Υπουργείο Οικονομίας: Πάνω από 4 δισ ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2017

Υπουργείο Οικονομίας: Πάνω από 4 δισ ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2017

«Όλοι ανεξαιρέτως οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος καταγράφουν ανάκαµψη της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονοµίας και υποδηλώνουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αναθέρµανση της οικονοµικής δραστηριότητας», αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Οκτωβρίου, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι  συνεχίζεται η ανοδική πορεία της οικονοµίας, ενώ υπολογίζεται να υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, το 2017.

Στο δελτίο αναφέρεται ότι τους τελευταίους τρεις μήνες κινήθηκαν με σταθερά ανοδικό ρυθμό οι διάφοροι επιµέρους δείκτες και µεγέθη της οικονοµικής δραστηριότητας και, εκτός απροόπτου (όπως το ενδεχόµενο μιας νέας διεθνούς κρίσης), δηµιουργούν βάσιµες προσδοκίες για νέα µεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ το γ’ τρίµηνο και προσέγγιση του ετήσιου στόχου για ανάπτυξη 1,8% το 2017.

Σημειώνεται από το υπουργείο, ότι η πρόσφατη δηµοσίευση της έκθεσης Global Competitiveness Report του World Economic Forum (WEF) για την ανταγωνιστικότητα, που εµφάνισε την Ελλάδα στην 87η θέση της διεθνούς κατάταξης, δηλαδή πολύ χαµηλά και µια θέση χειρότερα από αυτή του 2016, έδωσε λαβή για πολλαπλές επικρίσεις όσον αφορά στην ικανότητα της χώρας να προσελκύσει επενδύσεις και να επιστρέψει στην ανάπτυξη.

Πρόκειται για µία ακόµη εσφαλµένη εκτίµηση διεθνούς οργανισµού, η οποία ελέγχεται για τη μεθοδολογία της, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο, ενώ προστίθεται ότι «πάντως, από τις άµεσες ή έμμεσες εκτιμήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, η τελευταία αποτυπώνεται ανάγλυφα, εκ του αποτελέσµατος, σε µεγέθη όπως είναι το ΑΕΠ και οι εξαγωγές, οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος, οι ξένες επενδύσεις και η απασχόληση.

Ο δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στην Ελλάδα αυξήθηκε σε 100,6 µονάδες το Σεπτέµβριο από 99 τον Αύγουστο του 2017. Ο µέσος όρος του δείκτη, από το 1985 µέχρι το 2017, ήταν 100,7, φτάνοντας σε υψηλό επίπεδο 120,1 τον Ιούλιο του 2000 και χαµηλό 75,2 τον Μάρτιο του 2009. Ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών (PMI) της ελληνικής µεταποίησης αυξήθηκε στις 52,8 µονάδες τον Σεπτέµβριο του 2017 από 52,2 τον Αύγουστο. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη επέκταση της εργοστασιακής δραστηριότητας από τον Ιούνιο του 2008, λόγω της ταχύτερης αύξησης των νέων παραγγελιών από την εγχώρια αγορά, παρότι µειώθηκαν οι νέες παραγγελίες εξαγωγών. Επιπλέον, η παραγωγή αυξήθηκε το µέγιστο σε εννέα χρόνια, µε γνώµονα τους παραγωγούς καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ παρατηρήθηκε µείωση στα ενδιάµεσα αγαθά.

Ο αρνητικός δείκτης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην Ελλάδα υποχώρησε στις -53,7 µονάδες το Σεπτέµβριο από -57 τον Αύγουστο και -74,4 τον Μάρτιο του 2017. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα είχε σηµειώσει αρνητικό ρεκόρ τις -83,8 µονάδες τον Οκτώβριο του 2011.

Σημειώνεται ότι στη βελτίωση αυτή του δείκτη καταναλωτικής εµπιστοσύνης έχει συµβάλλει η µείωση του χρέους των νοικοκυριών σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Έχει υποχωρήσει από τα μέσα του 2014 ως σήµερα κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες περίπου: συγκεκριµένα το χρέος των νοικοκυριών στην Ελλάδα µειώθηκε στο 59,50% του ΑΕΠ το πρώτο τρίµηνο του 2017 από το υψηλό 65,2% του ΑΕΠ του πρώτου τριµήνου του 2014 (µέσος όρος 37,40% την περίοδο 1994-2017).

