Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το «ντέρμπι» με τις καταγγελίες και τους νόμους

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Το «ντέρμπι» με τις καταγγελίες και τους νόμους

Το κουβάρι της καταγγελίας της ΠΑΕ Ολυµπιακός και τα αντεπιχειρήµατα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξετυλίγει το Documento, όπως έχουν κατατεθεί αναλυτικά στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού (ΕΕΑ). Το νοµικό ντέρµπι µεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυµπιακού έχει µόλις αρχίσει και απ’ ό,τι φαίνεται θα έχει πολλά επεισόδια, καθώς ήδη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ βάλλει κατά των µελών της ΕΕΑ και προαναγγέλλει µηνύσεις και αγωγές.

Η καταγγελία της ΠΑΕ Ολυµπιακός κατατέθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2019 ενώπιον της ΕΕΑ µαζί µε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Σύµφωνα µε την καταγγελία, µεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΠΑΕ Ξάνθη φέρεται να υπήρχαν πιθανές σχέσεις, καθώς οι αθλητικές εγκαταστάσεις της δεύτερης είχαν αγοραστεί από εταιρεία συµφερόντων του Ιβάν Σαββίδη και ειδικότερα από τον ανιψιό του Ιωάννη Καλπαζίδη. Η καταγγελία περιλάµβανε µια σειρά από εταιρείες συµφερόντων της οικογένειας Σαββίδη, δανειοδοτήσεις αλλά και αγοραπωλησίες µετοχών που σύµφωνα µε την ΠΑΕ Ολυµπιακός στοιχειοθετούσαν σύνδεση µεταξύ του οµίλου Σαββίδη και της ΠΑΕ Ξάνθη. Συγκεκριµένα, ότι ο όµιλος Σαββίδη είχε τη δυνατότητα να «ασκεί δικαιώµατα διοίκησης ή διευθυντικά καθήκοντα επί της ΠΑΕ Ξάνθη», διά µέσου συγκεκριµένης εταιρείας, καθώς επίσης ότι εγειρόταν ζήτηµα «πολυϊδιοκτησίας».

Ας πάρουµε τα ζητήµατα αναλυτικά, όπως ακριβώς περιγράφηκαν στην καταγγελία της ΠΑΕ Ολυµπιακός, η οποία συνοδευόταν από αποδεικτικά στοιχεία και εκθέσεις νοµικών, όπως για παράδειγµα του πρώην προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθηγητή Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνου Τζουγανάτου.

Η Vialand και το αθλητικό κέντρο της Ξάνθης

Βασικός µέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθη είναι µε ποσοστό 94,38% η Βιαµάρ ΑΕ. Ως µέτοχοι της εταιρείας εµφανίζονται ο επί χρόνια µεγαλοµέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθη Χρήστος Πανόπουλος και ο επιχειρηµατίας Πολυχρόνης Συγγελίδης. Στις 23 Νοεµβρίου 2018 ιδρύθηκε από τους Πανόπουλο και Συγγελίδη η εταιρεία Insports IKE, µε εταιρικό κεφάλαιο 40.000 ευρώ και διαχειριστή τον Ιωάννη Χαλαβάζη. Τον ∆εκέµβριο του 2018 η Insports IKE απέκτησε τον έλεγχο της ΠΑΕ Ξάνθη. Στην ουσία δεν επρόκειτο για αλλαγή σε ό,τι αφορά τους φυσικούς ιδιοκτήτες της ΠΑΕ αλλά άλλαξε η εταιρεία στην οποία ανήκε.

Ως έδρα της ΠΑΕ Ξάνθη εµφανίζεται, σύµφωνα µε απόφαση του ∆Σ η οποία αναρτήθηκε και στο ΓΕΜΗ στις 17 ∆εκεµβρίου 2018, το Αθλητικό Κέντρο ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ στα Πηγάδια της Ξάνθης. Το εν λόγω κέντρο ανήκει στη Vialand Ανώνυµη Εταιρεία Εκµετάλλευσης Εστιατορίων – Ξενοδοχείων – Χώρων Αναψυχής µε τον διακριτικό τίτλο Vialand AE.

