Ξηλώνουν τον νόμο Πεπονή

Ξηλώνουν τον νόμο Πεπονή

Προκρούστης το Μαξίμου για ΑΣΕΠ ανοίγοντας κανάλι ελέγχου των προσλήψεων στο δημόσιο

Το Μαξίμου φέρνει στο δημόσιο και τον Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ! Για την πρόσληψη στο δημόσιο οι υποψήφιοι θα έχουν να αναμετρηθούν και με τα τυποποιημένα ψυχομετρικά τεστ που διερευνούν την προσωπικότητα κατά τας γραφάς (και με παραλλαγές) του Ελβετού ψυχαναλυτή. Εισάγονται νέα εργαλεία (γραπτή εξέταση γνώσεων, πολλαπλών επιλογών ερωτηματολόγια δεξιοτήτων και προσωπικότητας κ.λπ.) στη δημόσια διοίκηση για την επιλογή προσωπικού, στο πλαίσιο του «γαλάζιου» αφηγήματος με τίτλο «O κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Μόνο που μαζί προκαλείται ρήγμα στον νόμο Πεπονή του 1994 που διαμόρφωσε πιο αντικειμενικά κριτήρια στις προσλήψεις και εισήγαγε το ΑΣΕΠ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ενδύει με εκσυγχρονιστικό πέπλο την προσπάθεια ελέγχου του μηχανισμού προσλήψεων τόσο για το τακτικό προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και για την ανάδειξη διευθυντών σε νομικά πρόσωπα, νοσοκομεία και οργανισμούς, που εποπτεύονται από το κράτος.

Κλειδί τα τεστ προσωπικότητας

Οι αλλαγές που βαρύγδουπα προαναγγέλλονται από τον Νοέμβριο του 2019, από υπουργικό συμβούλιο σε υπουργικό συμβούλιο, δεν στοχεύουν κυρίως στην αναγκαία επιτάχυνση των διαδικασιών (τεχνικού χαρακτήρα) για την πρόσληψη υπαλλήλων, αλλά με το βλέμμα στο εκλογικό 2022 εμποτίζουν με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και αν ψηφιστούν εντός διμήνου νομοθετικές ρυθμίσεις για τον νέο τρόπο επιλογής προσωπικού στο δημόσιο, αυτές θα εφαρμοστούν τουλάχιστον ενάμιση χρόνο μετά λόγω και των ελλείψεων που υπάρχουν στις ψηφιακές υποδομές (διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων), όπως επισήμαναν στο Documento επιστήμονες του ΑΣΕΠ και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Οι απαντήσεις στα τεστ προσωπικότητας μπορεί να είναι το κλειδί για την… εκσυγχρονιστική ευνοιοκρατία. Ελεγχος για εξωστρεφείς, επικοινωνιακούς, μουρτζούφληδες, εντοπισμός ψυχικών προβλημάτων. Πεδίο διερεύνησης μεθόδων επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο το οποίο χτίζεται πάνω σε μια νέα πλατεία Κλαυθμώνος. Φλέγμα και χολή. «Σας αρέσει ο Ιπποκράτης, ο Εμπεδοκλής, ο Γιουνγκ ή ο Τραμπ;». Η ιδιοσυγκρασία των τεσσάρων εποχών στο καπιταλιστικό ερωτηματολόγιο για την ψυχοπαθολογία της εποχής του κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης.

Αφού διόρισαν, γίνονται υπερκομματικοί

Μάλιστα, οι πραγματικές προθέσεις του «γαλάζιου» Μαξίμου και της κυνικής πολιτικής του, που χτίζεται επικοινωνιακά, αφορούν θέσεις ευθύνης οργανισμών που εποπτεύονται από το κράτος. Αφού πρώτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη διόρισε διευθυντές σε νοσοκομεία (περισσότερους από 112), αφού τοποθέτησε «αρίστους» σε νομικά πρόσωπα, στις μεταναστευτικές δομές κ.λπ. που θα μείνουν στις θέσεις τους για τα επόμενα περίπου τρία χρόνια, έρχεται τώρα να παρουσιάσει… υπερκομματική ρύθμιση για «επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα». Ενέταξε τη ρύθμιση (άρθρο 9) στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Αρχική τροποποίηση κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ».

Στο μεταξύ, ήδη από τον Αύγουστο του 2019 με τον νόμο για το «επιτελικό κράτος» η ΝΔ είχε καταργήσει τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 4369/2016 περί Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, δηλαδή τη δεξαμενή προσοντούχων για άντληση από αυτή επιστημονικού προσωπικού για κάλυψη θέσεων ευθύνης. Το έπραξε με πρόσχημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που τις είχε ψηφίσει δεν τις εφάρμοσε. Πάντως, η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να προβάλει βαρύγδουπα και ηχηρά δήθεν ρηξικέλευθες αλλαγές ώστε αφενός να ικανοποιήσει όσους φιλελεύθερους ζουν για να ακούν περί μεταρρυθμίσεων, αφετέρου να κλείνει το μάτι στο «παλαιοκομματικό ακροατήριό του», σε ένα σκηνικό ανεργίας και ανέχειας που κάνει μια θέση στο δημόσιο περιζήτητη.

Ετσι, προωθείται εκ των υστέρων και για εφαρμογή στο μέλλον η ρύθμιση (τέθηκε σε διαβούλευση στις 27 Αυγούστου 2020) για την επιλογή μέσω ΑΣΕΠ διοικήσεων στον δημόσιο τομέα (πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην κυβέρνηση). Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής είναι:

• Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

• Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της ΕΕ.

• Τουλάχιστον τριετής διοικητική εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω προσόντα είναι δυνατόν να προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις. Για την προεπιλογή των προσώπων λαμβάνονται υπόψη τρεις ομάδες κριτηρίων με μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, προσόντων εμπειρίας και μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Ηδη στη διαβούλευση διατυπώνονται ενστάσεις για την απουσία της «αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» από τα μοριοδοτούμενα τυπικά προσόντα.

Σε αυτό τον θεσμικό καταιγισμό αναμόρφωσης των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση εμφανίστηκε ως κοσμογονία εν αναμονή η προαναγγελία για παρεμβάσεις (ή ξήλωμα) στον λεγόμενο νόμο Πεπονή (ν. 2190/1994) περί ΑΣΕΠ και προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο δημόσιο. Προτάσσεται η ενιαιοποίηση των προκηρύξεων για όλες τις προσλήψεις με μια προκήρυξη ετησίως βάσει του προγραμματισμού των αναγκών για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο. Πρόκειται για βαριά διαδικασία που προϋποθέτει να έχει κουμπώσει με ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, διαλειτουργικότητα των φορέων που εκδίδουν πιστοποιητικά κ.λπ.

Παράλληλα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν τυπικά προσόντα (χωρίς μοριοδότηση ή ενδεχομένως με ελάχιστη για ορισμένες περιπτώσεις) για τη συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό και ακολούθως τεστ με ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών για γνώσεις, δεξιότητες και αποτύπωση συμπεριφοράς και τυποποιημένα ερωτήματα για… ψυχογράφημα.

Το νέο πλαίσιο στη διοίκηση, με πρότυπα από τον ιδιωτικό τομέα, φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου υπό την εποπτεία του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει την… ψιλή κυριότητα του «επιτελικού κράτους».

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter