"Να σωθεί ένα ιστορικό "ενθύμιο"

Το Ρέμα της Πικροδάφνης εκπέμπει SOS - Τι καταγγέλλει η οργάνωση Ρέω-Φύση-Ζω

Την 9-9-2017 η Περιφέρεια Αττικής έδωσε στην δημοσιότητα δελτίο τύπου με δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Χρίστου Καπάταη για το Ρέμα της Πικροδάφνης την οποία θα σχολιάσουμε για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη των πολιτών για πληροφόρηση με αλήθειες σε θέματα κρίσιμα όπως είναι η αντιπλημμυρική τους ασφάλεια και η ποιότητα ζωής τους.

Στην δήλωση του, σε αντιδιαστολή προς την μελέτη του Δήμου Ηλιούπολης που ακυρώθηκε από το ΣτΕ, εμφανίζει ως νόμιμη και ωφέλιμη την Μελέτη για μια δήθεν ανάπλαση, οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης που ενέκρινε η υπό την κ. Δούρου περιφέρεια το 2016, μια μελέτη που καταστρέφει το φυσικό ρέμα, για την οποία έχουν ξοδευθεί πολλά χρήματα από το 2003-4 που δημοπρατήθηκε, και στην συνέχεια προωθήθηκε από τον κ. Σγουρό, και απορρίφθηκε το 2010-2011 από τους δήμους, την ένωσή μας, κ.α. φορείς:

α) Είναι αναληθής η δήλωση ως προς το ότι η Μελέτη του έργου "Δούρου – Σγουρού" (χάρη συντομίας και ακριβοδικίας) έγινε «με γνώμονα την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος» γιατί και αυτή η δήθεν ανάπλαση, με λίγες διαφορές, είναι σε αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος, με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με τις επιταγές του Ν. 4277/2014, αφού αντί να κάνει διεύρυνση της κοίτης με απομάκρυνση των μπαζωμάτων του κράτους και πολιτών, και να απαγορεύσει τη δόμηση σε ευρεία παραρεμάτια ζώνη, προχωρεί στο κτίσιμο του φυσικού ρεματικού σχηματισμού με τσιμέντο σύρμα και πέτρα (σαραζανέτι), μια ίδια μέθοδος με την απορριφθείσα από το ΣτΕ μελέτη για το κτίσιμο των τελευταίων εναπομεινάντων 200 μ. φυσικής κοίτης του Δήμου Ηλιούπολης.

β) Τις σοβαρές συνέπειες της δήθεν ανάπλασης της Μελέτης "Δούρου – Σγουρού" επί του πρωτογενούς φυσικού αντιπλημμυρικού οικοσυστήματος του ρέματος Πικροδάφνης, καταγράφει σε μελέτη του ΕΜΠ (Μάϊος 2016) ο επίκουρος καθηγητής κ. Κων. Λουπασάκης με την ερευνητική του ομάδα, ήτοι ότι, τα προτεινόμενα έργα είναι σε απόλυτη αντίθεση με τις νομικές και επιστημονικές αρχές - που αντιφατικά αναφέρονται και στην ίδια την Μελέτη – και που ορίζουν ότι τα υδατορέματα είναι ιδιαίτερα οικοσυστήματα που επιτελούν την απορροή των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς στη θάλασσα και επιβάλλεται η αντιμετώπισή τους ως φυσικών πόρων με επιτακτικότερη την ανάγκη διατήρησης της φυσικής τους κατάστασης για να εξασφαλίζουν με την ομαλή απορροή των υδάτων τους μια αποτελεσματική αντιπλημμυρική - περιβαλλοντική προστασία των περιοχών που διασχίζουν και άρα οι παρεμβάσεις στο ρέμα θα πρέπει να οδηγούν στην απόδοση στις επόμενες γενιές ενός ρέματος φυσικού αποδέκτη ομβρίων και όχι ενός αγωγού – οχετού.

γ) Η Μελέτη "Δούρου – Σγουρού", είναι πολλαπλώς ανώτερη σε καταστροφικότητα ως προς την απορριφθείσα από το ΣτΕ (200μ. ρέματος στην Ηλιούπολη) γιατί θα καταστρέψει το ρέμα στο υπολειπόμενο φυσικό σύνολό του σε μήκος 6.000 μ. στους δήμους Αγ. Δημητρίου, Π. Φαλήρου, Αλίμου.

δ) Η Μελέτη "Δούρου – Σγουρού", θα καταστρέψει και την εκβολή (δέλτα) του ρέματος Πικροδάφνης στο Έντεμ στα όρια Αλίμου και Π. Φαλήρου παρόλο που το ρέμα και η περιοχή έχει συμπεριληφθεί στον Αττικό κατάλογο των τελευταίων υγροτόπων, βάσει προγράμματος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ν4227/14 ΦΕΚ 156 Α, άρθρο 20: Υδατόρεμα Α΄ Προτεραιότητας και Υγρότοπος Β΄ Προτεραιότητας), ενώ έχει χαρακτηρισθεί και ως Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 9173/ 1642 (ΦΕΚ 281Δ' /1993) μαζί δε με την εκβολή του ρέματος Τραχώνων-Αγ. Νικολάου, Αλίμου, είναι τα μοναδικά οικοσυστήματα του Φαληρικού όρμου όπου βρίσκουν καταφύγιο δεκάδες απειλούμενα πουλιά (Οδηγίες Ε.Ε. 79/409, για την διατήρηση των άγριων πτηνών και 92/43 για τους οικοτόπους) ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές τεχνικές παρεμβάσεις στα Δέλτα Ιλισού και Κηφισσού. Στην Μελέτη αυτή της δήθεν ανάπλασης αποσιωπάται το τι έργο θα γίνει στην εκβολή για να μην αποκαλυφθεί το μέγεθος της καταστροφής που θα επιφέρει στο ρέμα, μήπως έτσι και καταφέρουν να το περάσουν από το ΣτΕ ως νόμιμο, κατά την εκδίκαση (15-11-2017) της Αίτησής μας Ακύρωσης της απόφασης έγκρισης της Μελέτης, που καταθέσαμε με φίλους του ρέματος προσκείμενους στην ένωσή μας «ρέω φύση ζω» τέως «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ».

ε) Η Μελέτη αυτή είναι σημαντικός κρίκος στην προσπάθεια του Κράτους να καταστρέψει και το ρέμα της Πικροδάφνης για να ολοκληρωθεί στην περιοχή αυτή η γενοκτονία των ρεμάτων και να μην υπάρχει ούτε ένα ρέμα που να θυμίζει τα εγκλήματα τους, που διαλύουν την αντιπλημμυρική ασφάλεια και το οξυγόνο των πολιτών. Σε αυτή δε τη Μελέτη, γίνεται προσπάθεια με ψευδή στοιχεία να ¨χτισθεί μια νομιμοφάνεια¨ για το άλλο έργο, το σχεδόν ολοκληρωμένο εγκληματικό και αυθαίρετο έργο Δούρου – Σγουρού, που στηριζόμενο σε ψευδή στοιχεία, και χωρίς την νόμιμη άδεια, κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής με αίτημα του δήμου Ηλιούπολης, δύο αγωγούς που αντί να καταλήξουν στο ρέμα Τραχώνων, εκτρέπουν τα νερά της λεκάνης Τραχώνων Υμηττού – Ηλιούπολης, στην λεκάνη του ρέματος Πικροδάφνης και στο ρέμα μας, και μόλις ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το έργο, θα προκαλέσει μεγάλες ζημιές και πλημμύρες στου κάτω δήμους μας. Ένα έργο σκάνδαλο του Κράτους, που οδηγεί και στην λεωφοροποίηση του ρέματος, και που ούτε το ΣτΕ θέλησε να σταματήσει.

Δεν το θέλουμε έτσι ως κρανίου τόπο Το θέλουμε έτσι φυσικό ασφαλές και ζωντανό

Άρα κατά την γνώμη μας, στόχος της δήλωσης είναι να παραπλανήσει τους πολίτες – πλησιάζουν και οι εκλογές - γιατί επιδιώκει να εμφανίσει την παρούσα προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ περιφερειακή αρχή ως νόμιμη και ορθή σε αντιπαράθεση με τις παθογένειες των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη πιο σοβαρή παθογένεια δεδομένου ότι η "αριστερή" περιφερειακή αρχή πρόδωσε εμάς και τις διακηρυγμένες θέσεις του συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ για φιλοανθρώπινη πολιτική ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιπλημμυρική προστασία και ποιότητα ζωής. Έτσι "σύντροφε" και αντιπεριφερειάρχη, ούτε ένα ρεματάκι για ενθύμιο ιστορικό, δεν θέλετε να σώσετε, γιατί επιλέξατε το «σύντροφοι εμπρός, στο δρόμο που χάραξε, ο σύντροφος Σγουρός», και τόση "βλαπτική ασχήμια" για την κοινωνία, δεν καλύπτετε με τις όμορφες "Πνύκες".

Για την ρέω φύση ζω

Μάνος Θεοδωρακόπουλος Μ.Α.

Πτυχ. Master of Arts (Antioch Univ. Ohio, Springs, U.S.A.) Ψυχολoγία Ψυχοθεραπεία Συμβουλευτική – Πιστ. Κρανιοϊερή Θεραπεία (R. CSTAss. U.K.)

Συντονιστής : ρέω φύση ζω (τ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΛΙΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ)

Φαξ /Τηλ. Επικ.: 210-98 88 480, κιν. 6974 65 56 38 (κ. Μάνος Θεοδωρακόπουλος), Ξάνθης 87, 17341

remapikrodafnis.blogspot.com , e-mail: manotheo1@gmail.com

https://www.facebook.com/reofisizo/

ΣΧΟΛΙΑ

Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και μόνον τη γνώμη των χρηστών. Διατηρούμε το δικαίωμά μας να μην αναρτούμε υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Σχόλια που παραπέμπουν με ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δημοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους κανόνες θα αποκλείονται.