Οι Ξένες ‘Αµεσες Επενδύσεις υπολογίζεται να υπερβούν τα 4 δισ ευρώ

Οι ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις βρίσκονται σε σταθερή τροχιά ανόδου τόσο σε απόλυτο µέγεθος όσο και σαν ποσοστό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.

Ενώ, λοιπόν, στο επτάµηνο 2016 (Ιανουάριος – Ιούλιος) αυξήθηκαν ετησίως 40%, στο αντίστοιχο επτάµηνο 2017 αυξήθηκαν 161% αντίστοιχα. «Εάν, δε, λάβουµε σαν βάση τις επιδόσεις του α΄επταµήνου και το πώς έκλεισαν συνολικά το έτος οι εισροές ΞΑΕ τα προηγούµενα χρόνια, τότε το 2017 υπολογίζεται να υπερβούν τα 4 δισ ευρώ», όπως σημειώνεται στο δελτίο.

Πάντως, μακροχρόνια (2000-2016), ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του αποθέµατος των ΞΑΕ στην Ελλάδα (4,2%) είναι υποδιπλάσιος του ρυθµού αύξησής τους στον κόσµο (8,3%) «και η διαφορά αυτή υποδεικνύει τα µεγάλα περιθώρια που υπάρχουν, µετά τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσαρμογή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, για µαζική προσέλκυση ΞΑΕ στο μελλον», όπως σημειώνεται.

Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση που είναι και ο πλέον αψευδής µάρτυρας της οικονοµικής προόδου της χώρας, τον Ιούλιο το ποσοστό ανεργίας έπεσε κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες, στο 21%, έναντι του Ιουλίου 2016, όταν την τριετία 2013-2016 υποχωρούσε ετησίως κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα. «Έχουµε, δηλαδή, µία σηµαντική επιτάχυνση της κάµψης της ανεργίας φέτος που προοιωνίζεται την οικονοµική ανάκαμψη», αναφέρεται σχετικά.

Δέσμη νέων αναπτυξιακών δράσεων

Οι δράσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας το αμέσως προσεχές διάστημα ειναι οι εξής: Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τη συµφωνία χρηµατοδότησης του Ταµείου Υποδοµών. Το ταµείο στα πλαίσια της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων µε έµφαση, στις µεταφορές, στην ενέργεια και στο περιβάλλον, εστιάζει σε συνέργειες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να αντιµετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας η οποία αποτελεί τροχοπέδη στο σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων υποδοµής.

Διαχειριστής του Ταµείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Με αρχικό κεφάλαιο 450 εκατ. ευρώ, από τα οποία 200 εκατ. ευρώ αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενους πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της µόχλευσης ,εκτιµάται ότι θα προσελκυσθούν πρόσθετοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί πόροι ώστε να διαµορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 1 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ένα ικανοποιητικό αρχικό κεφάλαιο για παρεµβάσεις στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην αστική ανάπτυξη και στον τοµέα του τουρισµού, συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

Περαιτέρω, στο Πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας των μικρών επιχειρήσεων σύντοµα αναµένεται η οριστικοποίηση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις µικροπιστώσεις. Στόχος του ταµείου είναι να παράσχει την αναγκαία αλλά και την απαραίτη τη συµβουλευτική (mentoring/coaching), ώστε να ενδυναμωθεί η υγιής επιχειρηματικότητα.

Τέλος, µέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόµου (ν. 4399/2016). Συγκεκριµένα, τα καθεστώτα της “γενικής επιχειρηματικότητας”, των “Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ” και της “Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισµού”. Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) υπολογίζεται στα 550 εκατ. ευρώ. Η φοροαπαλλαγή αναδεικνύεται ως κυρίαρχο µέσο ενίσχυσης και σηµατοδοτεί την εποχή της υγιούς επιχειρηµατικότητας. Η φοροαπαλλαγή έχει ισχυρή δυναµική καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό του εκτιµώµενου προϋπολογισµόυ περίπου 400 εκατ. ευρώ θα αφορά σε ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.

Τελευταίες ΕιδήσειςDropdown Arrow
preloader
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Documento Newsletter