ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Διευκρινίσεις για το κόστος εργασίας στο Δημόσιο: Μπερδέψατε τα στοιχεία!

"Η Eurostat στην μη επιχειρηματική οικονομία, ναι μεν περιλαμβάνει την δημόσια διοίκηση-άμυνα και κοινωνική ασφάλιση, αλλά περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες παιδείας, υγείας, ψυχαγωγίας, καθώς και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες."