ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Δίκτυο 5G, σε υπόγειο σιδηρόδρομο της Κίνας

Μία γραμμή υπόγειου σιδηρόδρομου στην Κεντρική Κίνα έχει κάλυψη με δίκτυο τεχνολογίας 5G, μέσω της συνεργασίας των τριών  μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών εταιριών στην χώρα.