ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΛΟΥΤΟΣ

Όλο και πλουσιότεροι οι Γερμανοί αλλά με άνιση κατανομή πλούτου

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της νέας έρευνας της γερμανικής…
18/04/2019, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00