ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πόλη γένους θηλυκού

Η πολύτροπη και πλούσια παρουσία της γυναικείας μορφής στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

17.10.2019 CINEΔΡΑΣΗ Μαθήματα με φως

Κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά απομακρυσμένων και υποβαθμισμένων περιοχών

— Αφροδίτη Ερμίδη