ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ Ελληνικός Κόσμος

«Διαχρονίες»: Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας συναντά σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς

Ακολουθώντας την αντίστοιχη χρονολογική διαδρομή που καλύπτουν τα εκθέματα του…
04/03/2020, 00:00

Μυστικά & Documento

04/04/2021, 17:00