Το ΚΚΕ κατέθεσε πέντε τροπολογίες για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Το ΚΚΕ κατέθεσε πέντε τροπολογίες για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Τροπολογίες για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», κατέθεσε το ΚΚΕ.

Οι τροπολογίες αφορούν:

  • Παύση πλειστηριασμών, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης – κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων.
  • Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα).
  • Μείωση των εισφορών για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων-Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
  • Ρυθμίσεις για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.
  • Ρύθμιση για το εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών.

Αναλυτικά η αιτιολογική έκθεση και οι τροπολογίες

  1. Παύση πλειστηριασμών, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης – κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με πλειστηριασμούς της πρώτης-κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων απειλούνται χιλιάδες λαϊκές οικογένειες για χρέη προς τις τράπεζες, και τα “κοράκια” τα funds που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, αλλά και για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που είναι πολιτικές στήριξης της κερδοφορίας του κεφαλαίου που έχει σαν αποτέλεσμα να βυθίζονται τα λαϊκά στρώματα στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Ενώ ταυτόχρονα με μια σειρά μέτρα που ψήφισαν οι κυβερνήσεις αυτές, ενίσχυαν το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενίσχυση της καταστολής κλπ. για να υλοποιήσουν αυτούς τους σχεδιασμούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ

Από την ψήφιση του παρόντος παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών που συνδέονται με τραπεζικά χαρτοφυλάκια – funds, του Ελληνικού Δημοσίου και των ΟΤΑ, σε βάρος της πρώτης – κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων για οφειλές τους προς αυτούς.

Τα μέτρα αυτά αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρω για κάθε παιδί

 2. Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τα μνημόνια καταργήθηκε από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Το ΚΚΕ με την παρούσα τροπολογία και για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων προτείνει την παρακάτω τροπολογία για την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο

Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργαζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συνταξιούχους. Επίσης στους πιο πάνω εργαζόμενους και συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών και του μισού της μηνιαίας σύνταξης.

Από την ψήφιση του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

3.Μείωση των εισφορών για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων-Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την επαναφορά του κόστους αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων των μισθωτών, των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και κάθε άλλου ασφαλισμένου που δικαιούται αναγνώριση των πλασματικών χρόνων, στο ύψος που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτείνεται η παρακάτω τροπολογία-προσθήκη.

Επίσης προτείνεται για όλους τους ασφαλισμένους, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας να γίνεται χωρίς την καταβολή εισφοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

1. Για την εξαγορά των πλασματικών χρόνων από τους μισθωτούς, τους πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και από κάθε άλλο ασφαλισμένο που δικαιούται αναγνώριση των πλασματικών χρόνων, το κόστος επανέρχεται στο προ του ν. 4387/2016 ύψος.

2. Για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας δεν καταβάλλονται εισφορές.

4. Ρυθμίσεις για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δεκάδες χιλιάδες μη μισθωτοί -επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες κλπ.- βρίσκονται διαρκώς χρεωμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία για χρέη ατομικής ασφάλισης, με τον αριθμό αυτών, να αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Υπεύθυνες για αυτό το φαινόμενο, είναι όλες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές που διαδοχικά ακολούθησαν, με τη διαχείριση της προηγούμενης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, με τη φοροεπιδρομή και τις αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσαν. Στην ίδια κατεύθυνση αύξησης των χρεών λειτούργησε και η απόφαση της κυβέρνησης για αναστολή των εισφορών ατομικής ασφάλισης την περίοδο της πανδημίας. Αυτή η κατάσταση έχει περαιτέρω επιδεινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με το ψαλίδισμα των εισοδημάτων των επαγγελματιών και των αγροτών από τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών, των προϊόντων, με συνέπεια νέα χρέη να συσσωρεύονται.

Οι κατά περιόδους νομοθετικές ρυθμίσεις διευθέτησης των χρεών αυτών έχουν αποδειχθεί μη αποδοτικές, καθώς, είτε δε λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των ασθενέστερων οικονομικά τμημάτων των μη μισθωτών, είτε προϋποθέτουν την απώλεια ασφαλιστικού χρόνου που οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των ήδη πενιχρών συντάξεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά και την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου σε συνέχεια των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων.

Επιπλέον, η πρόβλεψη του ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση) για αύξηση των εισφορών ατομικής ασφάλισης από 1η Ιανουαρίου 2023, στη βάση της αύξησης του πληθωρισμού, θα δημιουργήσει νέες δυσκολίες στην αποπληρωμή των τρεχουσών εισφορών. Για αυτό και απαιτείται η μη εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης τουλάχιστον για το 2023.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Διαγράφονται τα χρέη ατομικής ασφάλισης που προέκυψαν κατά την περίοδο επιβολής περιοριστικών μέτρων λειτουργίας των επιχειρήσεων στη διάρκεια της πανδημίας, χωρίς απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ο ανωτέρω χρόνος προσμετράται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο.

2. Διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ.

3. Καταργείται η εισφορά του κλάδου υγείας και διαγράφονται τα χρέη που έχουν προκύψει από αυτήν

4. Χορηγείται σύνταξη σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εφόσον η συνολική οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ χορηγείται σύνταξη αντίστοιχα, για συνολική οφειλή ως 20.000 ευρώ

5. Η οφειλή που προκύπτει προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ρυθμίζεται σε άτοκες, μηνιαίες, ισόποσες δόσεις οι οποίες σε ετήσια βάση δεν ξεπερνούν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ύψους 20.000 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2

Αναστέλλεται η εφαρμογή για το έτος 2023:

α) της παρ. 6 του άρθρου 35 του ν.4670/20, όπως αυτή αντικατέστησε το άρθρο 39 του ν. 4387/16

β) της παρ.4 του άρθρου 36 του ν.4670/20, όπως αυτή αντικατέστησε το άρθρο 40 του ν. 4387/16

ΑΡΘΡΟ 3

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει κάθε διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο αυτής.

5. Ρύθμιση για το εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τη ρύθμιση του εφάπαξ των ελευθεροεπαγγελματιών μηχανικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει προτείνεται η πιο κάτω ρύθμιση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ

Εφόσον από τον υπολογισμό του εφάπαξ, σύμφωνα με το αρ. 35 του Ν. 4387/2016 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρ. 31 του Ν. 4670/2020 και ισχύει σήμερα, προκύπτει για τους ασφαλισμένους εφάπαξ μικρότερο των 9.000 ευρώ, τότε το εφάπαξ δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που λάμβαναν την 1/9/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη λάβει το εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Ετικέτες

Μυστικά & Documento

05/02/2023, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter