ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΜΜΕ ΚΕΕΛΠΝΟ

€882.000 στον Κουρτάκη από το ΚΕΕΛΠΝΟ για οκτώ site όπως alatikaipiperi και velonakaiklwsti

Η σχέση του Κουρτάκη με τις άνω ιστοσελίδες αποκαλύφθηκε από…
29/06/2020, 00:00