«Χαμός» στο υπουργείο Ανάπτυξης για Άδωνη: Καταγγέλλεται απογύμνωση και υποβάθμιση υπηρεσιών

«Χαμός» στο υπουργείο Ανάπτυξης για Άδωνη: Καταγγέλλεται απογύμνωση και υποβάθμιση υπηρεσιών

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο υπουργείο Ανάπτυξης ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που προωθεί ο Αδωνης Γεωργιάδης. Ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων του υπουργείου Εμπορίου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων του υπουργείου Ανάπτυξης και ο Ενιαίος Σύλλογος ΓΓΕΤ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με τις νέες οργανωτικές εξελίξεις που αφορούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι  «η αναδιάρθρωση των υπηρεσιακών δομών του υπουργείου μας χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων εργαζομένων η μόνο με την συμμετοχή συγκεκριμένους «ελίτ», ενώ καταγγέλλουν «απογύμνωση και υποβάθμιση υπηρεσιών».

Διαβάστε αναλυτικά την κοινή ανακοίνωση:

 «Με αφορμή την δημοσιοποίηση  του νέου οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (π.δ 5/04-02-2022 (Α’15)) οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο οργανισμός αυτός δεν ήλθε σαν είναι κεραυνός εν αιθρία αλλά είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών σκόπιμης αποδυνάμωσης του δημοσίου τομέα και του θεσμικού ρόλου του δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της γενικότερης τάσης ιδιωτικοποίησης ως εργαλείου «ανάπτυξης» και της περικοπής των δημοσίων δαπανών.

Μερικά από τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τον σκοπό αυτό μας είναι ήδη γνωστά και είναι:

 1. Η απογύμνωση των υπηρεσιών από τις αρμοδιότητές τους μέσα από νομοθετήματα τα οποία απλά έπρεπε να συγκεραστούν σε έναν νέο οργανισμό.
 2. Η «αναδιάρθρωση» των υπηρεσιακών δομών του υπουργείου μας χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων εργαζομένων η μόνο με την συμμετοχή συγκεκριμένους «ελίτ», στη «λογική αυτό είναι και άμα σας αρέσει».Ειδικότερα, σε ότι αφορά την υποβάθμιση των υπηρεσιών μας σε επίπεδο αρμοδιοτήτων:

Στη Γενική Γραμματεία  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 • μεταφέρθηκε όλο το  σύστημα δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε άλλο Υπουργείο,
 • μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες ελέγχου της αγοράς και συναφών υπηρεσιών από την οργανωτική δομή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή απ’ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  με τη δημιουργία της ΔΙΜΕΑ, μιας αυτοτελούς Μονάδας με δικό της καθεστώς διοικητικής λειτουργίας,
 • Με το νόμο αριθ. 4796/ 17.04.2021 η αρμοδιότητα των εμπορικών σημάτων από τη Γενική   Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή πέρασε στον Οργανισμό Βιομηχανικής    Ιδιοκτησίας , νομικό πρόσωπο  ιδιωτικού δικαίου.
 1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας:
 • αποκλείστηκε διαχρονικά από σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικά από αυτά των τελευταίων αναπτυξιακών νόμων.
 • Σημαντικές αρμοδιότητες υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είτε δεν συμπεριλαμβάνονται είτε δεν φαίνονται ως υλοποιήσιμες με τον νέο οργανισμό, όπως συμμετοχές σε αποφασίστηκα συλλογικά όργανα διοίκησης, συμμετοχή στις ετήσιες εκθέσεις του ΟΟΣΑ, αξιολόγηση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων.
 • προσφάτως μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα έκδοσης βεβαιώσεων χειροτεχνικής δεξιότητας σε εποπτευόμενο φορέα,
 • μεταφέρθηκε η χρηματοδότηση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές σε άλλο Υπουργείο,

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας:

 • η μη δημιουργία Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης και με δεδομένη την υποστελέχωση των δύο υφιστάμενων τμημάτων, προμηνύει την ανάθεση τεχνικών έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες όπως επίσης και σε εποπτευόμενους φορείς.
 • δεν επιλύεται καμία λειτουργική αστοχία που δημιουργήθηκε τόσο από το π.δ.114/2014 όσο και από το π.δ. 18/2018.

Ωστόσο, σε επίπεδο Υπουργού δημιουργούνται οργανικές θεματικές μονάδες οι οποίες απομονώνουν αρμοδιότητες από τις Γραμματείες και τις θέτουν εκτός διοικητικού σχεδιασμού και  ιεραρχίας…..

Σε ότι αφορά τη συρρίκνωση των λειτουργικών δομών:

Στη Γενική Γραμματεία  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή οι αλλαγές στις δομές είναι οι πλέον δυσμενείς:

 • Με το νέο οργανισμό η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μειώνεται κατά μία (1) Γενική Διεύθυνση, κατά τέσσερις (4) Διευθύνσεις  και κατά δεκατρία (13) Τμήματα.
 • Με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης  υποβιβάζεται  η Δ/νση   Σημάτων σε Τμήμα και τα Τμήματα σε Γραφεία, διατηρώντας όλες τις αρμοδιότητες  στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου , ενώ μας είχαν αρχικά αναγγείλει ότι η αρμοδιότητα των Σημάτων θα   μεταφερόταν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), μέχρι το τέλος του  2021.
 • Συγχωνεύονται  Γενικές Διευθύνσεις, διευθύνσεις με ήδη μεγάλο και σημαντικό αριθμό αρμοδιοτήτων καθώς επίσης  προστίθενται και νέες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικές και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη κοινωνία και την εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν σε αυτές.
 • Υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο η Προστασία του Καταναλωτή, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε Γενική Γραμματεία. Από το λογότυπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου έχει αφαιρεθεί και ο τίτλος της.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μειώνεται κατά δύο Διευθύνσεις και κατά τέσσερα τμήματα καθώς:

