ΕΥΔΑΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΕΥΔΑΠ: Παράταση για 37 ημέρες στο διαγωνισμό στη Ψυτάλλεια

Η παράταση δόθηκε για «να διευρυνθεί το πλήθος των διαγωνιζομένων…
24/06/2019, 00:00