ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ

Παρατείνεται έως τις 11 Απριλίου, το κλείσιμο των χώρων λατρείας

Ακολουθεί η κοινή απόφαση με θέμα «Παράταση ισχύος της κοινής…
29/03/2020, 00:00