ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ο δορυφόρος Galileo στην υπηρεσία της Ευρώπης

Το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo ξεκίνησε σήμερα την πορεία του και θα προσφέρει τις αρχικές υπηρεσίες του στις δημόσιες αρχές, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες της Ευρώπης.