 • Καταργείται η Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφαλείας Εγκαταστάσεων ενώ η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών συγχωνεύεται με την Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής. Διαφαίνεται η υποβάθμιση της αξίας του ασκούμενου αντικειμένου, καθότι καθίσταται δυσκολότερη η άσκηση πολιτικής προς την πραγματική μετάβαση σε νέα βιομηχανικά πρότυπα, η άσκηση ουσιαστικής πολιτικής για τις επαγγελματικές δεξιότητες και η δημιουργία βιώσιμων μηχανισμών για τη στρατηγική ανάπτυξη της βιομηχανίας.
 • Στη Διεύθυνση Ασφαλείας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, με ήδη μεγάλο και σημαντικό αριθμό αρμοδιοτήτων προσθέτονται νέες αρμοδιότητες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν σε αυτή.
 • Δημιουργείται γραφείο διεθνούς βιομηχανικής συνεργασίας ευθέως υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα με αποτέλεσμα να αποξενώνεται από τις υπηρεσίες.

Στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αφενός καταργούνται/συγχωνεύονται τμήματα  με διαφαινόμενη υποβάθμιση της αξίας του ασκούμενου αντικειμένου, αφετέρου σε τμήματα με ήδη μεγάλο και σημαντικό αριθμό αρμοδιοτήτων προστίθενται νέες αρμοδιότητες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εντατικοποίηση της εργασίας των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν σε αυτή.

Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν εισακούστηκε καμία πρόταση των σωματείων (όπως τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού ή διοικητικής μέριμνας υπηρεσιών ανά κτίριο, τα οποία θα διευκόλυναν τους εργαζομένους και την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων).

Περαιτέρω και όπως όλοι γνωρίζουμε τα παραπάνω συνδυάζονται με το ζήτημα της στελέχωσής, τις μορφές απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας:

Δεν εξασφαλίζεται ο απαραίτητος αριθμός εργαζομένων για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του αντικειμένου με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η υλοποίηση του έργου μας, να εντατικοποιείται η εργασία και να παρατηρούνται συνεχείς αποχωρήσεις συναδέλφων.

Καλούνται οι υπηρεσίες να ζητήσουν εργαζομένους με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου, ήτοι να συμβάλλουν στην σταδιακή αντικατάσταση της μόνιμης εργασίας με ελαστικές μορφές απασχόλησης

Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να ασκήσουν τα καθήκοντά με διαχρονικά προβλήματα υποδομών αλλά και υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, Όσα εξ’ αυτών έχουν επιλυθεί, επιλύθηκαν μετά από μεγάλη προσπάθεια των υπηρεσιακών και μετά από συνεχείς οχλήσεις των σωματείων.

Εξάλλου, βλέπουμε παλαιές και νέες πρακτικές να δημιουργούν εύλογα ερωτήματα:

Εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των υπηρεσιών που τίθενται υπό τον Υπουργό;

Διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης καθώς και των υπηρετούντων συναδέλφων στο νέο οργανισμό;

Γιατί πρέπει να είναι μετακλητός υπάλληλος ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα;

Γιατί αποκλείονται, κατά περίπτωση, τα γαλλικά και τα γερμανικά, τα οποία αποτελούν επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των αγγλικών;

Για ποιους λόγους συνάδελφοι με πολυετή γνώση αγγλικών που έτυχε να μην κατέχουν πτυχίο τουλάχιστον “advanced” να μην μπορούν να προΐστανται στις διευθύνσεις της ΓΓΒ;

Μπορούν οι δύο ιατροί ελεγκτές που προβλέπονται στο Οργανόγραμμα να καλύψουν όλα τα κτίρια του Υπουργείου (που είναι πάνω από 2) και τουλάχιστον σε τρία από αυτά βρίσκονται 200 ή και περισσότεροι εργαζόμενοι;

Συνοψίζοντας:

Ø  Οι πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών υποσκάπτουν την λειτουργική συνέχεια των Υπηρεσιών μας, και ο τρόπος λειτουργίας που επιβάλλεται διακατέχεται από προχειρότητα, έλλειψη λειτουργικής και στρατηγικής συνέχειας.

Ø  Αυτή η οργανική δομή είναι η βάση για έναν νέο, ακόμα πιο επιτελικό οργανισμό, ο οποίος θα απογυμνώνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ø  Στερείται το όραμα και το κίνητρο από τους εργαζομένους για προσφορά στην κοινωνία μέσα από την εργασία τους.

Ø  Υποβιβάζεται η προστασία του καταναλωτή, η ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη, και ειδικά προς τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ø  Συσσωρευμένη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία των υπηρεσιών παύει να αξιοποιείται εις βάρος του πολίτη και της ποιότητας της παραγόμενης υπηρεσίας.

Ø  Παραχωρούνται αρμοδιότητες σε εποπτευόμενους φορείς.

Ø  Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με όσα συμβαίνουν και σε άλλους νευραλγικούς τομείς του δημόσιου τομέα, όπως στην υγεία, την παιδεία, τα μέσα συγκοινωνίας»

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter