Σβήστε τα τζάκια!

Εκεί που χάρηκαν οι Αθηναίοι με την εμφάνιση του ήλιου, ήρθε το υπουργείο Περιβάλλοντος να τους προσγειώσει στην πραγματικότητα.