ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Θέατρο παραλόγου η Επιτροπή Ανταγωνισμού με πρωταγωνιστή τον Γεωργιάδη

Τη στιγμή που εκκρεμεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας…
06/03/2020, 00:00