλατούν την πορεία του Αγώνα», βήμα σημαντικό προκειμένου να φτάσει το υλικό του ΕΙΠ σε περισσότερο κόσμο. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιους όρους έγινε η συνεργασία μεταξύ υμών και του «Βήματος»; Τι ποσό εξασφάλισε το ίδρυμα προκειμένου να παραχωρήσει το υλικό στην εφημερίδα και να διαφυλάξει με αυτό τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στις εφημερίδες;  

Φυσικά παραμένω στη διάθεσή σας για την πραγματοποίηση σχετικής συνέντευξης.

Με ειλικρινή εκτίμηση,             
Παναγιώτης Φρούντζος
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter