ΖΩΑ ΑΛΟΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο «ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ» καταγγέλλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ΕΕ (Photos)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όσα ιπποειδή δεν διαθέτουν διαβατήριο…
07/05/2019, 00:00