Το Μαξίμου φέρνει αλλαγές στο επιτελικό κράτος …Βορίδη

Το Μαξίμου φέρνει αλλαγές στο επιτελικό κράτος …Βορίδη

Στη σκιά των πυρκαγιών, το Μαξίμου δεν έχει πάψει να ….αναδιοργανώνει το «γαλάζιο» επιτελικό κράτος. Αναμοχλεύει συνεχώς θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης στα υπουργεία, φτιάχνοντας παράλληλα νέες διευθυντικές θέσεις και ανοίγοντας νέα παράθυρα για τοποθετήσεις/προσλήψεις υπαλλήλων από διάφορους κλάδους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης δεν χάνει την ευκαιρία να προχωρά σε κινήσεις που ενισχύουν τις δομές του υπουργείου Εσωτερικών ως νευραλγικού διοικητικού, πολιτικού και εκλογικού πόλου στην κεντρική διοίκηση.

Στο υπουργείο Εσωτερικών δημιουργείται Υπηρεσία Συντονισμού, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου. Η κυβέρνηση της ΝΔ εμφανίζει τις αλλαγές αυτές ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, χρησιμοποιεί ως άλλοθι το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα με ενιαίο οργανισμό η οργανωτική συγχώνευση των τομέων που απαρτίζουν το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η υπηρεσία Συντονισμού, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη που παρουσιάζει το Documentonews.gr, έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Επιδιώκει να συντονιστεί το έργο των υπηρεσιών για:

-τη σύνταξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα,

-την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου,

-την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής,

– την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών,

– τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών.

Η Υπηρεσία Συντονισμού αποτελείται Γραφεία (επιπέδου Τμήματος) Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και Νομικών/Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Στην υπηρεσία αυτή μεταφέρονται οι αρμοδιότητες μεταξύ άλλων των αυτοτελών Τμημάτων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας / Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όπως και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων Επίσης μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ως προς τον ορισμό υπαλλήλων του Υπουργείου για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων. Παράλληλα, συγκεντρώνει αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων και Υπηρεσιακών Μεταβολών Ειδικής Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

H απόφαση Βορίδη αναφέρει ότι στην Υπηρεσία Συντονισμού προΐστανται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Ποιοι θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Συντονισμού; Κυρίως υπάλληλοι «του διυπουργικού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Επιτελικών Στελεχών», με ειδικότητες Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών, Νομοτεχνών και Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, «καθώς και κατά προτεραιότητα, από αποφοίτους παραγωγικών σχολών του Δημοσίου».

Όμως, τι γίνεται μέχρι να καθορισθεί ο καθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων των συγκεκριμένων κλάδων και την κατανομή τους στο Υπουργείο; Μέχρι τότε, σύμφωνα με την απόφαση Βορίδη, η Υπηρεσία Συντονισμού στελεχώνεται με υπαλλήλους κατηγορίας/κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Συντονισμού τοποθετούνται είτε από υπηρετούντες υπαλλήλους στις μονάδες είτε από υπαλλήλους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τις θέσεις ευθύνης του αυτού επιπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάκης Βορίδης υπέγραψε στις 27 Ιουλίου 2021 την απόφαση (Αριθμ. 56227/2021) με την οποία συνίσταται Υπηρεσία Συντονισμού στο υπουργείο Εσωτερικών –δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης στις 2 Αυγούστου 2021 (ΦΕΚ Β΄-Αρ.Φυλ.3521/2.8.2021).

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter