Το υπουργείο Μεταφορών απαντά στο ΣΚΑΙ για το «σκάνδαλο» με εταιρεία που συμμετείχε σε διαγωνισμό

Το υπουργείο Μεταφορών απαντά στο ΣΚΑΙ για το «σκάνδαλο» με εταιρεία που συμμετείχε σε διαγωνισμό

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση του Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών, Αθανάσιου Βούρδα, απαντά το αρμόδιο υπουργείο σε «σκάνδαλο» που «είδε» σήμερα ο ΣΚΑΙ.

Αφορά στη συμμετοχή εταιρείας σε διαγωνισμό που «είχε ελεγχθεί και πιαστεί με πρωτοβουλία και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για παράνομη εκτύπωση εισιτηρίων».

Όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Βούρδας, «οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν απέκλεισαν από διαγωνισμό εταιρία χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία», σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο έχει συμβεί επανειλημμένα σε δήμους και φορείς καθώς απαιτείται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

Σημειώνει επίσης πως τόσο ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ όσο και ο ίδιος ο ΣΚΑΙ «ουδέποτε αναρωτήθηκε (….) για πότε και από ποιους έγινε ο διαγωνισμός για το χάρτινο εισιτήριο, ποιοι ανέθεσαν στη εν λόγω εταιρία τον διαγωνισμό για αυτό αλλά και ποιοι επέτρεψαν με τις γκρίζες διαδικασίες στη ΣΤΑΣΥ και στον ΟΑΣΑ τη διακίνηση και εκτύπωση πλαστών εισιτηρίων παρά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με τα κοντινά γραφεία της ΝΔ.»

Ακολουθεί όλη η ανακοίνωση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το θέμα που δημοσιοποίησε σήμερα ο ΣΚΑΙ και ο δημοσιογράφος κ. Α. Τόπας περί κατακύρωσης διαγωνισμού σε εταιρία που τύπωνε πλαστά εισιτήρια, ο Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών, κ. Αθανάσιος Βούρδας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα ο ΣΚΑΙ και ο “δαιμόνιος” ρεπόρτερ κ. Α. Τόπας, αφού ανακάλυψαν πως ήταν τεράστια η διακίνηση πλαστών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που οι ίδιοι κατέκριναν, επιχείρησαν να εμπλέξουν το Υπουργείο και εμένα σε “περίεργη” υποτίθεται κατακύρωση διαγωνισμού σε εταιρία που είχε ελεγχθεί και πιαστεί με πρωτοβουλία και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για παράνομη εκτύπωση εισιτηρίων.

Οι φανατικοί υποστηρικτές της “άκριτης” αποδοχής κάθε δικαστικής απόφασης λασπολογούν γιατί οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν απέκλεισαν από διαγωνισμό εταιρία χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία.

Και βέβαια αυτό το είδαν μόνο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όχι σε δεκάδες Δήμους ή φορείς που νομίμως έπραξαν το ίδιο, για την ίδια εταιρία και έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή τους.

Βεβαίως ουδέποτε αναρωτήθηκε ο κ. Τόπας και ο ΣΚΑΙ για πότε και από ποιους έγινε ο διαγωνισμός για το χάρτινο εισιτήριο, ποιοι ανέθεσαν στη εν λόγω εταιρία τον διαγωνισμό για αυτό αλλά και ποιοι επέτρεψαν με τις γκρίζες διαδικασίες στη ΣΤΑΣΥ και στον ΟΑΣΑ τη διακίνηση και εκτύπωση πλαστών εισιτηρίων παρά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με τα κοντινά γραφεία της ΝΔ.

Παρακάτω σας περιγράφω τη διαδικασία την οποία προφανώς και γνωρίζετε αλλά κάνετε πως δεν….., την οποία και τήρησαν δεκάδες Δήμοι και Φορείς του Δημοσίου.

Τυχαία η επιλογή; Αυτό δε λέγεται στοχοποίηση; Τόση αδιαφορία για την αλήθεια; Τόσο άγχος που το ηλεκτρονικό εισιτήριο πέτυχε και αύξησε 35% μέσα σε ένα μήνα τα έσοδα του ΟΑΣΑ;

Χαιρόμαστε που ανακαλύψατε έστω και αργά τα όσα λέγαμε για πλαστά εισιτήρια αλλά και λίγη αλήθεια τη χρωστάτε….

Εκτός εάν είχατε συνηθίσει στην παλαιά λογική που τέτοια ποσά ήταν περιττό για τους προκατόχους μας να βγαίνουν σε διαγωνισμούς …. Αλλάξανε τα πράγματα…».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1) Προκηρύχθηκε ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός (6/9/2017) για την προμήθεια διαφόρων εντύπων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά είδος εντύπου, από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας (αυτοκόλλητων σημάτων, βιβλίων ΕΔΥΜ, φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων κ.λ.π) για τις ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων , στη Διαύγεια και στις 2 ιστοσελίδες του Υπουργείου.

2) Στο διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις υποψήφιοι ανάδοχοι και ο προϋπολογισμός ήταν 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

3) Δεν επιλέχθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης παρόλο που το ύψος της προμήθειας το επέτρεπε για λόγους διαφάνειας και προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος.

4) Ανάδοχοι για μέρη της ως άνω προμήθειας αναδείχθηκαν: α)TYΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ (12.540,12 Ευρώ) και β) Συμεωνίδης Βασ. Χαράλαμπος (3.189,28 Ευρώ)

5) Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ σύμφωνα με την από 18-12-2017 απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης, υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά για το παραδεκτό συμμετοχή της, προς απόδειξη ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού της από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου

6) Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016

7) Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ως άνω νόμου, μεταξύ των λόγων αποκλεισμού συμμετοχής είναι και η ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που προβλέπονται σε αυτό (π.χ. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λ.π.)

8) Η ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ, όπως φαίνεται από την ανωτέρω απόφαση έγκρισης, υπέβαλε τόσο κατά τη συμμετοχή όσο και κατά την κατακύρωση τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή διαγωνισμού έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της και συνεπώς συμμετείχε παραδεκτά και δεν αποκλείσθηκε η συμμετοχή της

9) Προσκομίσθηκαν ποινικά μητρώα (πρόσφατα ισχύοντα αποσπάσματα ποινικού μητρώου με την ένδειξη «μηδέν») και υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υφίσταται σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ως άνω αδικήματα (π.χ. απάτη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter