Τόκιο: Η πρώτη Ελληνίδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων

Τόκιο: Η πρώτη Ελληνίδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, κ. Γεωργία Κολυβά, Μηχανικός Υλικών, έλαβε την μεγάλη διάκριση να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων IIW, μέσω ψηφοφορίας εκπροσώπων από 50 Χώρες, που έλαβε χώρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, στις 22 Ιουλίου 2022.

Σε συνδυασμό με την ανάληψη της διοργάνωσης του Διεθνούς Συνεδρίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων / International Institute of Welding [IIW], διάρκειας 6 ημερών, στην Ρόδο το έτος 2024, η Ελλάδα καθίσταται πλέον εκλεκτό μέλος της παγκόσμιας «Τεχνικής Ελίτ» του τομέα των μεταλλικών κατασκευών.

Η εκτελεστική Διευθύντρια κ. Γεωργία Κολυβά με παραδοσιακό ένδυμα της Ιαπωνίας και Νίκος Χατζόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων

Μετά την εκλογή της κ. Κολυβά στο Τόκιο, η Ελληνική αντιπροσωπεία, που απαρτιζόταν από τον κ. Νίκο Χατζόπουλο, Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων και Διευθύνοντα Σύμβουλο της SPECTRUM LAB, και από τον κ. Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, επικεφαλής του εκπαιδευτικού βραχίονα του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων και στέλεχος της ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε στο ΔΣ του Παγκόσμιου Οργανισμού Συγκολλήσεων, εμπεριστατωμένη πρόταση πλάνου στρατηγικής / Stragety Plan του Διεθνούς Οργανισμού, η οποία και εγκρίθηκε ως επόμενο στόχος του IIW σε Διεθνές επίπεδο, για την πενταετία 2023-2028.

Το Πλάνο Στρατηγικής αφορά κυρίως την δημιουργία μιας «vendors’ list», ενός «Μητρώου Κατασκευαστών και Παρόχων Υπηρεσιών» εκ μέρους του Διεθνούς Οργανισμού Συγκολλήσεων δηλαδή για λογαριασμό της «αγοράς», που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα θέματα ποιότητας και ασφάλειας σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς που σχετίζονται με ενεργειακά και κατασκευές, όπως διυλιστήρια, πάροχοι και διαχειριστές δικτύων φυσικού αερίου, tank farms, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, χημική βιομηχανία, μονάδες παραγωγής υδρογόνου και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την απαιτούμενη διαφάνεια και αμεροληψία ενός αντικειμενικού συστήματος προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από τους μεγάλους παρόχους.

Από αριστερά: Επικεφαλής εκπαίδευσης WGI Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Γεωργία Κολυβά και Νίκος Χατζόπουλος μετά την ψηφοφορία στο Τόκιο / Ιαπωνία.

Μεγάλες εταιρείες όπως η BP και η SHELL, έχουν απαλλαγεί από το βάρος εκπόνησης προδιαγραφών και αξιολόγησης προμηθευτών για τα τεχνικά τους έργα, ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια στις προμήθειες και την αντικειμενική αξιολόγηση των προμηθευτών, πετυχαίνοντας υψηλό επίπεδο αξιολόγησης στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Έχουν αναθέσει την σύνταξη προδιαγραφών έργων και την αξιολόγηση προμηθευτών σε Εξωτερικούς Οργανισμούς, μειώνοντας αφενός ο κόστος λειτουργείας των επιχειρήσεών τους και αφετέρου το επίπεδο «εσωτερικής συναλλαγής» με τους προμηθευτές.

Sorin Keller από την Ελβετία, Πρόεδρος Διεθνούς Οργανισμού Συγκολλήσεων και Νίκος Χατζόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων / Spectrum Lab

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το Διεθνές πρότυπο ISO 37001 για την διαφάνεια και την εξάλειψη της «διαφθοράς» ενθαρρύνει παρόμοιες διαρθρωτικές αλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα και όχι μόνο.

Με την υπόθεση εργασίας φυσικά, ότι ο Εξωτερικός Οργανισμός που θα αναλάβει ένα τέτοιο έργο, τυγχάνει ευρείας αποδοχής, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και διαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνικό δυναμικό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εγχειρήματος. Και Φυσικά τα Εθνικά Ινστιτούτα Συγκολλήσεων, μέσω του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συγκολλήσεων, αποτελούν ιδανικό συνεργάτη Διεθνούς εμβέλειας και αποδοχής, προς αυτή την κατεύθυνση.

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και Γεωργία Κολυβά στο επίσημο Gala του IIW στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Τι σημαίνει για την Χώρα μας η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «IIW 2024» στην Ρόδο.

 • Αναμένεται η προσέλευση 1500 – 2000 συμμετεχόντων από όλες τις Χώρες του κόσμου, με
  έμφαση σε εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων, ακαδημαϊκούς, επιστημονικό προσωπικό,
  εταιρείες τεχνολογίας, ρομποτικής, τεχνικό προσωπικό κάθε βαθμίδας.
 • Ο καθαρός προϋπολογισμός του εγχειρήματος, θα ξεπεράσει τα 2.500.000 ευρώ, πλέον των
  ιδιωτικών δαπανών των συμμετεχόντων, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα συνδυάσουν την
  επέκταση της παραμονής τους στην Χώρα μας και μετά το τέλος του συνεδρίου.
 • Η Χώρα μας μπαίνει στον Χάρτη της Διεθνούς επιστημονικής και κατασκευαστικής κοινότητας,
  Στο επίκεντρο του Συνεδρίου, θα επικρατήσει η παρουσίαση νέων τεχνολογιών σε θέματα
  κατεργασίας μετάλλων.
 • Αυξάνεται με έμπρακτο τρόπο η εμπιστοσύνη των άλλων Χωρών προς την Ελλάδα, σε θέματα
  οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
 • Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, η Βιομηχανική Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα, η Επιστημονική
  Κοινότητα, αναδεικνύουν τα κοινά τους σημεία, σε επίπεδο τεχνολογίας, οικονομίας, έρευνας και
  καινοτομίας, σε μια Διεθνή συνάντηση και ένα Παγκόσμιο συνέδριο, με αναμενόμενες κατά μέσο
  όρο 1500 συμμετοχές εκπροσώπων των κλάδων, που μεταξύ άλλων αναδεικνύει και την σημαντική
  θέση του Συνεδριακού Τουρισμού στην Ελλάδα.
 • Αναβαθμίζεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων, και αποκαθίσταται η απευθείας
  επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Διεθνούς
  Βιομηχανικής δραστηριότητας του κλάδου. Η αλληλεπίδραση των τοπικών οικονομικών
  δραστηριοτήτων με την Διεθνή βιομηχανική αγορά, προσδίδει μακροπρόθεσμα οφέλη, μεταξύ
  άλλων την προσέλκυση νέων «παικτών» στην Τεχνολογία της Συγκόλλησης και την διαρκή
  ενημέρωση των υφιστάμενων.
 • Ανυψώνεται το κύρος των Ελληνικής Βιομηχανίας, της Έρευνας και Καινοτομίας, με ταυτόχρονη
  δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των συμπληρωματικών πόρων, αλλά και ενδυναμώνεται η
  ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε ένα ευρύ και Διεθνές εξειδικευμένο κοινό.

Ο Ρόλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Συγκολλήσεων IIW.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων – International Institute of Welding /IIW- αναγνωρίζεται Διεθνώς, ως το μεγαλύτερο Παγκόσμιο δίκτυο και Κέντρο Αναφοράς της Τεχνολογίας Συγκόλλησης, και λοιπές σχετιζόμενες εφαρμογές.

Λειτουργεί ως Παγκόσμιος Οργανισμός & Φορέας της Επιστήμης για την εφαρμογή τεχνολογιών συγκόλλησης, παρέχοντας ένα δίκτυο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιστημόνων και ερευνητών και εκπαιδευτικών με την βιομηχανία, συμπράττοντας έτσι στην διάδοση της πληροφορίας, της τεχνολογίας και των βέλτιστων πρακτικών.

Εκτός των εξειδικευμένων αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδηγούν στην σχετιζόμενη πιστοποίηση προσώπων και εταιρειών, το Διεθνές Ινστιτούτο Συγκολλήσεων έχει δώσει ιδιαίτερη βάση στη συνεχή ερευνά και ανάπτυξη. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική αυτή η τεράστια προσπάθεια έχει οργανώσει Λειτουργικές Μονάδες Εργασίας – Working Groups-, Τεχνικές και Διοικητικές, 19 στο σύνολό τους, όπου η κάθε μια ασχολείται με μια ξεχωριστή κατηγορία τεχνικών εργασιών και επεξεργασίας, σε σύνολο 48 επιμέρους υπο-τομέων.

Όλες οι παραπάνω ομάδες εργασίας, με συμμετοχές στο σύνολο τους, περισσοτέρων των 1000 ατόμων σε Διεθνές επίπεδο, αναμένονται τον Ιούλιο του 2022 στο Ξενοδοχείο Rhodos Pallas, για να συνεδριάσουν παράλληλα με την Γενική Συνέλευση του IIW, στα πλαίσια μιας διοργάνωσης η οποία συνδυάζεται με ένα Παγκόσμιο Συνέδριο ανάλογης θεματολογίας, συνολικής διάρκειας 6 ημερών.

Επικοινωνία: info@wgi.gr # www.wgi.gr

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter