ΓΕΡΜΑΝΙΑ SPD ΑΜΥΝΑ NATO ΑΕΠ

Γερμανία-SPD: Το ΑΕΠ και μόνο δεν μπορεί να είναι κριτήριο για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ

«Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ακατάλληλο ως κριτήριο για τις…
09/11/2020, 00:00