ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