Το Μαξίμου σε νέες θεσμικές …περιπέτειες με ΠΝΠ στο όνομα του κορονοϊού

Το Μαξίμου σε νέες θεσμικές …περιπέτειες με ΠΝΠ στο όνομα του κορονοϊού

Με ορίζοντα που προσπερνά τον Οκτώβριο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνει ακόμη και τον Δεκέμβριο, το Μαξίμου προωθεί σε όλους τους τομείς θεσμικές αλλαγές στο όνομα της αντιμετώπισης του κορονοϊού-αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία, ιδιώτες ιατρούς στα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που πλήττονται. Σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 157 -10.8.2020) περιγράφονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ. Οι εργοδότες αυτών των επιχειρήσεων , δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

Η κυβέρνηση της ΝΔ προωθεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) επείγουσες ρυθμίσεις τις οποίες εντάσσει στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων στην ΠΝΠ επαναπροσδιορίζεται η απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Επίσης, ιδιώτες ιατροί δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας . Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων , μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους 600.

Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον ότι δίνεται η δυνατότητα πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει πρότερης νομοθεσίας ( ν. 4681/2020 και ν. 4662/2020), να χρησιμοποιηθούν για δράσεις που σχετίζονται με τον κορονοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών. Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην ΠΝΠ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μάλιστα, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».

Μυστικά & Documento

10/10/2021, 17:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
Documento Newsletter