ΓΑΛΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Γαλλία: Η κυβέρνηση αποσύρει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης είχε υποσχεθεί ότι θα προέβαινε σε…
11/01/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00