Αλλάζει το βιβλιάριο Υγείας παιδιού

Νέο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού θα χορηγηθεί στους γονείς από το καλοκαίρι αφού με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Υγείας, ανατέθηκε η εκτύπωση του νέου Βιβλιαρίου Υγείας στο Εθνικό Τυπογραφείο.