ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΜΕ

Τροπολογία του υπουργείου ΨΗΠΤΕ για την ενίσχυση του Τύπου

Η ενίσχυση θα προέλθει μέσα από προγράμματα που θα καταρτίζονται…
17/04/2019, 00:00

Μυστικά & Documento

11/04/2021, 17:00