Χωρίς δημοτικά τέλη τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Χωρίς δημοτικά τέλη τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – Σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ρύθμιση που ορίζει ότι απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον ΚλεισθένηΙ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης επέλεξε να εντάξει την πρόβλεψη αυτή στη νέα νομοθετική πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η διάταξη αναφέρει ότι ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μάλιστα, διαγράφονται παλιότερες οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για μη ηλεκτροδοτούμενα, εφόσον βεβαιωθεί από διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ότι το ακίνητο ήταν κενό.

‘Hδη από τον περασμένο Ιανουάριο ο Συνήγορος του Πολίτη είχε καλέσει τους ∆ήµους να εφαρµόζουν ενιαία και ορθά διάταξη του νόμου 3345/2005 και να µην επιβάλλουν αναδροµικά δηµοτικά τέλη σε ακίνητα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για τον ΚλεισθένηΙ, είναι η εξής:

«Άρθρο 207

Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 74)

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων”.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.»

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter