17.04.2020 Νεγροποίηση…

«Και τι έχουμε εδώ σ’ αυτήν την πόλη;…μαύρα πρόσωπα σε υψηλές θέσεις, κι...