ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 29 Ιουλίου

Να σημειωθεί ότι σήμερα Πέμπτη είχαν κατέβει οι λογιστές σε…
18/06/2020, 00:00