ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ Η ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ Λαθροθήρες και κυκλώματα ροκανίζουν περιοχή μοναδικής ομορφιάς

Μία από τις 29 προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας αν και θεωρητικά βρίσκεται υπό καθεστώς αυστηρής νομοθεσίας, εν τούτοις έχει μείνει έρμαιο στα συμφέροντα καταπατητών, εργολάβων, λαθροκυνηγών και λαθροϋλοτόμων.