Βασίλης Ψάλτης στο 6o Delphi Economic Forum: «Οι δισταγμοί κοστίζουν. Η Alpha Bank πρωτοστατεί στην πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας»

Βασίλης Ψάλτης στο 6o Delphi Economic Forum: «Οι δισταγμοί κοστίζουν.  Η Alpha Bank πρωτοστατεί στην πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας»

Στη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την  επανεκκίνηση της οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, τον καταλυτικό ρόλο  που θα διαδραματίσουν οι τράπεζες, αλλά και την ετοιμότητα της Alpha Bank να πρωταγωνιστήσει στη  νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ “Big Bank Theory: Leading the Greek Economy and Banking through the straits of the pandemic” του 6ου Delphi Economic Forum. 

Το RRF έναυσμα για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο  

Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει την μοναδική ευκαιρία για να επιτύχει τον οικονομικό, τεχνολογικό και  θεσμικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης, κλείνοντας παράλληλα το  επενδυτικό κενό της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε. Προσέθεσε, δε, ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF), σε συνδυασμό με τους χρηματοδοτικούς πόρους  από τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαρθρωτικά ταμεία, συνολικού ύψους Ευρώ 72 δισ., έρχεται σε μία  ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η πανδημία επιτάχυνε την εφαρμογή τεχνολογικών δυνατοτήτων και  εξελίξεων, ενεργοποίησε τη δυναμική παρέμβαση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής με σκοπό τη  στήριξη της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, καθώς εξελίσσεται η εκστρατεία εμβολιασμών, επικρατεί  ευφορία και υψηλές προσδοκίες για το μεταπανδημικό περιβάλλον. Προσέθεσε, δε, πως η δομική αλλαγή, σε  σχέση με το παρελθόν, συνίσταται στο γεγονός ότι η επιδιωκόμενη ανάπτυξη θα πυροδοτηθεί κυρίως από την  υψηλή αναλογία επενδυτικών κεφαλαίων, και όχι μέσω αύξησης της κατανάλωσης, ενώ πρόσθετη  δυναμική δημιουργεί και η δυνατότητα μόχλευσης από το τραπεζικό σύστημα. 

Σε ερώτημα για την ετοιμότητα των τραπεζών, της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα ως  βασικών stakeholders υλοποίησης του RRF, o CEO της Alpha Bank χαρακτήρισε εύστοχη την  επιλογή της κυβέρνησης να διοχετευθούν τα επενδυτικά κεφάλαια συνολικού ύψους Ευρώ 31 δισ.  που αντιστοιχούν στο δανειακό σκέλος του RRF μέσω της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων  από τις τράπεζες, οι οποίες όπως ανέφερε «είναι ο ασφαλέστερος αρωγός και σύμβουλος των  επιχειρήσεων στη διαχείριση και απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων». 

Ως προς το Δημόσιο, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως το σχέδιο 167 δράσεων που υπεβλήθη είναι  ολοκληρωμένο και απέσπασε τα εύσημα των Βρυξελλών, για να προσθέσει πάντως πως απαιτείται  συνέπεια στο «μέτωπο» του μεταρρυθμιστικού έργου, ώστε να προχωρήσουν εγκαίρως σημαντικές  οριζόντιες μεταρρυθμίσεις, όπως η επιτάχυνση διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και ένα σταθερό  φορολογικό καθεστώς.  

Ο CEO της Alpha Bank εξέφρασε την άποψη ότι «σημαντικό βάρος θα έχει ο ιδιωτικός τομέας», καθώς τα κριτήρια διοχέτευσης των κεφαλαίων της ΕΕ δεν αποσκοπούν στη διατήρηση του status quo και οδηγούν  σε νομοτελειακή αλλαγή της τρέχουσας δομής της οικονομίας και μετατόπιση του προσανατολισμού προς  την εξαγωγική δραστηριότητα, την Έρευνα και Καινοτομία, καθώς και την προοπτική των Συγχωνεύσεων &  Εξαγορών, ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και να αξιοποιηθούν οι  οικονομίες κλίμακας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται κλάδοι που καθιστούν την ανάπτυξη περισσότερο  διατηρήσιμη και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές, όπως ο τομέας παραγωγής και αποθήκευσης  Ενέργειας, η Μεταποίηση και συγκεκριμένα ο Αγροδιατροφικός κλάδος, οι Κατασκευές, τα Logistics και η  Πληροφορική. 

Ο κ. Ψάλτης σημείωσε επίσης ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν  αναλόγως των νέων απαιτήσεων, προχωρώντας στις απαραίτητες αναβαθμίσεις, τόσο σε επίπεδο  επενδυτικών σχεδίων, εταιρικής διακυβέρνησης, στελέχωσης και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. 

Τα επιτεύγματα της Alpha Bank το τελευταίο έτος, ισχυρό εχέγγυο για την ετοιμότητά της να στηρίξει  την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας  

Αναφερόμενος στην ετοιμότητα της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η προετοιμασία ώστε, σήμερα να  είναι έτοιμη να σταθεί στο πλευρό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, με στόχο  «τη δημιουργία αξίας για την χώρα και τους Πελάτες μας». Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως έχει υπάρξει διεξοδική  χαρτογράφηση και ανάλυση για τις νέες ανάγκες χρηματοδότησης, προετοιμασία για την στήριξη των  επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ υπογράμμισε και την μακρά επιτυχημένη εμπειρία της Τράπεζας στον τομέα.  

«Είμαστε ήδη έτοιμοι για να υποστηρίξουμε, όπως πράξαμε και στο παρελθόν, εμβληματικές  επιχειρηματικές πρωτοβουλίες» υπογράμμισε ο CEO της Alpha Bank, προσθέτοντας: «Όλος μας ο  προγραμματισμός τα τελευταία 2 χρόνια ήταν προσανατολισμένος για να βρεθούμε ακριβώς σε αυτό το σημείο.  Απαλλαγμένοι από τα βαρίδια της πολυετούς κρίσης, κοντά στους Πελάτες μας, έχοντας προχωρήσει στον  εταιρικό μετασχηματισμό μας σε επίπεδο τεχνολογίας, δομών και εμπλουτισμένου στελεχιακού δυναμικού.  Νομίζω πως τα επιτεύγματά μας στους τελευταίους 12 μήνες, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, μας επιτρέπουν  να κοιτάξουμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά!». 

«Αλλάζουμε για να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας» 

Σε ερώτηση του συντονιστή της συζήτησης για την άποψη που επικρατεί στην κοινή γνώμη σχετικά με τις  τράπεζες, ο κ. Ψάλτης μίλησε για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της κοινωνίας και των τραπεζών,  βασικές παράμετροι του οποίου είναι ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ανάδειξη  νέων τάσεων στο εσωτερικό της κοινωνίας. «Στην Alpha Bank χαρτογραφήσαμε αυτές τις νέες τάσεις, ώστε να  επανατοποθετηθούμε σωστά στη νέα πραγματικότητα. Μέσα από μια μεγάλη πανελλαδική έρευνα  επιβεβαιώσαμε, μεταξύ άλλων, ότι η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό κλάδο αποκαθίσταται, φθάνοντας στο 43%  θετικών γνωμών, έναντι μόλις 20% την προηγούμενη δεκαετία, ενώ το 70% των συμπολιτών μας απαιτούν από  τις τράπεζες να πρωταγωνιστήσουν με τις επενδυτικές τους επιλογές σε ένα βιώσιμο μέλλον», σημείωσε ο κ.  Ψάλτης, εξηγώντας πως τα νέα δυναμικά κοινωνικά στρώματα που αναδύονται στην ελληνική κοινωνία  πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου, απαιτούν την παροχή εξελιγμένων  ψηφιακών λύσεων που θα «απαντούν» στις ανάγκες τους και, τελικά βλέπουν το τραπεζικό σύστημα,  πέραν από τον παραδοσιακό του ρόλο ως φορέα αλλαγής και προόδου

Νέα εργασιακή κουλτούρα και προσέλκυση ταλέντων  

Παράλληλα ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε, ότι η νέα αυτή σχέση με την κοινωνία απαιτεί και μία νέα εργασιακή  κουλτούρα στο εσωτερικό της Τράπεζας και, βεβαίως, την προσέλκυση ταλέντου. 

«Η φιλοδοξία που διατυπώσαμε να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για τους Έλληνες που επιθυμούν να  επιστρέψουν στην πατρίδα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη υλοποιείται», ανέφερε ο κ. Ψάλτης, σημειώνοντας  πως περισσότεροι από 30 επαγγελματίες με υψηλό επίπεδο εμπειρίας και κατάρτισης, που εργάζονταν σε  πολυεθνικούς ομίλους του εξωτερικού, επέλεξαν να ενταχθούν στην ομάδα της Alpha Bank. Αποκάλυψε, δε,  πως σε πρόσφατη έρευνα για τη μέτρηση της εικόνας της ως εργοδότης, η Τράπεζα αναδείχθηκε μία από τις 10  κορυφαίες επιλογές στην Ελλάδα και στην κορυφή της λίστας μεταξύ των Τραπεζών.  

«Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που η καινοτομία και η αποδοτικότητα κυριαρχούν, τα γραφειοκρατικά στεγανά εξαλείφονται και η εξυπηρέτηση των Πελατών μας βρίσκεται στο επίκεντρο όσων κάνουμε» κατέληξε ο  κ. Ψάλτης.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter