7.07.2017 ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ Εξαπλώνεται η γονόρροια

Η γονόρροια (γνωστή και ως βλεννόρροια) γίνεται όλο και πιο ανθεκτική στα...

— Newsroom