Τροπολογία Αυγενάκη: Επιφυλακτικές οι ομοσπονδίες για εκλογές με ηλεκτρονική ψήφο

Τροπολογία Αυγενάκη: Επιφυλακτικές οι ομοσπονδίες για εκλογές με ηλεκτρονική ψήφο

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υφυπουργός αθλητισμού Λ. Αυγενάκης οι εκλογές στις ομοσπονδίες, τις ενώσεις και τα σωματεία δύναται να διενεργηθούν με ηλεκτρονική ψήφο.

Οι αρχαιρεσίες στις ομοσπονδίες πρέπει να έχουν διεξαχθεί μέχρι τις 10 Απριλίου και ο υφυπουργός Αθλητισμού προσέφυγε στο κάθε άλλο παρά αδιάβλητο σύστημα «Ζευς» για να αλλάξει τον τρόπο ανάδειξης των νέων συμβουλίων. Για τον λόγο αυτό η πλειονότητα των ομοσπονδιών σε πρώτη φάση είναι επιφυλακτικές. Το σύστημα «Ζευς» δίνει το δικαίωμα ψήφου σε όποιον κατέχει τον κωδικό που αντιστοιχεί σε σωματείο ή ένωση (για τις εκλογές της ΕΠΟ), με ό,τι μπορεί να επιφέρει μια τέτοια διαδικασία, που μόνο …. κρυστάλλινη δεν είναι.

Ο Λ. Αυγενάκης επιδιώκει να εκλέξει τους «δικούς» του στις ομοσπονδίες, αλλά σε πολλές απ’ αυτές έπεφτε σε… τοίχος. Με την τροπολογία που έφερε στη Βουλή υποχρεώνει τις ομοσπονδίες να έχουν κάνει αρχαιρεσίες με ηλεκτρονική ψήφο μέσα στις επόμενες 50 ημέρες. Εάν οι κωδικοί πάνε σε χέρια τρίτων, τότε οι εκλογές θα αλλοιωθούν…

Στα άρθρα 1,2,3 και 4 της τροπολογίας Αυγενάκη, αναφέρονται τα εξής:

«Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, δύναται να μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των μελών τους για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης. 4. 2021.

4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στα καταστατικά των αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης».

Μυστικά & Documento

14/08/2022, 05:00
Βαξεβάνης
Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter