ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
5.05.2019 ΒΙΒΛΙΟ Οι σχέσεις ΕΣΣΔ – ΚΚΕ, 1944-1952

«Καθοδηγούμενους από τη Μόσχα» χαρακτήριζαν τους ΕΑΜίτες και τους αντάρτες...

— Θανάσης Καραμπάτσος