Η Vialand ιδρύθηκε το 2002 µε αρχικό µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από τη Βιαµάρ ΑΕ, ιδιοκτησίας Πανόπουλου και Συγγελίδη, την ΠΑΕ Škoda Ξάνθη και τον δικηγόρο ∆ηµήτριο ∆ανιήλ. Το 2004 αποφασίστηκε από τις γενικές συνελεύσεις των µετόχων της ΠΑΕ Ξάνθη και Vialand AE η «απόσχιση από την ΠΑΕ Ξάνθη» του κλάδου «µονάδα συγκροτήµατος ξενώνων Le Chalet και αθλητικό προπονητικό κέντρο ΠΑΕ Ξάνθης» και η απορρόφησή του από τη Vialand AE. Με λίγα λόγια, η Vialand AE απέκτησε όλη την ακίνητη περιουσία της ΠΑΕ και ειδικότερα ένα αγροτεµάχιο όπου ανεγείρονταν τριώροφη µονάδα ξενώνα, ισόγειο κτίριο αποδυτηρίων, ισόγειο κτίριο γυµναστηρίου, ισόγειο κτίριο και µία δεξαµενή.

Η αγορά από την RFA του ανιψιού Σαββίδη

Τον Νοέµβριο του 2018 η Vialand AE πουλήθηκε στην RFA Trading & Consulting Ltd. Η τελευταία ιδρύθηκε στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013 µε κύρια δραστηριότητα την εµπορία καπνού. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία που επικαλείται η ΠΑΕ Ολυµπιακός, η εταιρεία διαθέτει έναν µέτοχο, τον Ι. Καλπαζίδη. Πρόκειται για ανιψιό του κ. Σαββίδη ο οποίος απέκτησε την εταιρεία το 2014. Ως διευθυντές της RFA εµφανίζονται οι Ι. Καλπαζίδης, Μαρία Θρασυβούλου και Σεργκέι Ανισίµοφ. Εποµένως ο ανιψιός Σαββίδη ως ιδιοκτήτης της RFA είναι, σύµφωνα µε την ΠΑΕ Ολυµπιακός, έµµεσα ιδιοκτήτης και της Vialand, της εταιρείας στην οποία ανήκουν το προπονητικό κέντρο και το ξενοδοχείο της ΠΑΕ Ξάνθη.

Εκτός από την RFA, ο Καλπαζίδης είχε διατελέσει µέλος σε ∆Σ και άλλων εταιρειών συµφερόντων Σαββίδη. Συγκεκριµένα, από τον Αύγουστο του 2014 ήταν µέλος του ∆Σ της ΣΕΚΑΠ, όταν η εταιρεία είχε περάσει στα χέρια του οµογενούς επιχειρηµατία. Επίσης έχει διατελέσει µέλος του ∆Σ της ΒΙΟ Εταιρεία Παραγωγής και Εµπορίας Ειδικού Εµποτισµένου Ενεργού Ανθρακα, η οποία απορροφήθηκε από τη ΣΕΚΑΠ, ενώ είναι και µέλος στο ∆Σ και εκπρόσωπος σε εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία καπνού µαζί µε τους Ιωάννη και Ιγνάτιο Σαββίδη. Προκύπτει δηλαδή ότι δεν είναι πρόσωπο που απλώς έχει συγγενική σχέση µε τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά συµµετέχει σε δραστηριότητες εταιρειών του οµίλου.

Οι σχέσεις της RFA µε τον όµιλο Σαββίδη

Εκτός από τον ανιψιό Σαββίδη η RFA συνδέεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει προσκοµίσει η ΠΑΕ Ολυµπιακός, και µε εταιρεία του οµίλου Σαββίδη. Πρόκειται για την Belterra Holdings, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και ανήκει στην οικογένεια του Βορειοελλαδίτη επιχειρηµατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Belterra Holdings συµµετέχουν η σύζυγος του Ιβάν Σαββίδη µε ποσοστό 9% και ο γιος του Νίκος µε ποσοστό 91%.

Οι συνδέσεις δεν σταµατούν εδώ. Η Belterra Holdings συνδέεται µε ακόµη µία εταιρεία του οµίλου Σαββίδη, την Dimera Ltd, καθώς κατέχει το 86,21% των µετοχών της. Οι δύο εταιρείες έχουν κοινή έδρα στην οδό Τεµπών 30, Εγκώµη, στη Λευκωσία, ενώ ως γραµµατέας της Dimera Ltd εµφανίζεται η RFA Trading & Consulting Ltd και ακόµη µία εταιρεία. Η Dimera Ltd συνδέεται επίσης µε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ καθώς κατέχει το 76,9% των µετοχών της, ενώ δραστηριοποιείται και στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Μακεδονία Παλλάς ΑΕ συµφερόντων Σαββίδη.

Μεταξύ Belterra Holdings και RFA Trading & Consulting Ltd φέρεται να έχουν συναφθεί επίσης δανειακές συµβάσεις, οι οποίες µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία θα έπρεπε να έχουν αποπληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2019. Μάλιστα οι συµβάσεις αυτές εµφανίζονται και στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2015, 2016, 2017, χωρίς όµως να προκύπτει αν η RFA Trading & Consulting Ltd είναι συνδεδεµένο µέρος.

Επιπλέον, σύµφωνα πάντα µε την καταγγελία της οµάδας του Πειραιά, η RFA Trading & Consulting Ltd στα επίσηµα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία στην Κύπρο εµφανίζεται µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της Dimera Ltd το 2013 ως συνδεδεµένο µέρος. Στην ίδια λίστα των συνδεδεµένων εταιρειών ανήκει και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. ∆ανειακές συµβάσεις εµφανίζονται και στις οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων από το 2014 έως και το 2017, χωρίς να υπάρχει όµως αναφορά περί σύνδεσης της RFA Trading & Consulting Ltd µε τις Dimera Ltd και Belterra Holdings. Με λίγα λόγια, ο όµιλος Σαββίδη µέσω των εταιρειών Belterra Holdings και Dimera Ltd ελέγχει και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Τα εµβάσµατα στον ανιψιό Σαββίδη

Ο κύκλος εργασιών της RFA Trading & Consulting Ltd το 2014 ανήλθε σε 8,66 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 εκτοξεύτηκε σε 61,159 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα για τις χρήσεις του 2016 και 2017 ανήλθε σε 114,998 εκατ. ευρώ και 122,350 εκατ. ευρώ, όταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2014 ανερχόταν σε µόλις 100 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή µια εκτόξευση του κύκλου εργασιών µέσα σε λίγα χρόνια. Μεταξύ Καλπαζίδη, RFA και Dimera Ltd προκύπτει και άλλη οικονοµική σχέση µέσω οµολογιακού δανείου. Ειδικότερα, το 2018, σύµφωνα µε την καταγγελία της ΠΑΕ Ολυµπιακός, η RFA Trading & Consulting Ltd εµβάζει µέρισµα ύψους 6,7 εκατ. ευρώ στον Καλπαζίδη. Λίγες ηµέρες µετά ο ανιψιός του Ιβάν Σαββίδη φέρεται να µεταβιβάζει το ίδιο ποσό στην εταιρεία Dimera Ltd µε την αιτιολογία «συµµετοχή σε οµολογιακό δάνειο».

Τα κοινά πρόσωπα σε ΠΑΕ Ξάνθη και Vialand

Ενα από τα σημεία της καταγγελίας του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τα κοινά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέλη των ΔΣ σε ΠΑΕ Ξάνθη και Vialand, παρά την πώλησή της το 2018 στην RFA. Υπενθυμίζεται ότι στη Vialand ανήκει το αθλητικό κέντρο της ΠΑΕ Ξάνθη και οι ξενώνες Le Chalet που απέκτησε η RFA του ανιψιού Σαββίδη.

Ειδικότερα, το ΔΣ της Vialand που εκλέχθηκε για τη θητεία 2018-22 είναι τετραμελές. Ως πρόεδρος εμφανίζεται ο Χαλαβάζης, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και μέλος της ΠΑΕ Ξάνθη καθώς και διαχειριστής της Insports στην οποία ανήκει η ομάδα. Ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εμφανίζεται ο Αριστείδης Πιαλόγλου, ο οποίος είναι ταυτόχρονα πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Ξάνθη. Πανόπουλος και Συγγελίδης, οι οποίοι ελέγχουν μέσω της Insports το 94,83% της ΠΑΕ, συμμετέχουν ως μέλη στο ΔΣ.

Επομένως, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η πειραϊκή ΠΑΕ, προκύπτει μια κατάσταση «άρρηκτων διαρθρωτικών δεσμών σε επίπεδο διοίκησης» με κοινά πρόσωπα με το ΔΣ της ΠΑΕ Ξάνθη.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter