Τζάμπα το τένις του ΟΑΚΑ σε ιδιώτες

Τζάμπα το τένις του ΟΑΚΑ σε ιδιώτες

Στις 20 Ιουλίου 2021 παρουσιάστηκε το master plan εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης του ΟΑΚΑ με την εξασφάλιση, όπως ανακοινώθηκε, 43,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα σε ένα πεντάμηνο το πρότζεκτ «ΟΑΚΑ 2.0» μπήκε στις ράγες της υλοποίησής του σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του τένις. Στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού Κέντρου Αθηνών «Σπ. Λούης» στις 28 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του συνόλου του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ. Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας προβλέπεται να είναι 35 χρόνια (!), ακολουθείται δηλαδή η πεπατημένη της εκποίησης δημόσιας περιουσίας μέσω μακροχρόνιων μισθώσεων. Οπότε δεν μιλάμε για αξιοποίηση αλλά για ξεπούλημα…

Η ιδιωτικοποίηση των συγκεκριμένων αθλητικών εγκαταστάσεων με βάθος χρόνου το… 2057 ξεπερνάει τα όρια της λογικής, αφού το ΔΣ του ΟΑΚΑ υποτίθεται ότι υπάρχει για τη λειτουργία και την αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων ως δημόσιας περιουσίας. Και δεν είναι μόνο αυτό που προκαλεί στο πρότζεκτ αξιοποίησης των γηπέδων τένις. Μεταξύ άλλων δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι ως ελάχιστο αποδεκτό τίμημα ορίστηκε το ποσό των 15.000 τον μήνα. Το ενοίκιο που ορίστηκε είναι ιδιαίτερα μικρό αν αναλογιστούμε για παράδειγμα το ύψος των μισθωμάτων των κατοικιών γύρω από το ΟΑΚΑ.

Η μίσθωση αφορά το «κεντρικό γήπεδο, περιλαμβανομένων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, αιθουσών, υποδομών και εξοπλισμού αυτού, του βοηθητικού αυτού Κ1 γηπέδου, περιλαμβανομένων του κτιρίου και όλων των πάσης φύσης εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού αυτού, 7 βοηθητικών και 6 προπονητικών γηπέδων στον υπαίθριο χώρο, περιλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών αυτών, καθώς και πάσης φύσεως βοηθητικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης και του συνόλου της υπαίθριας έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων».

Καμία προκαταβολή για τον οργανισμό

Τα παράδοξα στη διακήρυξη είναι πολλά, όπως για παράδειγμα ότι προβλέπεται πιθανή αύξηση του μισθώματος μετά το 12ο έτος, δηλαδή από το… 2034 και μετά, με το 10% των κερδών να προκύπτει από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή. Επιπλέον δεν προβλέπεται καμία προκαταβολή για τον οργανισμό, το ΟΑΚΑ δηλαδή δεν θα έχει καμία άμεση οικονομική ωφέλεια από την ιδιωτικοποίηση όπως αυτή έχει δρομολογηθεί.

Διαβάζοντας τη διακήρυξη προκύπτουν και άλλα «περίεργα». Για παράδειγμα προβλέπεται ότι το ΟΑΚΑ θα «αποζημιώνει» τον μελλοντικό μισθωτή για τους ήδη υπάρχοντες μισθωτές που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του τένις! Στην παράγραφο 9.3 γίνεται αναφορά των υφιστάμενων μισθωτών και της διάρκειας της μίσθωσής τους και σημειώνεται το εξής: «Δεδομένου ότι ο μισθωτής δεν θα μπορεί να κάνει χρήση των συγκεκριμένων χώρων έως την παράδοσή τους σε αυτόν, θα λαμβάνει ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο από τους μισθωτές αυτών μίσθωμα, το οποίο θα του καταβάλλεται με συμψηφισμό με το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα. Για τον σκοπό αυτό ο μισθωτής δικαιούται να παρακρατεί από το οφειλόμενο από αυτόν μίσθωμα το ποσό της συμφωνημένης αποζημίωσης».

Στη διακήρυξη των 62 σελίδων προβλέπεται επίσης ότι ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος στην εκτέλεση των ελάχιστων εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης, που θα λάβει χώρα με αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου, η οποία θα κοστίσει τουλάχιστον το ποσό των 5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρεται πως «οι ελάχιστες εργασίες που αναλαμβάνει ο μισθωτής την υποχρέωση να εκτελέσει στο πλαίσιο της παρούσας μίσθωσης είναι οι ακόλουθες: i. Ανακαίνιση του κεντρικού γηπέδου τουλάχιστον αναφορικά με τα καθίσματα (θεατών και δημοσιογραφικά), τη γηπεδική επιφάνεια, τον ηλεκτροφωτισμό, τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις καθώς και τους κλειστούς χώρους που θα χρησιμοποιηθούν προς υποβοήθηση για τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων, ούτως ώστε το νέο, ανακαινισμένο κέντρο αντισφαίρισης ως συνολική εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές α) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης και β) της ATP και της WTA για διοργάνωση αγώνων επιπέδου τουλάχιστον 250 (32 Draw) και για τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη επιφάνειας γηπέδων. Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά το κτιριακό κέλυφος του κεντρικού γηπέδου και λόγω της υποχρέωσης που απορΤαμείο ρέει από το έργο 16932 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΑΚΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο μισθωτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στα πλαίσια της προσφοράς του, με σειρά προτεραιότητας και τις παρακάτω εργασίες: α) θερμομόνωση και υγρομόνωση των δωμάτων της ταράτσας βάσει των ισχυόντων κανονισμών, β) αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτείται, λόγω φθορών, με νέα ενεργειακά κουφώματα, γ) θερμοπρόσοψη ανωδομής του υπόλοιπου κτιριακού κελύφους όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Το κόστος των ως άνω υπό α, β και γ εργασιών, το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα τεκμηριωθεί από τον μισθωτή με την υποβολή των οριστικών μελετών για την έκδοση των σχετικών αδειών».

Το «λίφτινγκ» θα γίνει και με δημόσιο χρήμα

Το ποσό της αναβάθμισης είναι μεγάλο, ωστόσο οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές των μελετών και των εργασιών αυτών που ορίζει η διακήρυξη είναι γενικές ως προς τη διατύπωσή τους. Το ίδιο ισχύει και με τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων από την επιτροπή του διαγωνισμού. Υπάρχει όμως και κάτι που δείχνει ποιος τελικά θα πληρώσει τον… λογαριασμό για το γενναιόδωρο «λίφτινγκ» που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του τένις. Το… μυστικό βρίσκεται στην αναφορά που γίνεται στη διακήρυξη για την υποχρέωση «που απορρέει από το έργο 16932 – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΑΚΑ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Ποιες είναι οι γενικότερες προβλέψεις του έργου 16932; Πρόκειται για τη «μοιρασιά» του Ταμείου Ανάκαμψης την οποία θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση. Το σχέδιο βαπτίστηκε «Ελλάδα 2.0» και αφορά κονδύλι 2,5 δισ. ευρώ το οποίο θα μοιραστεί σε 16 έργα. Θα τα μοιράσει η Μονάδα Προετοιμασίας Εργων του ΤΑΙΠΕΔ που έχει αναλάβει την «ωρίμανση και τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων αυτών». Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι περιλαμβάνονται στα έργα αυτά με περίπου 50 εκατ. ευρώ. Στο επίσημο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» στο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ολοκλήρωση όλων των εργασιών για την επίτευξη ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων i) της συντήρησης και της επισκευής των χαλύβδινων κατασκευών της στέγης του σταδίου (στέγαστρο) (πρώτο υποέργο)· ii) των μηχανημάτων που παρέχουν στις εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και κολυμβητηρίου τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα και να έχουν εξοικονόμηση ενέργειας) (δεύτερο υποέργο)· iii) του ποδηλατοδρομίου (τρίτο υποέργο)· iv) του συγκροτήματος αντισφαίρισης (πέμπτο υποέργο)· και v) των υπαίθριων χώρων (έκτο υποέργο), συμπεριλαμβανομένων των χαλύβδινων κατασκευών της Αγοράς και του Τοίχου των Εθνών».

Από αυτά προκύπτει ότι τα χρήματα των έργων εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του τένις δεν θα καταβληθούν μόνο από τον μισθωτή, αλλά θα συνεισφέρει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Απίστευτο; Το κράτος δηλαδή με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα κάνει «λίφτινγκ» στις εγκαταστάσεις του τένις και στη συνέχεια θα τις νοικιάσει σε ιδιώτη.

Στη διακήρυξη προβλέπεται ακόμη ότι το απαραίτητο έργο που απαιτείται για τη σύνδεση του τένις με το δίκτυο φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του ΟΑΚΑ!

Ετικέτες

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter