ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

Αμερικανικός δορυφόρος βάρους 4 τόνων κινδυνεύει να εκραγεί

Ο δορυφόρος Spaceway 1 βγήκε σε τροχιά τον Απρίλιο του…
24/01/2020, 00:00