4.03.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σκιές & ταμπού της Ιστορίας

— Newsroom

14.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Δεκέμβρης 1944 - Η αναπόφευκτη σύγκρουση»

— Newsroom

14.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Το βιβλίο του G. Zucman «Η αλήθεια για τις offshore»

— Newsroom

9.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η «Μάσκα»: Το Ξανθό δόλωμα (Νο2)

— Newsroom

9.01.2020 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η «Μάσκα»: Τα ίχνη οδηγούν προς Βορράν (Νο1)

— Newsroom

1.01.2019 ΣΕΙΡΑ - ΑΙΡΕΤΙΚΑ 2 10+2 σκοτεινές πλευρές του Βυζαντίου

— Newsroom

31.12.2018 ΣΕΙΡΑ - ΑΙΡΕΤΙΚΑ 1 10+1 ιστορίες (παρα)χάραξης της Ιστορίας

— Newsroom